Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 27 september 2016

Raphaël en de groep en Isoritas de buitenaardse met zijn healers. Channeling nr. 21 / 26 september 2016 / Margreet de Carpentier

Raphaël en de groep en Isoritas de buitenaardse met zijn healers.
Channeling nr. 21
26 september 2016 / Margreet de Carpentier 

Het leven is een proces zoals alles een proces is.
Er is op aarde een nieuwe tijd begonnen. Er is weer een nieuwe cyclus.

Wij hebben Margreet verteld wat er aan de hand was met de Space X, zij noemt het een raket. Waarom wij de buitenaardse, die vernietigd hebben. Dit mag zij in het openbaar nog niet naar buiten brengen en als het naar buiten gebracht wordt beperkt. Wij proberen de aarde zoveel mogelijk te beschermen voor dingen die niet kunnen.

Er worden nu in plaats van de kristalkinderen andere groepen kinderen geboren. Kinderen die in de moederschoot indalen en grote kennis bij zich dragen vanuit de buitenaardse kennis. Kinderen die nog gevoeliger zijn, kinderen die nog meer weten. Deze kinderen moeten goed begeleid worden. Degene die om die kinderen heen zijn, hebben de kracht om hun te begeleiden.

Het zijn kinderen die geen of weinig aandacht hebben voor het normale schoolsysteem. Zij willen meer, zij hebben andere gedachten. Zij denken verder, zij denken na over de wereld politiek of de geneeswijze van de artsen, over de atoomindustrie wat daar op humaan gebied mee gedaan kan worden. Over het energie verbruik. Wij hebben het nu over jonge kinderen, zij vinden de scholen niet interessant. Zij worden door het huidige schoolsysteem naar beneden getrokken, zij worden als lastig bestempeld en dat is triest en daardoor een gevecht voor de ouders.

Deze kinderen zijn niet gek maar wijs en denken anders. Zij zijn gestuurd vanuit onze werelden om uw wereld om hoog te tillen, om iets toe te voegen, om in uw wereld iets te gaan bereiken mits zij daar zelf toestemming voor geven. Ook Margreet vragen wij steeds toestemming of zij voor ons wil blijven werken. Het is haar vrije wil om voor ons de informatie de wereld in te brengen.Zoals wij vaak in haar vorige boeken hebben gezegd respect en vrije wil staat hoog in het vaandel.

Elk mens heeft een vrije wil die niet belemmerd mag worden door een ander. Soms brengt iemand door zijn wil zichzelf of zijn omgeving in gevaar, dan mag u die persoon sturen. Dat is een groep die we moeten beschermen en ze subtiel proberen te sturen.

In deze periode waarin u nu leeft is het nog gevaarlijker om drugs te gebruiken, ook al lijken sommige drugs onschuldig. Het blijft nog steeds oorlog tussen het licht en het donker. Sommige mensen denken dat drugs en alcohol onschuldig zijn maar dat is niet zo. Drink alcohol echt met mate. Als u drinkt of drugs gebruikt, te veel drinkt, dan gaat uw aura open staan en loopt u een grote kans om auralifters op te lopen en daar wordt u door naar beneden gehaald. Vooral de mensen die gevoelig zijn hebben daar last van.

De kinderen die gevoelig zijn en gaan verdoven kunnen wij beschermen tot op zekere hoogte voor een periode. Zij mogen een periode zo als u zegt even uit hun dak gaan maar daarna hoort het weer over te zijn want anders gaat het mis met ze. Anders kunnen zij door het gebruik van drugs en/of te veel drank een hersenbeschadiging op lopen en hebben een grote kans op een psychose.

Tijdens een psychose weten zij niet wat zij doen, dan kunnen zij soms verschrikkelijke dingen veroorzaken. Als zij een psychose krijgen worden zij overgenomen door aardsgebonde zielen die niet zo prettig zijn. Dat zijn zielen van overleden mensen die hier nog rond dwalen. Wij proberen dus de jeugd zo veel mogelijk te beschermen.

Wees zuinig op u jeugd. Stel uw grenzen, dat is zeer belangrijk. Tot hier en niet verder. Kinderen al in de wieg tot dat u ze los moet laten hebben grenzen nodig. Zij zullen altijd de rand van de grens opzoeken en als u ze er overheen laat gaan, zullen zij ook proberen over de volgende grens te gaan. Dit is niet makkelijk voor de ouders.

Velen ouders gaan beseffen dat zij de verantwoording van hun kinderen niet bij de scholen moeten leggen of bij de regels van de regering. De verantwoording voor hun kinderen begint bij de geboorte in het gezin en de hoofdverantwoording blijft in het gezin. Dat moeten heel veel mensen nog goed gaan beseffen. Rust, orde oftewel grenzen en regelmaat zijn nodig.

De reinheid die in het spreekwoord hoort laten wij even weg want in veel gezinnen schiet de reinheid te veel door waardoor de kinderen eerder allergische reacties kunnen krijgen doordat zij te weinig de kans krijgen om weerstand op te bouwen.

Kinderen en volwassenen reageren vaak ook verkeerd op medicijnen. Via deze mensen worden de artsen en onderzoekers gedwongen om naar andere medicijnen te gaan zoeken en om weer meer terug te gaan naar natuurlijker geneeswijzen. Dat wordt langzaam maar zeker afgedwongen. Medicijnen moeten er zijn. Wij helpen u onderzoekers met het uitvinden van nieuwe medicijnen. Het zijn onderzoekers die vaak onbewust voor ons bereikbaar zijn en die proberen wij zo goed als mogelijk is te begeleiden.

Er worden veel medicijnen toegediend uit winstbejag. De medicijnenindustrie houden ziektes in stand. Ga meer artikelen lezen over uw medicijnen. Velen van u gebruiken het medium facebook, het is niet altijd een goed medium, zet er niet te veel persoonlijke dingen op, maar je vind er vaak goede artikelen van medici die vaak na hun pensioen dingen zijn gaan uitzoeken en tot conclusies zijn gekomen.

U heeft medicijnen nodig, maar blijf alert of u alles nodig heeft, of het medicijn voor u goed is.  Elk mens is verschillend, elk lichaam reageert anders. Als u vroeger een cholesterol waarde had van zeven was dat prima, nu willen de doctoren het liefs dat het vier is. Voor sommige is een waarde van zeven prima.  Er wordt angst gezaaid door de geneesmiddelen industrie. Voel uw lichaam en blijf in gesprek met de artsen. Als u niet goed reageert op een medicijn wat uw arts voorschrijft, trek aan de bel. De artsen weten ook niet alles. Als uw gevoel, uw intuïtie zegt: “ik heb iets anders nodig” ga dan in gesprek.

Het wordt tijd dat de geneesmiddelenindustrie die de chemische medicijnen ontwikkeld samen gaat werken met de homeopathische fabrieken. Uiteindelijk is alles afgeleid van de homeopathie. Het wordt tegen gehouden door de fabrikanten. In Europa zijn enkele landen waar de homeopathie geaccepteerd wordt door de verzekeringen het is daar volledig legaal, het zit volledig in het vergoedingspakket. Het is daar doorgedrongen dat het samen kan en moet gaan. 

Maar weet dat u sommige chemische medicijnen nodig heeft. Margreet krijgt om de paar weken een infuus en als zij die niet krijgt zal zij uiteindelijk sterven. Haar lichaam heeft het nodig. Dus sla niet door naar de één of de andere kant maar wees kritisch en voel uw lichaam, dat is heel belangrijk. Ga uw lichaam voelen hoe u reageert als u iets inneemt en als het niet goed voelt trek dan aan de bel en vertel uw verhaal.

Vertel ook uw verhaal bij de apotheek als u een middel krijgt wat goedkoper is en u reageert daar verkeerd op. Meld dat aan de arts en bij de apotheek. Het kan zijn dat er in die medicijnen verbindingen zitten waar u niet tegen kunt. Elk medicijn heeft een verbinding met bepaalde grondstoffen en het kan gebeuren dat u niet tegen die stoffen kunt. Dus gebruik altijd uw gevoel en intuïtie. U bent de enige die weet en voelt hoe uw lichaam reageert.

U weet ook het beste of uw kind ergens goed of slecht op reageert. Ook bij uw kinderen, wacht niet te lang, ga in gesprek en laat u niet afschepen met het antwoordt dat u er eerst 6 weken aan moet wennen. Wees alert.

Wees alert in de wereld om u heen, kijk om u heen. Kijk verder dan uw vier muren, kijk er ook eens buiten en de straat in en observeer, observeer de mensen die om u heen wonen. Kijk of er misschien iemand bij is die eenzaam is tussen hun 4 muren. Als u die persoon tegen komt glimlach eens, dat kan zoveel voor die persoon betekenen. Of probeer als het uit komt een praatje te maken. Misschien als ze u vertrouwen, vertellen zij u wat de reden is waarom ze zo binnen zitten waarom ze zo zij. Wees zorgzaam voor elkaar.

 In de eerste plaats wees zorgzaam voor u zelf, want als u goed bent voor uzelf kan u er nog beter voor een ander zijn en voor uw huisgenoten en familie. Als zij u niet kunnen verstaan als het lijkt dat u chinees praat, dan mag u het laten. Wees ook zorgzaam voor de buitenwereld, voor de mens om u heen.

De oorlogen beginnen in het klein in de families, in de straten met de buren. Het zijn oorlogen in het klein. Zoals wij al vaker verteld hebben: ga zitten, stuur geen wrok maar stuur liefde en licht dan is de boosheid net een ballon die leegloopt.

U heeft allen een onzichtbare wifi op uw hoofd. Via die wifi worden uw gedachten uitgezonden. Als uw gedachten liefdevol zijn wordt er liefdevolle gedachten ontvangen, als ze kwaadaardig zijn komt het onbewust ook bij die persoon aan. Het is net een spiegel, het kaatst terug. Onbewust wordt er op gereageerd. Via het onbewuste houd u dan een vuurtje brandend.

U hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, dat kan niet. Als het niet lukt hoeft u niet met u hele familie door één deur te gaan. Sommige mag u loslaten ook al is het naaste familie. U hoeft ze dan niet stevig vast te houden, Maar stuur ze wel liefde en licht en laat het dan los, als uw woorden bij bepaalde personen niet aankomen. Laat het en mochten ze in uw gedachten komen stuur dan geen ongeduld, woede of boosheid naar die persoon toe, want dan blijft die persoon in zijn boosheid hangen. Stuur liefde en licht dat blijven wij altijd herhalen. Daar kan niets tegen op.

Hou van uzelf, hou van elkaar, heb geen angst en vraag, vraag als u het moeilijk heeft aan ons om hulp. U hoeft er geen naam bij te hebben wij zijn energieën, wij zijn energieën om u heen. Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden of honoreren, soms niet op de manier waarop u het verwacht.

Wij hebben overzicht, meer overzicht dan u. Maar als u terug kijkt na een paar weken of maanden is het toch gehonoreerd. Wees niet bang om voor uzelf te vragen, voor uzelf vragen is juist belangrijk. Wij hoeven niet te slapen, u kan nooit te veel vragen. Naar een loterij hoeft u iet te vragen want daar krijgt u geen antwoordt op. Vraag als u zich niet prettig voelt. U kunt het in alle vormen doen. Bijvoorbeeld als u naar een arts gaat, of u de goede woorden mag zeggen en of de arts uw woorden goed mag verstaan, of de arts u de beste behandeling mag geven die voor u goed is. Vraag als u blieft. Nogmaals zeggen wij, wij hoeven niet te slapen, zet ons aan het werk wij zijn sneller dan het licht en hou van uzelf.

RAPHAËL EN DE GROEP EN ISOROTAS DE BUITENAARDSE MET ZIJN HEALERS.