Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 9 september 2016

Sharman de Pleiadiër Licht Partners met de Natuur. / Via Sue Lie op 3 september 2016

Sharman de Pleiadiër 
Licht Partners met de Natuur.
Via Sue Lie op 3 september 2016

Groeten. Ik ben commandant Sharman en ik spreek tot jullie vanuit onze Sterrenschepen. Ik zeg: 'Sterrenschepen ", want er zijn velen van ons die nu een constante verbinding handhaven met Gaia binnen de hogere vierde en vijfde dimensionale versies van haar realiteit.

Mensen hebben een geloof, of vooroordeel aangenomen, dat slechts drie dimensionale mensen levend zijn, en al het andere onder de categorie van de 'natuur' valt, alsof de categorie 'menselijk' meer belangrijker zou zijn dan de categorie van de natuur.

Het feit is dat de natuur veel beter kon, en deed, overleven en gedijen voordat de mens "beschaafd" werd. In werkelijkheid waren de niet-beschaafde mensen veel meer in harmonie met, en in samenhang met de natuur, dan wat "de moderne mens" genoemd werd.

De moderne mens heeft ongekende schade en vernietiging gecreëerd voor alle vormen van de natuur, zoals bomen, bergen, dieren, vissen, vogels, insecten en de cycli van eenheid met al het leven. De cyclus van eenheid met alle leven begint bij de geboorte van even welk van de elementen van de natuur en blijft de hele planeet omvatten.

Het is nu aan de mensheid om zich te herinneren wat ze van nature kenden als kinderen, maar vergaten toen zij opgroeide, dat is DAT ALLES LEEFT. Zelfs de 'dingen' die mensen gebruiken in hun dagelijks leven worden omringd door de levende aura van elk wezen dat ze ooit heeft aangeraakt.

Weet je dat je de vingerafdruk van jouw energieveld achter laat op elk ding, of persoon die je ooit aanraakt?

Zolang men onwetend is van dat feit kunnen ze zich gedragen alsof ze niet die macht hebben. Echter, hebben jullie allemaal die macht en ieder mens beïnvloed jouw werkelijkheid met een enkele gedachte, aanraking, emotie, of interactie. Dat is de reden waarom mensen eens "Hoeders van het Land'' werden genoemd.

Helaas, tot een alarmerende mate, "Hoede" de mensheid het land niet. In plaats daarvan, vernietigde zij het. Sterker nog, de mensheid vernietigde eveneens de lucht, wat de kracht van de zon verminderde om zodoende jullie werkelijkheid te transmuteren.

In plaats van de Aarde te transmuteren naar een hogere frequentie, moesten de grote wezens van de Zon de schade die de mensheid aan Gaia had toegebracht genezen. DE mensheid heeft ook het water besmet, wat essentieel is voor al het leven om te kunnen groeien naar zijn sterkste potentieel en behandelde het Aarde element als ware het "vuil".

De mensheid creëerde zoveel smog dat veel van de hogere lichtstralen van de Zon werden uitgefilterd. Bovendien hebben mensen het water besmet met het afvalmateriaal van de vele 'dingen' die ze maken.

Maar NU loopt die tijd ten einde. NU mag moeder Gaia erkend worden als het huis waarop een ieder van haar kinderen werd geboren om te beschermen en te onderhouden. Maar eerst is het nodig dat Gaia's kinderen opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen.

Binnen dit nu begint een nieuw tijdperk te dagen. Dit is het tijdperk waarin de mensheid leert om BINNEN te zoeken in plaats van BOVEN te zoeken. Zij zullen niet langer een onzichtbare God hebben, die daar ergens in de lucht is, in feite, in de lucht die de mensheid besmet heeft door te kiezen voor winst boven ecologie.

De weg naar God wordt niet bepaald door de fysieke bestemmingen op, boven, rond of onder. God is binnenin ieder mens, zelfs degenen die zijn gevallen in, of gedwongen in de duisternis zijn, zoals kinderen van de Illuminatie.

Ieder mens is een portal waardoor de "Hemel" kan worden gemanifesteerd op Aarde. Maar wat is de Hemel? De hemel is de vrijheid van de gecombineerde kwaliteiten van Wijsheid, Kracht en Liefde werkzaam als EEN.

Oneindige Wijsheid, Multidimensionale Kracht, en Onvoorwaardelijke Liefde zijn de kwaliteiten naar waar de mensheid terugkeert als ze opnieuw hun vijfde dimensionale en hogere uitingen van oneindige wijsheid Omarmen, Multidimensionale Kracht, en Onvoorwaardelijke Liefde.

"Waar kan ik deze kwaliteiten vinden?” vragen velen. Het antwoord is dat je deze kwaliteiten binnen jouw eigen Aardse voertuig kunt vinden, binnen je eigen Hogere Hart, dat jou zal helpen om je Aardse voertuig zelf te verbinden naar je eigen volledig ontwaakte Lichtlichaam, wat binnenin je eigen fysieke lichaam zelf is.

"Hoe kan ik deze verbinding maken?" vraag je. Het antwoord is dat je geboren bent met die verbinding. Echter, de ontberingen en uitdagingen van een driedimensionaal leven zorgde ervoor dat je het vergeten bent. Je vergat het ook omwille van veiligheidsproblemen. Degenen die het zich herinnerden en probeerde om de waarheid te delen werden vaak beschimpt, genegeerd, geschaad, of zelfs gedood.

Gelukkig komt die ervaring tot een conclusie. Toen de derde dimensie de primaire dimensie van bewoning was, creëerde de polariteit van een dergelijke lage frequentie afscheiding en beperking van jouw eigen Hogere Zelf en van de planeet waarop jouw Aardse voertuig werd geboren.

Je koos ervoor om een voertuig te nemen van dezelfde frequentie en elementen als de Aarde om te helpen bij de planetaire ascentie van Gaia. Veel mensen praten over hun persoonlijke ascentie, maar jullie zijn allemaal al Geascendeerd. De "multidimensionale jij" leeft al in de hogere dimensies.

Al deze versies van jouw Multidimensionale ZELF dragen een vorm die resoneert op de frequentie van elke van die dimensies.

De mensheid kwam opnieuw en opnieuw naar de Aarde kwam om de wonden te helen die jullie  achtergelaten hebben op Gaia's Aarde, in Haar lucht en water, evenals Haar land. Omdat jullie niet "jullie kamer opgeruimd hadden, konden jullie niet spelen in de vijfde dimensie" totdat jullie de cyclus van jullie driedimensionale leven hadden voltooid.

Om de cyclus van jullie driedimensionale leven te voltooien, zijn jullie opgeroepen om alle resten van al jullie derde / vierde dimensionale incarnaties op Aarde te transmuteren. Helaas, kunnen jullie niet jullie geïncarneerde resten opruimen totdat jullie wakker genoeg zijn in jullie fysieke vorm om je op jullie aangeboren multidimensionale kwaliteiten te beroepen.

Eenmaal bewust van je eigen multidimensionale kwaliteiten, ben je in staat te doen op Aarde wat je had beloofd te zullen doen voor de Aarde voordat je jouw Aardse voertuig aannam. Helaas, veel te veel van jullie raakte verdwaald in de allure van individualiteit.

Daarom vergaten jullie dat individualiteit geen speelgoed was om mee te spelen. Individualiteit was, en is, een focuspunt. Individualiteit is "de punt van een pen" waardoor jullie je individuele verklaringen schrijven. Individualiteit is het focuspunt van wat je ziet, hoort, ruikt, voelt, en het bijgevolg zien als jullie werkelijkheid.

Echter, elk individu heeft zijn eigen werkelijkheid en hun eigen persoonlijke ervaring van het leven in de derde dimensie. Als jullie eenmaal leven in jullie driedimensionale uitdrukking van het ZELF, zijn jullie gebonden aan de drie dimensionale Wet van de Aarde van Oorzaak en Gevolg dat de frequentie van Gaia's werkelijkheid bepaalt.

Als je de frequentie van Gaia's multidimensionale planeet wilt verlaten, net als een wandelaar, zul je je vuil in moeten pakken. Als je jouw driedimensionale ervaring wilt verlaten, moet je jouw "vuil" verzamelen, het in je rugzak doen en Gaia verlaten precies zoals je haar gevonden hebt. Alstublieft, laat Gaia, in feite, beter achter dan je haar gevonden hebt.

Binnen dit NU van Gaia’s ascentieproces, dien je Gaia in een BETERE vorm achter te laten dan Ze was als toen je  jouw huidige incarnatie binnen ging. Net als de wandelaar, moet je ervoor zorgen dat je al het vuil dat je ooit van al jouw vroegere "Wandelingen / incarnaties" hebt achtergelaten in de derde dimensie, hebt verzameld.

In feite wordt u opgeroepen om al het vuil in te pakken dat ooit is achtergelaten door iemand die ooit "een wandeling heeft ondernomen" in de derde dimensie. Zie je, de derde dimensionale paden zijn nu in aanbouw en zullen als gevolg van wegwerkzaamheden worden gesloten. Alleen de leden van het opruim team komen nu naar Gaia.

De reden hiervoor is omdat degenen die nog steeds functioneren onder de 3D-GEWOONTEN van "ik eerst" niet zal worden toegestaan binnen te gaan in dit "ascentie spel." Dit ascentie spel heeft een punt bereikt van een "kritische shift," en degenen wiens focus op de duisternis en / of macht-over anderen gericht is zullen niet langer worden toegestaan om daar te spelen.

Degenen die nog niet hebben geleerd dat "energie-uit  energie terug is" of "hoe er binnen te leven en het energieveld van Onvoorwaardelijke Liefde" te delen worden doorgestuurd naar een ander derde / vierde dimensionale planeet.

Gaia is nu "in aanbouw" om een vijfde dimensie planeet te worden. Ze is gelukkig in het aanvaarden van zielen die wensen deel te nemen in haar wederopbouw, maar zal NIET degenen toestaan die "macht over anderen" wensen te hebben als hun geboorte plan.

In feite, zullen zelfs degenen die hun resten van duisternis op Gaia hebben achtergelaten, en die energie willen transmuteren, worden doorgestuurd naar de vierdimensionale frequentie van Gaia, die zal geopend blijven tot de bouw van de vijf dimensionale Gaia is voltooid.

Binnen de vierdimensionale frequentie van de aura van Gaia, wordt energie uit direct teruggegeven als energie terug. Daarom, als iemands driedimensionale ervaringen niet is afgerond door de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor hun 'energie uit," en vervolgens door hun eigen duisternis/angst in licht/ onvoorwaardelijk liefde te transmuteren, zullen zij worden doorgestuurd naar een ander derde dimensionale planeet.

Daarom, hoe minder en minder negatieve energie achterblijft op het planetaire lichaam van Gaia door onverantwoordelijke mensen, zal Gaia gemakkelijker in staat zijn om te transmuteren en wedergeboren worden in haar vijfde dimensionale octaaf van het Zelf. Sterker nog, binnen jullie Nu, omringen vele Hogere Wezens van de Melkweg de Aarde.

Een deel van de inwoners van deze schepen delen hun bewustzijn met de ontwaakte mens, die vaak driedimensionale uitingen zijn van hun eigen Multidimensionale ZELF. Vanwege het lange "opgroei proces" op Aarde, delen de meeste van deze Hogere Wezens met volwassenen die hun bewustzijn hebben uitgebreid naar de hogere vierde of vijfde dimensie.

Er zijn echter steeds meer kinderen en jongeren die in staat zijn om bewust te accepteren en de informatie delen die naar hen wordt gezonden via hun hogere dimensionale expressies van het ZELF. Al deze mensen kunnen de hogere frequentie accepteren zonder hun Aardse Voertuig te verlaten.

Het is om deze reden dat er zoveel mensen gezonder eten, mediteren, oefeningen doen en alles doen wat nodig is om hun resonantie te verhogen zodat hun hogere frequentie van het ZELF kan inter-mengen (?) met hun menselijke vorm zonder het te schaden.

Net zoals alleen de hoogste frequentie van stenen, welke kristallen zijn, kunnen accepteren en de hogere dimensies van licht gebruiken, kan alleen jullie vijfdimensionale lichaam volledig de hoogste frequenties van licht accepteren en gebruiken.

Gelukkig is jullie "Lichtlichaam" genesteld binnen jullie Kundalini, die wordt omgeven door jullie wervelkolom. Als jullie je bewust zijn van jullie aangeboren Lichtlichaam, en bewust zijn van de gigantische kristallen binnen de kern van Gaia, weten jullie waarschijnlijk dat als je eenmaal dat Hogere Licht vangt, je dit zult delen met Gaia.

Als jullie dit Hogere Licht in jullie vaartuig toestaan, ben er dan zeker van om het te omringen met Onvoorwaardelijke Liefde om je kwetsbare drie dimensionale lichaam te beschermen.

Dus, ben er zeker van  om:

  • Dat Hogere Licht naar beneden door de doorgang van je eigen latente interdimensionale Lichtlichaam ZELF te sturen...
  • EN omlaag naar Gaia's Kern en Hoeksteen Kristallen in het Middelpunt van Haar planetaire vorm.

"Maar wat zal dit doen aan onze eigen breekbare driedimensionale lichaam?" horen we je vragen. Herinner je, het belangrijkste besturingssysteem van Gaia's driedimensionale lichaam is energie uit wat terugkeert als energie terug. Daarom, als jullie je eigen fysieke lichaam aanbieden om te dienen als een doorgang voor de hogere licht om Gaia's kern binnen te gaan, dan komt dat licht ook jullie Kern binnen.

Net zoals Gaia’s kern al aangeboren vijfdimensionaal is en in afwachting van het NU om te veranderen in haar vijfde dimensionale Licht Planeet, is jullie kundalini kern van nature vijfdimensionaal in afwachting van het NU om te transmuteren in jullie vijfdimensionale Lichtlichaam.

Wat je geeft keert naar je terug, "is een belangrijk onderdeel van Gaia's" 3D Besturingssysteem van "Oorzaak en Gevolg."Daarom, als je het Hogere Licht weggeeft dat u binnen je eigen Aardse voertuig hebt verzameld, zal het terugkeren naar jou van elke persoon, plaats, situatie en ding waarheen je het hebt gezonden.

Oh de glorie van de Grote Oogst wanneer al het Hogere Licht dat jij hebt gevangen en gedeeld met al het leven keert terug naar jou. Het is binnen dat NU dat je zult worden wat je hebt verzameld en gedeeld.

Binnen dat NU, zul Jij Licht worden!

Sharman de Pleiadiër


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl