dinsdag 13 september 2016

Op deze dag van je leven / 13 September 2016 / Neal Donald Walsch

13 September 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... Dat de angst een van de belangrijkste bronnen van wreedheid is.
Het overwinnen van Angst is het begin van wijsheid.

Bertrand Russell zei dat, en hij had gelijk.
Elisabeth Kübler-Ross zei: "Angst en schuld zijn de enige vijanden van de mens. "
 Ook zij had gelijk.
En Franklin Roosevelt zijn beroemde uitspraak was,
"Het enige dat we moeten vrezen is de angst zelf."

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl