Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 5 september 2016

Saint Germain: Het Goddelijk Veld. / 5 september 2016 /Barbara Bessen

Saint Germain:
Het Goddelijk Veld.
5 september 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Groeten van God, lieve vrienden, Ik Ben Saint Germain. Heerlijk om weer bij jullie te zijn. Om dichter bij jullie te komen, jullie bij de hand te nemen en jullie moed in te spreken om je weg te vervolgen.

De Weg naar de Eenheid, in dit Goddelijk Veld, is niet makkelijk. Maar het wordt steeds makkelijker om je daarvoor open te stellen, om je hiervan bewust te zijn. Het menselijk denken zegt jullie dat jullie veel moeten presteren en overal deemoedig in moeten zijn, misschien zelfs wel ascese moeten beoefenen, af en toe verzaken, er voor anderen meer zijn dan voor jezelf, enzovoorts.

Nog steeds tieren zulke ideeën welig. En nog steeds worden zij ook doorgegeven door aardse leraren. Zulke aardse leraren kunnen alleen “dienst doen” als mensen hen volgen. Wij dienen dus bij onszelf beginnen. Jullie zijn het waard, er wordt van jullie gehouden, jullie zijn niet slecht. Jullie zijn door God geschapen en zijn in zijn hart, in zijn scheppingsveld, altijd aanwezig.

En wat moet men doen als men dit veld wil waarnemen? Jezelf een paar keer dooreen schudden, de oude imprints kwijtraken, je van jezelf niet meer bewust zijn en dan het Goddelijk Veld binnengaan. Overgave is het toverwoord.

Als jullie alleen maar zeggen: “Maar ik ben toch breekbaar, dom, arrogant en aanmatigend geweest. Ik heb mensen slecht behandeld, hen geslagen of vermoord, en daarom kan ik niet waardig zijn.” Dan zeg ik op mijn beurt: God, de Schepper, de Oer-gedachte, oordeelt niet. De Scheppergoden die zijn gedachten uitvoeren, oordelen ook zelden. Zij KIJKEN. Zij bezien wat hun scheppingen wanneer en waar doen. Dat is alles. Er zijn geen rechters. Wie oordeelt zijn jullie en jullie omgeving. Dat is het hoofdcriterium waarom mensen denken dat zij het Scheppingsveld niet kunnen betreden. Zij staan ervoor en wachten totdat zij het waard worden. Daarbij waren zij het steeds wel. Dat waren zij altijd al. Er is geen enkele reden om op dit moment niet te genieten van het heerlijke gevoel om daarin opgenomen te zijn.

Hebben jullie nog enkele ja-maren? Hoor ik niet! Wil ik niet weten. Er is geen reden voor jullie om niet van de Goddelijke liefde te genieten; hier en nu! Stilte? Prachtig, dan hebben jullie het begrepen. Alle gedachten die nu in jullie hoofden ontstaan, die jullie ego jullie geeft, laat ze los! Wees in het Veld van Stilte, nu! Ik til jullie daarin, geef jullie een steuntje hij jullie overgave.

Wie dit eenmaal helemaal heeft begrepen zou eigenlijk hardop moeten lachen. Er is namelijk niets dat jullie hindert om je imprints los te laten en te zijn. Gewoon te zijn. In dit veld van Goddelijkheid. Er zijn geen stappen, er zijn geen daden, er is geen onderdrukken of reiniging te doen. Jullie zijn rein, jullie zijn goed, jullie zijn heel.

Jullie dragen kleden, menselijke lichamen, om hier te incarneren. Jullie gaven je Hoger Zelf de mogelijkheid om hier ervaringen te verzamelen. Dat is alles. Het is veel. Daarom wordt er van jullie gehouden.

Maar de Reis naar Huis is begonnen. De ervaringen zijn opgeslagen in jullie zielenlichamen. Jullie kunnen hen loslaten, jullie mogen jezelf toestaan om deze ervaringen geen kracht meer te geven om je leven te vormen.

De Weg naar de Eenheid is de Weg naar de Vrijheid.

Denk daar eens een beetje over na als je ego jullie weer gedachten stuurt. Blijf tot die tijd nog een beetje in de Eenheid. Leg het blad papier met deze boodschap opzij. Ga even achterover zitten en geniet.

Als jullie verder willen lezen bedenk dan ook dat jullie geen bescherming nodig hebben.

Jullie hoeven niets te doen om je energetisch in dat aardse leven te beschermen. Ook dit is iets om over na te denken.

Hoezo zouden jullie je moeten beschermen, en waartegen? Tegen de energieën van andere mensen? Tegen astrale wezens die zich door jullie willen voeden? Tegen klanten die bij jullie komen als jullie een helingspraktijk hebben? Voor werkplekken, warenhuizen, feestjes etc.? Waarom zouden jullie jezelf beschermen? Jullie zijn in het Veld van Eenheid. Alles wat daar niet past bij de trillingen zal niet bij jullie binnenkomen. Dat wil zeggen dat jullie al deze trillingen van de lagere soort met je fysieke, emotionele en mentale lichamen opmerken.

Als jullie bewust steeds vaker in het Veld van Eenheid gaan, reinigen jullie jezelf automatisch. Mijn tip is: Voelen jullie je moe, ondersteboven, energetisch opgefokt, leeg, agressief, woedend, al die dingen, ga dan door een gedachte en jullie reine intentie met overgave in het Veld van Liefde. Het Veld van de Hoogste Goddelijkheid, de Schepperkracht en geniet.

Er is niet dat jullie iets kan aandoen. Jullie zijn in Liefde en jullie zijn Liefde. Jullie hebben zeker nog wat tijd nodig om dit vol overtuiging te doen. Maar ja, ik ben bij jullie en ik help jullie graag.

Roep mij gewoon. Ik ben graag jullie helpende broeder.

Ik Ben Saint Germain.

Ontvangen door Barbara Bessen in september 2016. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.