Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 21 september 2016

Mary Magdalene “Twee Diepe Angsten” / September 2016 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
“Twee Diepe Angsten”
September 2016 / Pamela Kribbe
Ik ben Mary Magdalene. Ik kniel voor  jullie neer met bewondering en respect voor wat jullie op de Aarde doen. Jullie zijn bezig nieuwe paden van bewustzijn te openen en jullie doen dat terwijl jullie nog steeds de lasten van het verleden binnenin met jullie meedragen. Oude pijn en verontrusting komen gedetailleerd naar boven, omdat nieuwe manieren van bewustzijn jullie besef, jullie lichaam en jullie emoties binnenkomen.
Met het feitelijk creëren van nieuwe paden van bewustzijn, genezen jullie de oude pijn. Het schijnt alsof dit had moeten gebeuren in het verleden - jullie zijn zo vaak eerder op de Aarde geweest - maar het was niet mogelijk om toen nieuwe paden te creëren. Er was nog steeds teveel bewustzijn dat verstrikt zat in de oude instituten van macht en autoriteit, en mensen werden gevangen gezet door hun angst voor overleving - door ongerustheid op het fysieke vlak - of door de angst van maatschappelijk verbannen te worden.

Deze angsten lopen zeer diep in de mensen. Als je niet weet wie je bent, als je ondergedompeld bent in de structuren van het onbewustzijn die door de maatschappij gehandhaafd worden, dan geloven jullie dat jullie je lichaam zijn, en angst voor overleving raakt jullie in jullie diepste kern: te sterven betekent vernietigd te zijn. Dan komen er zeer diepe impulsen naar boven om tegen te werken, en dat kan jullie ertoe leiden om een ander persoon te vernietigen, als dat noodzakelijk is, om je overleving te verzekeren. Het is een fundamentele primitieve angst. Dan is daar ook de angst van maatschappelijk verbannen te worden, of niet langer meer bij de groep te behoren. Dat, ook, is een zeer diepe angst in mensen.
Als jij je niet bewust bent van je ziel-zelf, je goddelijke kern, dan denk je dat: a) jij je lichaam bent, en dat b) je een maatschappelijk gevormde persoonlijkheid in dat lichaam bent. De persoonlijkheid, welke gevormd wordt door maatschappelijke invloeden vanuit het verleden, was en wordt nog steeds gevormd door angst. Je wilt bij een groep horen; je wilt geaccepteerd worden door andere mensen. Er is een hulpeloos deel in ieder persoon dat ondersteund, goedgekeurd en omhelsd wil worden. Dit is het deel van jou dat erbij wil horen, en dat deel is nog steeds zeer sterk in ieder persoon.
Jullie zijn nog maar net tevoorschijn gekomen uit een manier van denken en leven dat gedomineerd werd door macht en machteloosheid, van overheersing door angst. Voel in jezelf, in je eigen energiegebied, waar deze oude energieën nog steeds werkzaam zijn. Voel het intuïtief. Zie of er grijze of zelfs meer donkere gebieden zichtbaar aan het werk zijn in je aura of in je lichaam. Voel deze oude energieën aan het werk, zoals ongerustheid/verontrusting, overdreven gehoorzaamheid, angst voor overleving, en angst van afgewezen te worden en eenzaam te zijn, van alleen te zijn. Deze zijn de twee grootste angsten die mensen in het verleden beperkten.
De overgang naar het nieuwe neemt tijd. Jullie kunnen je goed voorstellen dat, om oude angsten los te laten, er veel werk gedaan moet worden om er echt toe te komen om op het hartbewustzijn te vertrouwen, op een nieuw bewustzijn dat zegt: Jij bent niet alleen maar je lichaam. Je lichaam is een deel van jou, een waardevol deel waarin je tijdelijk leeft en waardoorheen jij jezelf tot uitdrukking brengt. Maar je bent zoveel meer dan dat. Je bent een zielbewustzijn; jij bent een levend Licht dat onafhankelijk is van fysieke en materiële vormen. Wat een sprong in bewustzijn dat is! En misschien een zelfs grotere sprong is, dat je vrij bent van maatschappelijke dwang. Omdat maatschappelijke dwang, om tot een groep te behoren, vaak mensen verhuist naar het laagste vibrationale niveau: menigte-bewustzijn. Het is vaak het geval dat wat een groep of een menigte, een machtstructuur of een persoon domineert, de grootste angsten in mensen naar boven roept en hen manipuleert.
Deze angsten zijn de twee grootste obstakels die mensen in vroeger dagen ervoeren. En vanwege deze angsten, gaan mensen omlaag naar de wij-ruimte van erbij te horen, hetgeen andere mensen of iets buiten hun groep tegenwerkt. Dus dan begin je te denken in termen van “ons versus hen”; en wordt het belangrijk om bij je groep te horen. De angst moet dan altijd bevestigd worden, samen met diens gerechtvaardigde remedies: de manier om met deze angsten om te gaan omvatten geweld en overheersing richting diegenen buiten de groep. Deze thema’s zijn in deze tijd zeer sterk naar de oppervlakte gekomen, zoals jullie in de wereld om jullie heen kunnen zien.
Er wordt nu een beroep gedaan op een groter bewustzijn, eentje die zich verbindt met en hetzelfde ziet in alle andere mensen, hoewel zij uit een totaal andere omgeving komen met een andere geschiedenis en een andere cultuur. Zie wat wij delen in de andere persoon, zelfs wanneer die persoon heel anders is. Dat is de taak van deze tijd, zowel op een innerlijk niveau als ook tussen landen en culturen. Dit is de grote doorbraak die deze wereld zal genezen. En de grootste stap richting die genezing is om je identificatie met het lichaam en met je maatschappelijk gevormde persoonlijkheid los te laten; uit te stijgen boven deze identificaties en om weer de roep van je ziel te herkennen. Je ziel vertelt jou dat alles mogelijk is, terwijl de angst in jou insinueert dat zeer weinig mogelijk is, dat jij jezelf moet beschermen, bijvoorbeeld, tegen anderen of tegen ziektes. Maar de ziel die in jou leeft is dapper en sterk, het transcendeert beperkingen.
Ik zou graag tegen jou willen zeggen, de persoon tegen wie ik spreek, dat je door vele levens heen en voor een zeer lange tijd al geholpen hebt om het bewustzijn op Aarde te verhogen. Voorafgaand aan dit leven, proefde je al het gevoel van eenheid waarover ik sprak: het feit dat je meer bent dan je lichaam; het gevoel van één met een ander te zijn, hoewel de ander uit een heel andere achtergrond komt. Je kent het gevoel al van uit te willen stijgen boven klasse en maatschappelijke status, hoewel deze energie niet altijd welkom was op de Aarde. Het was een leerproces voor jullie om om te moeten gaan met het verschil tussen hoe jullie je voelen en hoe jullie denken, en hoe de wereld om jullie heen voelt en denkt, of hoe de meerderheid van de mensen de dingen gewaarworden/waarnemen. En vergeet niet dat heel veel mensen graag anderszins zouden willen denken. Zich graag anders zouden willen voelen, omdat niemand gelukkig is zijnde in de greep van angst, niemand wil dat.
Wat er aan het gebeuren is gedurende deze tijd, is dat een verhoogd aantal mensen genoeg gehad hebben van een leven gebaseerd op angst. Er is nu zoveel nieuwe energie in de Aardse atmosfeer - zo een gevoel van mogelijkheid dat de dingen anders kunnen zijn - dat de mensen bezig zijn te ontwaken. En zeer zeker de jongeren, de nieuwe generaties die nu op de Aarde geboren worden, proeven steeds meer deze nieuwe energie die jullie gedurende eeuwen met jullie meegedragen hebben, en zij nemen steeds minder genoegen met de oude manieren. Maar vanuit het perspectief van de bestaande patronen van de gedachte, wordt deze energie van de nieuwe generatie gezien als wild, niet passend in de gevestigde normen, als chaotisch of leidend naar gedragsproblemen. Deze energie bevat echter geboortepijnen; iets nieuws wil geboren worden.
Ik kom nu naar het voornaamste punt van dit gesprek. Jullie zijn hier als mentoren, om als de vroedvrouwen te dienen voor de geboorte van deze nieuwe energie in deze tijd. Echter, dit vereist heel veel van jullie omdat jullie nog steeds de trauma’s van onjuiste oordelen en afwijzing binnenin dragen: jullie weten wat het is om ge/be/veroordeeld te worden voor jullie nieuwe ideeën. Het maakt deel uit van jullie erfenis om maatschappelijk geïsoleerd te zijn, om anders te zijn, en het heeft in jullie emotionele kwetsuren achtergelaten vanaf de dag dat jullie geboren werden. In feite, waren zij zelfs in jullie voordat dit leven begon.
Nu is de tijd wanneer jullie gevraagd zullen worden om uit jullie schelp vandaan te komen, om jezelf te laten zien; om te helpen met de nieuwe energie, die nu hoofdzakelijk zichzelf manifesteert door de jonge mensen, en om hen te gidsen, als het ware. Jullie kunnen een kanaal zijn omdat jullie een diep begrip hebben van zowel het oude als het nieuwe. Jullie staan met één been in het oude, en jullie werden door het oude gekwetst, dus zijn jullie in staat om mededogen te hebben voor mensen die bang zijn om afgewezen te worden en eenzaam te zijn. Jullie hebben ook mededogen voor mensen die doodsbang zijn om te sterven omdat zij geloven dat er niets anders is dan dit fysieke lichaam. Jullie bewustzijn heeft zich uitgebreid, zorgvuldig, omdat jullie in het donker moesten leven en werken, en daarom zijn jullie degenen die een brug kunnen zijn tussen het oude en het nieuwe.
En dus doe ik een beroep op jullie. Ik vraag jullie om jullie natuurlijke plaats in te nemen, hoewel ik weet hoeveel deze inspanning jullie kan kosten. Jullie zijn gewend geraakt aan het denken dat er geen plaats voor jullie is, dat jullie je volledig versleten voelen door de inspanning. Maar het is gewoon op dat punt dat jullie naar die taak gebracht worden. Wanneer je op het punt bent waar je denkt:  “Ik geef het op, hier is niets meer dat ik kan doen”, dan wordt dat het keerpunt wanneer je eindelijk wat het ook maar is dat zal gebeuren toe kan staan om door jou heen te stromen. Je geeft je persoonlijke wil, je ideeën over aan hoe je denkt dat de dingen zouden moeten zijn, en je staat jezelf toe om voort te bewegen samen met het stromen van je ziel.
De kracht die jullie ontwikkeld hebben, en ook de pijn die jullie geleden hebben, hebben op sommige manieren jullie ego gebroken. En het is een pijnlijk proces, omdat ieder ego gekant is tegen pijn en tegen gebroken te worden. Niettemin is dit de enige manier, omdat de pijn en het trauma dat jullie met jullie meedragen, op een bepaalde manier, een deel van de weg zijn. Wanneer jullie werkelijk deze pijn voelen, en jullie het omringen met mededogen, laten jullie los. Jullie worden, op een bepaalde manier, bereid om te “sterven”, vanwege de kennis dat iets groters jullie draagt. Jullie geven je over aan jullie diepste en meest oprechte kern, en jullie worstelen niet langer meer met de Aardse werkelijkheid.
Jullie geven het ook op om anderen te overtuigen, omdat jullie werkelijk jezelf geworden zijn. Jullie zijn hier niet langer om anderen te veranderen en ook niet langer hier om jezelf te veranderen: je bent gewoon jij. En dit is precies de functie van de brug hetgeen jullie natuurlijke plaats is. Het is wat ik bedoel wanneer ik zeg: jullie natuurlijke plaats innemen. Heb mededogen voor jezelf en de oude pijn die in je leven overblijft, en laat de genezing gewoon gebeuren. Door dit proces te zien als een onderdeel van je weg, en de oude pijn daar te laten, zal genezing als vanzelf plaatsvinden. Je zult van alle kanten geholpen worden. Alles dat leven en groei en vreugde nastreeft wil aan jou van dienstverlening zijn: gidsen, helpende krachten van het Universum. Je moet gewoon bereid zijn om je natuurlijke plaats in te nemen en tegen jezelf te zeggen: “Ik zal niet langer in overeenstemming met angst leven. De angsten mogen nog steeds daar zijn, maar ik ben meer, veel meer dan dat. En ik herinner mezelf daar iedere dag aan.”
Dan zal je zien dat het leven jou naar de plaats brengt waar je hoort te zijn, waar jij je goed voelt, waar je vreugde en blijdschap kunt ervaren. Om een Lichtwerker te zijn, de brenger van verandering, hoeft niet langer meer een zware plicht en vol pijn te zijn. Dat behoort tot het verleden en is niet langer meer jullie bestemming. De weg naar het nieuwe betekent voor jullie ook een nieuwe geboorte: in vrede te zijn met de Aarde en waar jullie je plaats op een natuurlijke manier innemen.
En uiteindelijk, zie of deze woorden, “Je natuurlijke plaats innemen”, spontaan beelden in je geest naar boven brengen. Misschien komen plaatsen van je dagelijkse leven naar je gedachten; of situaties, of nastrevingen, of misschien stijgt iets naar boven als een mogelijkheid voor de toekomst. Waar voel jij je echt ontspannen en blij/gelukkig? Deze zijn de plaatsen waar jij je energie op een natuurlijke wijze kunt laten stromen. Zie of iemand naar je roept; misschien is het het gezicht van iemand die je kent. Of misschien verschijnt er een omgeving in je geestesoog; is daar ergens iets dat jou uitnodigt, op een blijde/gelukkig manier, om naartoe te gaan? En ben niet bang om dingen uit te proberen, omdat er heel veel ruimte voor vrij spel is.
Om in/naar je kracht te komen is thuis te komen op Aarde als wie je bent en je plaats hier in te nemen. Het klinkt zeer eenvoudig, niettemin is het het hoogtepunt van een lange reis die je als een ziel gecreëerd hebt. Ik vraag jullie om je aan die plaats over te geven; het is niet langer meer zo ver weg. Heel veel dank voor jullie aandacht.
Mary Magdalene
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe
www.jeshua.net