Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 13 september 2016

Openbaring over de spirituele betekenis van graancirkels / september 2016 / Gabriela Gaastra-LevinOpenbaring over de spirituele betekenis van graancirkels
september 2016 / Gabriela Gaastra-Levin

Maria Magdalena en Jezus: “In vroeger tijden maakten mensen tempels om zich met hun eeuwige hogere bewustzijn te kunnen verbinden. In deze tempels werd de verbinding van de mens met Hemel en Aarde voelbaar en manifest. Men was, met behulp van deze tempels, beter in staat om de eigen eeuwigheid te voelen en te herontdekken en de eigen Goddelijkheid te activeren. De imposante steencirkel van Stonehenge in het zuiden van Engeland is een van deze tempelconstructies waarmee mensen hun verbinding met de Kosmos en met hun Goddelijke Bron mogelijk maakten.

De huidige graancirkels hebben in wezen een vergelijkbare werking. Zij herinneren jullie eraan dat jullie groot zijn en deel uitmaken van een Goddelijk eenheidsveld. De geometrische vormen in de graancirkels hebben de functie om aspecten van het eenheidsveld weer te geven. Zij reflecteren bepaalde trillingen die de collectieve Goddelijke Bron van de mens bij jullie wil laten ontwaken.”
Het effect van de graancirkel

Maria Magdalena en Jezus: “Het kijken naar deze ‘cirkels’, het lijfelijk ervaren ervan en het delen van hun van hun bijzondere vormen creëert een effect in het individueel en collectief bewustzijn van de mens. Wanneer jullie een graancirkel in levende lijve meemaken, worden de trillingen van de diverse aspecten van de graancirkel in je vier Aardse lichamen (fysiek, energetisch, psychisch en emotioneel) geactiveerd. Dit gebeurt door middel van het contact met je gehele energetische systeem en met je lichtlichaam. Het licht van de cirkel resoneert met jouw innerlijk licht en activeert daarmee corresponderende bewustzijnsaspecten in jou. Tegelijkertijd worden deze trillingen in jouw energieveld wakker.

Als je naar het beeld van de cirkel kijkt, vindt deze activatie plaats via je zenuwstelsel en in het bijzonder door middel van je oogzintuig dat de functie heeft om innerlijk en uiterlijk licht met elkaar te verbinden en vanuit eenheid te laten resoneren.

Als het beeld van een graancirkel gedeeld wordt, komt het in het collectieve bewustzijn van de mens en brengt dit een ontwaken van dit gemeenschappelijk niveau met zich mee. De herinnering van jullie eenheid met het Al, de Kosmos en het Goddelijk veld is juist nu erg nodig in verband met de grote transformaties en uitdagingen die jullie in deze tijd gecreëerd hebben en doormaken.”
De symboliek van de ster in de cirkel

Maria Magdalena en Jezus: “In de graancirkel die tegenover het tempelcomplex van Stonehenge in de zomermaanden van 2016 te zien is geweest, bevindt zich een zevenpuntenster met een centrale kern die verbonden is met de ‘armen’ van de ster door zeven gangen. De ster symboliseert de zeven bewustzijnscentra van de geïncarneerde mens die zich, vanuit een kern van absoluut bewustzijn, via kanalen van licht in de wereld manifesteert en wel in alle richtingen van tijd en ruimte en door alle aspecten van dualiteit. Na deze manifestatie komt de mens elke keer terug naar het eigen centrum om zijn of haar Goddelijkheid opnieuw te activeren. Jullie verbinding met Hemel en Aarde wordt tijdens en door dit proces sterker.

De ster reflecteert de perfectie van de Goddelijkheid van de mens. Dit herinnert jullie eraan om de kern van eeuwig bewustzijn te koesteren als de basis van waaruit je ontstaat en wie je in essentie bent. Deze reflectie nodigt jullie uit om de leegte te omarmen die inherent is aan je menselijk leven. Je kunt niet permanent creëren, je dient ook te rusten om je regelmatig in je eigen essentie terug te trekken en je Zijn te leren vertrouwen.

In deze tijd van uitbundig consumeren dien jij je eigenwaarde te herontdekken door je onsterfelijkheid terug te vinden in de stilte van je hart. Dat geeft jou de kracht om later opnieuw te scheppen vanuit een meer essentieel niveau. De perfectie van de ster is verankerd in de leegte van haar kern. Zo is het ook met jou. Je levenscreaties zijn geworteld in de schoonheid van je Goddelijk bewustzijn. Deze leegte activeert de liefde die onderliggend is aan alles wat je bent.”
Geschonken door wezens van licht

Maria Magdalena en Jezus:
“Deze cirkel geschonken door wezens van licht in opdracht van het Goddelijk veld dient jullie door jullie te helpen onthouden dat jullie allemaal pure liefde zijn en dat deze liefde elke keer opnieuw mag schijnen. De zeven armen van de ster brengen je liefde weer terug naar de wereld om het daar te laten stralen.

De ster wordt op zes punten omarmd en gedragen door een smalle nieuwe maan. De maan staat voor het heilig vrouwelijke dat de manifestatie van persoonlijk bewustzijn op Aarde mogelijk maakt. Het vrouwelijke ondersteunt de verbinding tussen Hemel en Aarde en zij geeft het door aan jullie persoonlijkheden om het via jullie te laten stralen op Aarde.

Op collectief niveau stimuleert deze graancirkel de integratie, het onderlinge respect en de liefde tussen mannen en vrouwen, tussen het mannelijke en het vrouwelijke op deze planeet in velerlei opzichten. In het bijzonder in de interactie tussen Christendom en Islam dienen deze beide principes in harmonie te komen om deze interactie optimaal vruchtbaar te laten worden en zijn.

De ster en de nieuwe maan in de graancirkel zijn omgeven door een dubbele cirkel die symbool staat voor het leven op Aarde en de relatie van de grote Moeder met het Universum om Haar heen. Het herinnert jullie aan jullie Kosmische oorsprong en van jullie connectie met het Al.

Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie voor de taak die jullie op je hebben genomen om het licht op Aarde te laten indalen en het te zijn!
Vanuit liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”


http://www.openbaringen.com/