Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 12 september 2016

Verduistering Energieën en het Verenigde Gebied van de Nieuwe Tijd / 11 September 2016 / DL Zeta

Verduistering Energieën en het Verenigde Gebied van de Nieuwe Tijd
11 September 2016 / DL Zeta

De energieën van de 16 September Volle Maansverduistering in Vissen zijn al binnen aan het filteren, helpen mee de Nieuwe Tijd op de Planeet Aarde te verankeren en te versterken. Dit is de derde in een zeldzame triade van verduisteringen die begon met de 18 Augustus Maansverduistering in Waterman en werd opgevoerd met de 1 September Zonsverduistering in Maagd. Deze twee recente verduisteringen zetten een verenigd gebied van Liefde, samenwerking en vrede op diens plaats. Gedurende de volgende paar dagen, zal dit gebied versterkt worden door de krachtige Maansverduistering.
De Maansverduistering in Vissen mag aanvankelijk naar boven komen naar gevoelens van kwaadheid en jullie mogen het gevoel hebben van tegen beperkingen en oude gedachtepatronen aan te duwen die jullie op jullie plaats houden. Deze energieën bezitten de kracht om ons te helpen duidelijkheid en inzicht te krijgen over onze levens en om een plaats van grotere nederigheid, mededogen, Liefde en vergiffenis binnen te gaan. Zelfvergiffenis is specifiek belangrijk, aangezien wij besef vergaren van manieren waarop wij onszelf toegestaan hebben in onze oude gewoontes en patronen te blijven.
Dit is geen tijd om bezorgd te zijn over het verleden, maar een tijd om naar nieuwe potentiëlen te kijken en jezelf toe te staan begeleid te worden richting wat jou op alle niveaus, geest, lichaam en ziel, opwindt en voedt. Stel de intentie in om uit te lijnen met het verenigde gebied van deze verbazingwekkende energetische tijd, en de energieën van deze tijd te gebruiken om jullie visies te bekrachtigen en jullie verder in/naar de Nieuwe Tijd te transporteren.
De Transformerende Kracht van Verduisteringen
Een Maansverduistering tijdens een Volle Maan, wanneer de Aarde precies tussen de Zon en de Maan beweegt, kortsluit effectief hun natuurlijk verbinding. De maansverduistering doet zich voor in 24° Vissen en diens effecten worden door velen ervaren. De effecten van verduisteringen kunnen drie maanden of meer voorafgaand aan de verduistering, en voor meer dan een jaar na de verduistering gevoeld worden.
Verduisteringen zijn belangrijke keerpunten in zowel het collectieve als in individuele niveaus. Het teken van een verduistering biedt aanwijzingen aan aangaande de thema’s die geschikt zijn voor een verandering. Op het persoonlijke niveau, bieden de planeten en huizen die beïnvloed worden door een verduistering inzichten aan aangaande de transformatieve veranderingen die naar ons wenken op de weg verderop.
Tijdens de 16 September Maansverduistering, word collectief en individueel aan ons gevraagd om te onderzoeken of er ook maar iets in de weg staat van onze spirituele uitbreiding, visies en bekwaamheden om de Liefde en overvloed te ontvangen welke onze natuurlijke geboorterecht zijn. Vissen is meedogend, aanpassend, creatief, verbeeldend, gevoelig en accepterend. Deze zijn enige van de benodigde ingrediënten in deze tijd om de Mensheid te helpen verschuiven. Het is tijd om de oude overtuigingen en het wereldbeeld te lozen die ons beperken en knechten en ons tegenhouden van onze ware spirituele natuur en identiteit te herkennen.
Onze Astrologie Kaart Beschrijft de Persoonlijke Impact van een Verduistering
Iedereen voelt de effecten van een verduistering anders. Het type van impact en diens intensiteit en tijdsduur hangt af van waar een verduistering valt in een persoon diens astrologie kaart. Als een verduistering valt binnen 3° van een planeet of een belangrijk punt in jouw kaart door conjunctie of oppositie, is het voor jou van speciaal belang. De aard van de planeet die beïnvloed wordt door de verduistering biedt aanwijzingen aan voor de ervaringen die er in het verschiet liggen.
De energieën van een Maansverduistering hebben een manier van wat voor onopgeloste, emotionele kwesties dan ook te vergroten, aldus wij het Licht van onze huidige-moment besef op hen kunnen doen laten schijnen. Onze spirituele gemeenschap en inzichten worden geïntensiveerd tijdens een Volle Maan en zelfs meer tijdens een Maansverduistering, en het verhoogt onze krachten van spirituele gewaarwording. Gecombineerd, staan deze ons toe emotionele energie, vastgehouden van vroegere trauma’s, te genezen en los te laten.
Navigeren met Intuïtief Weten tijdens de Verduistering
Verschuivende emoties gedurende deze tijd maken het moeilijk om  op onze gewone manier te navigeren. Het zal noodzakelijk zijn voor ons om afgestemd te blijven op ons Intuïtieve weten om de energetische verschuivingen te begrijpen die plaats zullen vinden gedurende de volgende paar dagen. Dit is een goede tijd om onze overtuigingen te onderzoeken en waar te nemen of wij wat voor overtuigingen dan ook vasthouden die ons beperken van het ervaren van onze ware Pad van Vreugde.
Je mag gedurende deze tijd vreemde en chaotische gebeurtenissen opmerken zich te ontvouwen in de wereld om je heen. Je mag getuige zijn van anderen die worstelen met de intense/krachtige energieën van deze tijd. Wat het ook is dat er gaande is om jou heen, houd in het besef dat de krachtige energieën anderen ook beïnvloeden. Een plaats van waarnemen binnengaan zonder te handelen is wijs gedurende deze tijd. Het is ook wijs om je te onthouden van het maken van belangrijke levensbeslissingen gedurende deze periode.
De Symbolen Interpreteren van Gebeurtenissen die zich Ontvouwen tijdens een Verduistering
Het is behulpzaam om de details van gebeurtenissen te observeren die gebeuren gedurende deze tijd en de symbolen van deze gebeurtenissen te interpreteren net zoals jullie de symbolen van een droom interpreteren. Dit is een goede techniek om iedere keer te gebruiken, niettemin maken de verhoogde energieën van de verduistering deze tijd rijp voor krachtige inzichten en doorbraken die de koers van iemand diens leven kunnen veranderen.
Thuis naar het Centrum Komen
Dit is een tijd om de manieren te onderzoeken waar wij teveel hooi op onze vork mogen nemen. Om meer volledig in/naar de Nieuwe Tijd te stappen is het belangrijk om een sterke fundering op te bouwen om onze onderzoekingen en bewustzijn te ondersteunen. Het mag uitdagend zijn om deze fundering op te bouwen wanneer wij op manieren teveel hooi op onze vork nemen die onze energie uitputten en onze focus afleiden. Gedachtevirussen, bijvoorbeeld, neigen ernaar om onze aandacht op manieren te vangen en te knechten die zowel uitputtend als destructief zijn. Als wij onze energie in harmonie en evenwicht brengen en het focussen op het vervullen van ons spirituele doel, zijn wij in staat om het meeste te maken van de geboden kansen/mogelijkheden door deze verduistering.
Het Verenigde Gebied in Bewustzijn Bezoeken
Deze verduistering signaleert een tijd wanneer de sluiers tussen de dimensies verdunnen en wij meer in staat zijn om ons af te stemmen op de kosmische energie die uitgestraald wordt door hoge spirituele wezens, en vanuit de sterren en constellaties die een zeer hoge spirituele energie uitstralen. De Volle Maan is een tijd wanneer mensen van ieder spiritueel pad in bewustzijn samenkomen om spirituele energie te focussen welke nodig is om een wereld van gerechtigheid, eenheid, Liefde en Vrede op te bouwen. Iedereen, overal, is in staat om zich aan te sluiten bij het Verenigde Gebied van deze tijd in bewustzijn. Zelfs als je niet in staat bent om je erop af te stemmen op het exacte tijdstip van de verduistering, kan je op ieder moment een meditatieve staat binnengaan in de volgende paar dagen en jezelf toestaan getransporteerd te worden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2010-2016 DL Zeta, Celestial Vision, All Rights Reserved www.celestialvision.org
These messages are intended to be shared. You are welcome to share and distribute this message with others as you feel guided to do so. Please be sure to include the author & source website link.