Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 11 oktober 2016

Aartsengel Michael Dansen met het Diamanten Ster Vuur: / 9 Oktober 2016 / Celia Fenn


Aartsengel Michael
Dansen met het Diamanten Ster Vuur: De 10/10 en 11/11 Toegangspoorten en het Nieuwe Begin
9 Oktober 2016 / Celia Fenn
Jullie leven in intense en krachtige tijden, Geliefden. Bij tijden, activeren het Diamanten Licht en de Diamanten Codes jullie Aarde met een vurige vorm van het Diamanten Licht dat wij het Diamanten Ster Vuur noemen.
Wat is het Diamanten Ster Vuur?
Het is de substantie van jullie Kosmische Wezen, van jullie Ziel, en de energie van Creativiteit. Je zou het ook “Ziel Vuur” kunnen noemen, aangezien het een krachtige elektrische vuurenergie is dat de Kosmische Wens activeert om in het Licht in het Creatieve Proces te dansen. Het is wat we zouden kunnen noemen “Engel Vuur”, en het is waar de Ziel diens Goddelijke Essentie erkent en het Engelachtige Ster Vuur in diens Fysieke Belichaming accepteert.
Het is een Licht en een Vuur dat in het Kosmische Hart brandt met een zuiver Wit Licht. En het is ook het Licht en het Vuur dat in jullie harten en in jullie zielen brandt als jullie de Nieuwe Werkelijkheid binnengaan.

Geliefden, velen van jullie voelen het Diamanten Ster Vuur als het langs jullie Lichtlichaam Meridianen danst en doorheen jullie Fysieke Lichaam via jullie Zenuwstelsel en diep in/naar jullie Cellulaire Matrix. Hier danst het met jullie DNA en activeert nieuwe vormen en nieuwe patronen.
Het is inderdaad een tijd wanneer de Goddelijke Creatieve Intelligentie het Diamanten Vuur stuurt om dat weg te branden wat oud is en om te creëren wat moet komen. Het is een tijd om bewust te zijn van het Diamanten Ster Vuur als het jullie lichaam binnen stroomt en geïntegreerd wordt in jullie Lichtlichaam/Fysieke Lichaam. Het is een tijd om je over te geven aan de Magie en de Dans, en eenvoudig de Goddelijke Creatieve Kracht toe te staan om te creëren en te manifesteren als het Nieuwe verschijnt.
De 10/10 en 11/11 Toegangspoorten en het “ontbranden” van het Diamanten Ster Vuur
Geliefden, er zijn twee krachtige momenten die snel komen wanneer het Ziel Vuur geactiveerd zal worden in jullie en op de Aarde. Deze zijn Tijd-Poorten of Tijd-Portalen die wij de 10/10 en de 11/11 noemen.
De 10/10 doet zich voor op 10 Oktober, en draagt de energie van Nieuwe Aanvangen als een 1/1/9 Toegangspoort. De dubbele 1 energie staat voor de nieuwe aanvangen, terwijl de 9 resoneert met de energie van Meesterschap en Voltooiing. Jullie zijn inderdaad jullie transformatie en het meester worden van de Nieuwe Energie aan het voltooien, zodat jullie een nieuwe cyclus van tijd en creatie in de Nieuwe Werkelijkheid mogen beginnen.
Op deze dag, en na deze tijd, zullen jullie stromingen voelen van het Diamanten Vuur dat door jullie lichaam en door jullie leven heen beweegt. Het is wijs om het Diamanten Vuur eenvoudig toe te staan diens eigen creatieve intelligentie te volgen en te zien wat het zal creëren. Probeer niet de uitkomst te controleren. Droom en wens en sta het Diamanten Vuur eenvoudig toe deze dromen en wensen in/naar de manifestatie te dragen.
De tweede Tijd-Poort op 11 November zal een zeer krachtige overgang zijn. De 11/11 Toegangspoort is een “Meester Activering” Portaal, en diens kracht van 11/11/9, wat een 2/2/9 is, activeert zowel de kracht van de Meester Nummers 11 en 13 als de Goddelijke Vrouwelijke Wijsheid van de 2 samen met het Meesterschap en de Voltooiing. Op dit punt, belichaamt het Diamanten Ster Vuur in de Goddelijke Vrouwelijke energie, wat betekent, dat het krachtige stromen van het Ster Vuur/Ziel Vuur via de Pijnappelklier en in de Rechter Brein/Linker Brein “kelk” van jullie eigen “Kristallen” Schedel zal activeren, en dan uitgestuurd zal worden in/naar jullie lichaam via het Hartcentrum.
Dit zal een zeer krachtige activering zijn, en alleen diegenen die fysiek “gereed” zijn zullen toegestaan worden om dit te ondernemen via hun Hogere Zelf. Het vereist dat het Rechter Brein en het Linker Brein in harmonie en evenwicht met elkaar zijn, en dat het Ster Vuur omlaag de wervelkolom gevoerd kan worden, in/naar het hart en omlaag in/naar de Aarde via de Aarde Ster Chakra, waar het zich verenigt met het Aarde Vuur in het Hart van de Aarde.
Hier zal het Diamanten Ster Vuur verzameld worden in het Aarde Hart en zal helpen bij het opladen van het opkomen van de Nieuwe Matrix voor de Nieuwe Aarde.
Dus, Geliefden, als jullie je dromen dromen over een nieuw leven en een nieuwe werkelijkheid, dromen jullie ook een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Werkelijkheid voor Allen in het Hogere Bewustzijn in/naar het bestaan.
Het Diamanten Bewustzijn en de Nieuwe Werkelijkheid Lichtdragers
In deze tijd van verandering en transformatie, zullen er drie types van mensen op de Aarde zijn: diegenen die nog steeds “slapende” zijn in het oude energie bewustzijn, diegenen die in het ontwakingsproces zijn, en diegenen die hun Meesterschap belichaamd hebben en dragers worden van het Diamanten Vuur Bewustzijn.
Diegenen die nog steeds proberen om het leven in het oude 3D model van dualiteit en conflict te leven, mogen genoemd worden diegenen die “slapende” zijn. Zij zijn linkerbrein en “Rationele” denkers die nog steeds werken in lineaire tijdlijnen en vaak gevangen zitten in vooraf gefabriceerde versies van de werkelijkheid. Zij hebben nog niet hun bewustzijn verhoogd naar een besef van andere manieren van zijn/bestaan en een ander model voor verbinding en wisselwerking. “Slapende” te zijn in de oude energie en toch in een vijfdimensionale wereld te bestaan maakt het leven zeer moeilijk voor zulke mensen. Voor hen, schijnen de diepe processen van transformatie bedreigend en chaotisch toe, en zij reageren vaak door agressiever en meer confronterend te worden, en creëren meer chaos en verwarring en verontrusting. Zij voelen de effecten van het Diamanten Ster Vuur om hen heen, maar zijn niet in staat om het te gebruiken of met diens creatieve potentieel mee te stromen.
De tweede groep zijn diegenen die in het “ontwakingsproces” zitten, en zij ertoe gekomen te beseffen dat er een andere manier van leven is en dat een Nieuw Paradigma op de Aarde bezig is geboren te worden. Zij zijn voorbij het conflict, de dualiteit en machtspelletjes verhuist en in/naar het groeiende en tevoorschijn komende bewustzijn van Liefde en Eenheidsbewustzijn. Zij streven na en leren, en zoeken naar ondersteuning terwijl zij hun nieuwe bewustzijn ontwikkelen en hun Lichtlichamen activeren zodat zij kunnen integreren en creëren met het Diamanten Ster Vuur.
De derde groep zijn diegenen die zich de Nieuwe Energieën Meester gemaakt hebben en in het proces zijn van het integreren en belichamen van het Diamanten Ster Vuur, en het Diamanten Bewustzijn leven. Zij zijn in staat om de Rechter- en Linkerbreinmodus van Zijn in evenwicht te brengen en te werken vanuit hun harten en vanuit Liefde en mededogen. Zij stromen met de Creatieve Energie van het Diamanten Ster Vuur en zijn in staat om hun eigen Tijdspiralen te creëren, terwijl zij hun eigen versies van de Nieuwe Werkelijkheid tot uitdrukking brengen en creëren. Zij hebben de Ziel, Spirit en het Lichaam in een op zichzelf staande verenigde expressie van Goddelijke Liefde op Aarde geïntegreerd!
Geliefden, wij zouden hier ook de Diamanten Kinderen aan kunnen halen, deze schitterende wezens van het Diamanten Licht die naar de planeet komen sinds het einde van 2012. Deze stralende zielen worden met de frequentie van het Diamanten Ster Vuur geboren, en waar zij ook maar zijn, zij verankeren het Diamanten Ster Vuur in hun Zielen en creëren mogelijkheden voor degenen om hen heen om zich te openen voor dit nieuwe stromen van Creatief Licht.
Dus, Geliefden, jullie kunnen zien dat in deze tijd, de Mensheid inderdaad in voortdurende verandering en stromen is, terwijl de verschuivingen en veranderingen diep binnenin het Bewustzijn van Allen op de Aarde worden geactiveerd. Wanneer je op een dagelijkse basis met mensen wisselwerkt, is het altijd goed om je te herinneren dat niet iedereen op hetzelfde niveau van bewustzijn is. Als je het niveau bereikt hebt van diegenen die het Diamanten Licht belichamen, dan zal je weten dat je dat Licht waar het ook is dat je bent aan het uitzenden en verankeren bent.
Hoe jij je mag Voelen als je het Diamanten Ster Vuur Integreert
Als je dit krachtige Diamanten Ster Vuur integreert, zal je zeer zeker dit proces in je lichaam voelen. Je fysieke wezen absorbeert steeds meer hoog frequentie Lichtenergie en vibreert in altijd hogere frequenties. Dit zal aanvankelijk gevoelens van intense uitputting veroorzaken, alsof je eenvoudig de gehele tijd wilt slapen. In feite, Geliefden, mogen jullie heel goed vaak moeten rusten en moeten jullie zorgdragen voor jullie fysieke lichaam als het deze vurige energieën integreert.
Je mag ook “brandende” sensaties in je lichaam hebben, specifiek in het spijsverteringsysteem, en je mag je dieet moeten wijzigen naar zeer zacht en alkalisch voedsel gedurende een poosje om je lichaam toe te staan diens energie op de overgangen te focussen. Je mag ook pijn in je lichaam voelen, aangezien de hoge frequentie energie ontstekingen kan creëren en gebieden van oude kwetsuren of zwakheid in je lichaam kan irriteren. Verzeker je ervan water te drinken wanneer je dat moet, om vergiften eruit te spoelen en om het systeem “af te koelen” wat “oververhit” mag raken door de processen van het Lichtlichaam en de fysieke integratie.
Samen met deze gevoelens, mag je ook enig gevoel ervaren van “ongemakkelijkheid” en vreemdheid in je lichaam. Het mag zijn alsof elektrische golven door je lichaam heen lopen, want dit is in feite wat het is. Het hoge frequentie Licht gebruikt je zenuwstelsel om door het fysieke lichaam heen te stromen en toegang te verkrijgen tot de fysieke matrix. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat jij je nerveus en verontrust voelt bij tijden, of je mag worstelen om jezelf “uit te zetten’ en te gaan slapen. Of je mag wakker worden na een paar uren en je gestrest voelen. Of je mag vreemde dromen hebben als je onderbewuste probeert om deze processen te verklaren en te integreren.
In je dagelijkse leven, mag jij je gedesoriënteerd en verward voelen bij tijden, en je mag dingen vergeten en tijd “verliezen”. Dit is omdat, in computer termen, je harde schijf gereformatteerd wordt, en iets van de “informatie” verloren zou kunnen raken. Ben je er gewoon bewust van dat wanneer het proces compleet is je in staat zult zijn om weer helder te functioneren.
Je mag je ook “ontkoppeld” voelen van de werkelijkheid en van anderen. Dit is omdat je dat bent! Aan jullie wordt de schitterende kans gegeven om zowel jullie eigen leven en werkelijkheid, en dat van de Aarde opnieuw te creëren. Door het Diamanten Vuur in je eigen wezen te dromen, te creëren en vast te houden, werk je met het aarden van dit krachtige nieuwe Licht. Probeer niet om te “herverbinden”, in plaats daarvan focus je op het creëren van het Nieuwe en sta diegenen toe die meer uitgelijnd zijn met je nieuwe Licht en Frequentie om jou te vinden!
Werken met het Diamanten Ster Vuur in het proces van Integratie
Het beste en de meest positieve manier om met het Diamanten Ster Vuur te werken is om je bezig te houden met activiteiten en processen die je toestaan creatief te zijn en om toegang te verkrijgen tot de kracht en wijsheid van je Ziel en Spirit.
Je Creativiteit te gebruiken staat je toe om het Rechter Brein gedeelte van je wezen te activeren, wat betekent dat je zult werken richting het creëren van het evenwicht van het Rechter Brein/Linker Brein, dat de “kelk” verstrekt voor het Diamanten Ster Vuur Licht om ontvangen en uitgezonden te worden.
Creativiteit kan tot uitdrukking gebracht worden in vele vormen in overeenstemming met de individuele voorkeur
Misschien de gemakkelijkste manier om te beginnen, is te werken met je eigen Ziel-Journaal, waarin jij je dagelijkse gevoelens, ervaringen en wijsheid via woorden, poëzie of beelden die jezelf creëert opneemt.
Het is ook een goed idee om in groepen samen te komen om je creatieve zielessentie tot uitdrukking te brengen via muziek, mantra, het lied, de dans, of vormen van visuele of artistieke creatie. In een groep van mensen van gelijkaardige frequentie en resonantie te zijn helpt jou bij het in evenwicht brengen en activeren van je eigen creatieve stromen.
Na een poosje, als je met jouw stijgende creativiteit werkt, zal je beginnen de verbinding te zien tussen creativiteit en het creëren van je leven en werkelijkheid, als je droomt en de kleuren, geluiden en smaken kiest van je eigen creaties.
Wat een schitterend avontuur dit zal zijn als je de Kleuren en Tonen kiest en tot uitdrukking brengt van je Ziel en Spirit, en bijdraagt aan de Creatie van de Nieuwe Werkelijkheid.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-2016 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.