Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 10 september 2016

SAUL: Geen van die innerlijke angsten of twijfels over jezelf zijn op enigerlei wijze gegrond. /10 september 2016 / via John Smallman


SAUL:
Geen van die innerlijke angsten of twijfels over jezelf zijn op enigerlei wijze gegrond.
10 september 2016 / via John Smallman

Uw liefdevolle intenties veranderen de wereld - KRACHTIG! Als jullie je favoriete on-line nieuws en spirituele websites bezoeken worden jullie met enorme hoeveelheden informatie overspoeld die dit bevestigen. Alles wat nodig is van een ieder van jullie is dat jullie elke dag ontspannen in jullie heilige innerlijke ruimte, waar het goddelijke Licht van Liefde constant op uw heilige altaren brandt, en jullie intentie herhalen liefdevol te zijn op elk moment en in elke situatie, want dat is wat de wereld verandert.

En natuurlijk doen jullie het niet helemaal zelf, de volledige kracht en macht van Gods Wil wordt ook toegevoegd aan jullie intentie. Jullie kunnen niet falen, omdat Gods wil altijd wordt gerealiseerd, dus laat angst en zorgen los, beide zijn afleidingen van het leven, en jullie werden geschapen om te leven. Heb in plaats daarvan, de intentie om succesvol om te gaan met wat zich voordoet in het moment dat het wel zo is, en met de stevig vastgehouden intentie om liefdevol te zijn in elk moment, vinden jullie alles wat jullie nodig hebben om ermee om te kunnen gaan. Het leven kan heel eenvoudig zijn als jullie het door je heen laten stromen in plaats van te focussen op bepaalde momenten en hen proberen te verlengen of te weerstaan. Er is alleen stroming! Bewegingloos zijn is onmogelijk. Als jullie heel stil zitten te mediteren blijven al jullie lichamelijke energie systemen functioneren en de levenskracht - Liefde - blijft door jullie heen stromen, en in jullie meditatieve staat hebben jullie meer kans om op te merken dat deze constante en liefdevolle stroming jullie in een prachtig ontspannen staat van innerlijke vrede brengt.

Zoals jullie steeds wordt gezegd, en ik zal het nog eens herhalen: "Jij, ieder mens, elke bewuste entiteit die God schept (vergeet niet er is slechts het huidige moment) is perfect en oneindig geliefd." Die staat van zijn kan nooit veranderen, het is permanent en eeuwig. Daarom herinner jezelf voortdurend aan dit, totdat je de waarheid ervan accepteert en ontdekt dat je het werkelijk WEET! Diep in jullie, weten jullie dit, jullie zijn het gewoon tijdelijk vergeten, en dat is de reden waarom wij in de spirituele rijken jullie eraan moeten blijven herinneren. Laat al jullie twijfels los over het feit of jullie het waard, goed genoeg, of beminnelijk zijn, want jullie zijn oneindig en eeuwig waardig, goed genoeg, en beminnelijk. In feite zijn jullie eeuwig en oneindig voorbij waardig, voorbij goed genoeg, en voorbij beminnelijk, omdat jullie meest prachtige wezens van schitterend licht zijn, precies zoals jullie geschapen werden.

Eenmaal nemen jullie de beslissing om jezelf onvoorwaardelijk te aanvaarden net zoals God doet, en stellen de intentie om dagelijks de totale en onvoorwaardelijke acceptatie van jezelf te eren in elk moment, jullie zullen al snel merken dat jullie je vrijer en gelukkiger voelen dan jullie je ooit hiervoor hebben gevoeld in jullie leven. Jullie zullen ophouden te oordelen en jezelf te kleineren, en angst en twijfel zal gewoon wegvallen. Zeker kunnen jullie zien dat jullie het verschuldigd zijn aan jezelf om compleet te vertrouwen en te geloven in jezelf zoals God doet in Zijn oneindige wijsheid, in alle eeuwigheid?

Als jullie accepteren dat jullie perfecte goddelijke wezens zijn, dan staan jullie automatisch toe om het goddelijke gebied van Liefde door jullie heen te laten stromen op ieder moment zonder beperkingen of weerstand van jullie kant, en de hele wereld is genezen. Jullie zijn geïncarneerd om te helpen met het ontwaken van de mensheid, en jullie doen dit door gewoon jezelf te blijven in elk moment, want als je jezelf blijft ben je Liefde in actie, voortdurend, en dat is precies wat de wereld nodig heeft.

Een van de moeilijkste dingen voor jullie om effectief om te gaan met jullie leven als mens is het verlies van geheugen van jullie ware en eeuwige goddelijke staat als Een met God eeuwig levend in Zijn liefdevolle Aanwezigheid. Het laat een enorm gat achter in jullie gevoel van identiteit, een gat dat jullie voortdurend proberen te vullen door te zoeken buiten jullie zelf naar de liefde die jullie niet meer binnenin jullie voelen. Als kinderen probeer je om je ouders te behagen, dan je leraren, evenals jouw groep van gelijke, en hoeveel liefde en acceptatie je ook vindt, het is nooit genoeg.

Je wordt volwassen, verlaat het ouderlijk huis, vindt werk, krijgt relaties, bouwt je eigen huis, en toch ontbreekt er iets heel belangrijks. Het lijkt erop dat anderen tevreden zijn en je vraagt je af wat zij hebben dat jij niet hebt, maar in werkelijkheid voelen de anderen ook dit gebrek, net zoals jij. Zeer weinigen zullen erover praten of hun gebrek toegeven, omdat alle tot het geloof zijn gekomen dat het gebrek dat ze voelen het gevolg is van hun eigen tekortkomingen of ontoereikendheid, en tot op zekere hoogte schamen zij zich voor zichzelf. In feite kan de pijn van dit zo intens zijn dat het vaak wordt ontkend, begraven, en de onderliggende angst die dat vaak veroorzaakt leidt vaak tot verslaving of zelfs tot zelfmoord.

Ik leg dit uit omdat ik wil dat jullie absoluut duidelijk begrijpen dat geen van die innerlijke angsten of twijfels over jezelf op enigerlei wijze gegrond zijn. Iedereen ervaart hen omdat ze belangrijke aspecten zijn van het afscheiding scenario dat jullie al eeuwen hebben gespeeld, ze zijn wat jullie zo krachtig drijven om..... iets te bereiken! Jullie zoeken wanhopig zonder te zoeken naar wat alleen maar binnenin kan worden gevonden - Liefde - en daar zullen jullie het in overvloed vinden. Binnenin jullie is er geen tekort of schaarste, is er slechts en altijd overvloed.

In werkelijkheid hebben jullie geen behoeften, want toen jullie geschapen werden door God heeft Hij jullie alles gegeven! Jullie ontbrak het aan niets, maar omdat jullie je zo intens en krachtig hebben geïdentificeerd met jullie lichaam - met de vorm in plaats van met de inhoud - welke wel jullie liefdevolle en barmhartige aandacht nodig had, zijn jullie volkomen je ware aard vergeten, wat jullie heeft geleidt tot jullie bijna constante angst dat er iets fout zou kunnen gaan. Niets kan er mis gaan! Wat er zich ook voordoet, het werd geplaatst op jullie pad voor de lessen die jullie kozen om te leren als mens voordat jullie incarneerde.

God heeft jullie niet gedachteloos ergens gedumpt op Aarde en jullie achtergelaten om er het beste van te maken. Evenmin heeft Hij jullie in situaties geplaatst als straf voor jullie zonden. Jullie zijn volmaakte wezens, volkomen zonder zonde die ervoor kozen om de afscheiding van de Bron te ervaren en collectief de omgeving bouwden waarin jullie jezelf bevinden, dat is de enige reden. Jullie wisten niet dat jullie je ware aard compleet zouden vergeten, en het is door niet te weten wie jullie zijn dat al jullie lijden zich voordoet.

Echter, de Heilige Geest, de Stem voor God is met jullie op ieder moment om je te helpen jullie weg naar Huis, te vinden. Vraag om hulp en jullie zullen het ontvangen, maar om de begeleiding te horen die wordt aangeboden is het essentieel dat jullie je geest stil maken, die zich zo gemakkelijk vult met ego-gedreven gedachten en is ontworpen om je af te leiden. Ga dagelijks naar binnen naar die plaats van rust en schoonheid, dat jullie heilige altaar bevat waar de Vlam van Goddelijke Liefde waarin, Jij en God zijn Een, verblijft, en rust daar in een rustige stilte totdat je Gods stem kunt horen. Je volledig in vrede voelen in het diepst van je oneindige grootsheid is luisteren naar de Stem van God en die horen, en op dat moment zullen je begrijpen dat je nooit alleen bent.

Met heel veel liefde, Saul.

Bron: https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl