Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 6 september 2016

SAUL: Van Jezelf Houden, gewoon zoals je bent, is de enige opdracht, de enige taak die je hoeft te voltooien. / 2016/09/06 door John Smallman


SAUL:
Van Jezelf Houden, gewoon zoals je bent, is de enige opdracht, de enige taak die je hoeft te voltooien.
2016/09/06 door John Smallman

Dit zijn interessante tijden! De mensheid beweegt zeer positief in het bewustzijn van zijn geestelijke erfenis van zijn Eenheid met de Bron van waaruit het nooit een moment is afgescheiden. En dat is inspirerend, verheffend, en zeer spannend! In feite bevindt de mensheid zich wel degelijk op het collectieve pad naar ontwaken, hoewel natuurlijk elk individu zijn of haar eigen pad heeft dat verschilt van alle anderen; geen twee zijn hetzelfde onder de vele miljarden die op dit moment geïncarneerd zijn op Aarde.

Hier in de spirituele rijken, waar we voortdurend liefdevol en met mededogen waken over jullie, zijn we echt in ontzag voor wat jullie bereiken. Jullie hebben het collectieve besluit genomen te ontwaken uit de droom of nachtmerrie en jullie zijn de meest positieve uitvoering ervan. Grote veranderingen zijn in het proces van het transformeren van jullie houding ten opzichte van elkaar en God. Liefde doordringt nu het Aard oppervlak en doordringt ieder hart dat geen bewuste keuze heeft gemaakt om het te blokkeren of uit te sluiten.

Iedereen op Aarde wil alleen geliefd worden, want Liefde is jullie natuurlijke en eeuwige staat, en na duizenden jaren buiten jullie zelf er naar gezocht te hebben heeft de overgrote meerderheid zich eindelijk gerealiseerd dat de liefde binnenin hen is, en niet daarbuiten. Het accepteren van de Liefde binnenin is de weg vooruit, en dat wordt gedaan door te accepteren dat jij, ieder van jullie, perfecte goddelijke wezens zijn oneindig door God geliefd. Als jullie die waarheid accepteren realiseren jullie je dat van jezelf houden, gewoon zoals je bent, de enige opdracht is, de enige taak die je hoeft te voltooien, en als jullie dat doen stroomt de Liefde vrijelijk, soepel, overvloedig, en continu zoals goddelijk bedoeld, en omarmt iedereen zonder uitzondering.

Door het houden van jullie zelf als perfecte goddelijke creaties kunnen jullie je energie velden uitbreiden tot in het oneindige in plaats van ze beperkt te houden en gebonden aan jullie fysieke lichamen aan een korte leiband. Als je dat doet versmelten ze allemaal en vermengen zij zich met elkaar, en veranderen volledig het energieveld van de mensheid en de planeet Aarde, als iedereen zich betrekt in harmonieuze samenwerking in plaats van bittere en tweedracht zaaiende argumenten en conflicten.

De versmelting of integratie van jullie individuele energievelden is een intens continu proces. Ja, jullie zijn allemaal Eén, maar jullie kozen ervoor om de afscheiding te ervaren en dat te doen wat jullie energie velden afsloot door het beperken van jullie individuele toegang tot het goddelijke gebied van Liefde waarin jullie allemaal opgenomen zijn, en dus blijkbaar jezelf afgescheiden hebben van elkaar en van God door het insluiten van jezelf in individuele fysieke vormen. Door dat te doen gaf dat jullie de controle over die vorm, waardoor jullie konden verbergen, van jezelf en van elkaar, wie jullie werkelijk zijn. Je werden acteurs, soms met vele delen, in het illusoire spel dat jullie voor eeuwen jullie schijnbare realiteit is geweest. En het is dreigend en angstig echt voor de meesten van jullie geweest!

Nou, jullie hebt genoeg gehad. Jullie zien dat conflict en de intense behoefte om gelijk te hebben, waaraan zo velen zich vastklampen, de menselijke samenleving overal op Aarde aan het vernietigen is en gewetenloze schade toe brengt aan de planeet en alle andere levensvormen die zij ondersteunt. Jullie beseffen eindelijk dat jullie je houding, jullie destructieve overtuigingen, en jullie krankzinnige en onverdraaglijke manieren om mensen te behandelen met wie jullie het niet eens zijn, kunnen veranderen. Meningsverschillen escaleren bijna altijd omdat jullie egos jullie aanmoedigen om op jullie eerste positie blijven, jullie perceptie van wat het meningsverschil is vast te houden - ongeacht duidelijk bewijs waaruit blijkt dat je het in feite verkeerd waargenomen hebt waar het meningsverschil werkelijk om gaat - en doen hun best om jullie te overtuigen dat hun angst, angst voor een nederlaag, dat wil zeggen het verlies van gezicht volkomen is gerechtvaardigd.

Egos  leven in angst, het is hun aard om angstig te zijn. Jullie hebben ze oorspronkelijk ingesteld om het hoofd te kunnen bieden aan de gewone dagelijkse taken, zodat jullie vrij zijn om jullie illusoire omgeving te verkennen. Echter, zij hebben geen wijsheid, geen echte weten, en zij geloven werkelijk dat de illusie echt is. Dus als jullie de illusie ontmantelen zullen ze ophouden te bestaan, en dat beangstigt hen. Maar net als de illusie, zijn zij niet echt. Ze zijn slechts een klein afgesloten gedeelte van je geest - de goddelijke geest die je deelt met je Bron - die jullie hebben gereserveerd voor juist dit doel. Ze zullen niet ophouden te bestaan wanneer de illusie wordt ontmanteld, maar zullen slechts worden gere-integreerd in de Ene Geest, van waaruit zij, net als jij, nooit zijn afgescheiden.

Wanneer dat gebeurt zal alle angst oplossen als allen zichzelf uiteindelijk herkennen als eeuwig één met God, en voor altijd onlosmakelijk verbonden met die staat.

God is Liefde, een ieder van jullie, ieder mens, is één met God, en onafscheidelijk van Hem, dus ook jij bent Liefde. Er is niets anders, en de realisatie van dit, en allen die komen tot het meest dramatische besef van dit, zal jullie doen ontwaken.

Dus, zoals wij jullie eraan blijven herinneren, ga ten minste eenmaal per dag naar binnen, met aandacht voor het altaar binnenin, waar de vlam van Liefde continu brandt, door je hart te openen stel je het in staat overvloedig te stromen, waar het wil. En waarheen het wil is aan een ieder van Gods geliefde kinderen om hen te helpen te ontwaken tot de kennis van wie ze werkelijk zijn.

Realisatie van de goddelijkheid van de mensheid zal niet langer worden afgedaan als een waanzinnig arrogant geloof maar zal omarmd worden met enthousiasme als jullie nogmaals komen om het te weten in de diepte van je wezen. Dan zal alle gevoel van ontoereikendheid, waardeloosheid of zondigheid weg vallen als afgedankte oude kleding die niet langer geschikt is om zo'n wonderlijke wezen kleden.

Zoals er in de Bijbel staat : “Het Koninkrijk der hemelen is nabij! “ Zeer binnenkort zullen jullie weten dat dat de Waarheid is, als jullie de goddelijke omhelzing voelen die allen omhult als ze genieten van de vreugde van het eeuwig ontwaakt zijn in de tegenwoordigheid van God.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl