Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 4 september 2016

JEZUS: “WIJ ZIJN ALLEN EEN EN ER IS ALLEEN LIEFDE!” / 4 September 2016 by John Smallman


JEZUS:
“WIJ ZIJN ALLEN EEN EN ER IS ALLEEN LIEFDE!”
4 September  2016 by John Smallman

Hallo, dit is de John met Jezus 'boodschap voor zondag 4 september 2016. Ik heb 3 weken gespendeerd om dit bericht te channelen, voornamelijk in de afgelopen 2 dagen, en dus voeg ik ook mijn communicatie met Jezus bij, voordat ik volledig ontspannen was en Hem toestond om te communiceren met mij. We hebben allemaal onze "dingen" die naar boven komen om los te laten en die het moeilijker kunnen maken om in onze stille ruimte te komen, van waaruit ik channel. Zijn bemoedigende woorden voor mij zijn, natuurlijk, gericht aan de hele mensheid.

WIJ ZIJN ALLEN EEN EN ER IS ALLEEN LIEFDE!

John: Nou Lieve Jezus, ik ben geblokkeerd, gaan lunchen, of onwillig? Ik weet niet welke, maar ik heb ofwel het contact maken met u vermeden, of, om redenen waarvan ik mij niet bewust ben, zijn alleen inhoud geweest om niet communicatief en rustig te blijven. Ik krijg vaag angstige gevoelens dat ik moet channelen, maar kies ervoor om niet te reageren. Dus input van U en / of een nieuw bericht zou zeer gewaardeerd worden, en dus hier ben ik en probeer me voor U open te stellen, Alstublieft communiceer!

Jezus: Goedemorgen John, dank je dat je Mij roept, we hebben veel te bespreken, en je zult blij zijn met "wat er door komt". Blijf er jezelf gewoon aan herinneren dat Allen één zijn, dit weet je diep in jezelf, dus gun jezelf het te voelen, om het te ervaren, en echt geïnspireerd en verheven te worden, dat is jouw wil en dus ook Gods wil. Oordeel of kleineer jezelf niet, het is totaal ongepast omdat 1) God Liefde is en daarom jij dat ook bent, en 2) Je bent niet een lichaam, je bent vrij, je bent zoals God jou heeft gecreëerd. Wees gewoon jezelf, accepteer jezelf zoals je bent, want dat is de manier waarop God je heeft gemaakt, en dat kan alleen perfect zijn! Jij en God zijn één in perfecte harmonie, in perfecte uitlijning, perfect geïntegreerd en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent dat enkel vergeten, tijdelijk, maar jouw geheugen keert terug als je het zal toestaan zich te openen en dan de wonderen te accepteren die het je biedt. En waarom zou je dat niet? God wil alleen dat je volmaakt gelukkig bent, en jij alleen kunt jouw bewustzijn van dat verhinderen of blokkeren. JIJ BENT EEUWIG EEN MET GOD, dus gun jezelf je daar bewust van te zijn, je eeuwige en meest natuurlijke staat!

WIJ ZIJN ALLEN EEN EN ER IS ALLEEN LIEFDE!

John: WOW! Dank je. Het is nodig dat ik even ga zitten met deze gedachte voordat we verder gaan. Vergeef me terwijl ik zit en rustig deze verheffende gedachten overdenk.

Jesus: De schijnbare chaos die je ziet in de wereld om je heen - de politieke verwarring in veel landen, de voortzetting van economische tegenspoed voor velen, bittere conflicten, mensen die uit hun huizen verdreven worden als gevolg van conflicten of zakelijke ontwikkelingen - zal snel worden aangepakt en opgelost worden, wat veel lijkt op jouw individuele pakketten van "dingen" die moeten worden erkend en losgelaten.

Er is slechts Liefde! De mensheid begint dit te realiseren, en de vele grass roots bewegingen over de hele planeet zoeken naar grote verandering in de manier waarop de mensheid in relatie staat met zichzelf en de planeet, streven ernaar om deze essentiële veranderingen tot stand te brengen door liefdevolle en eerlijke communicatie met hen die proberen een systeem te behouden dat lang zijn nut heeft overleefd. Deze essentiële verandering in relaties op elk niveau zal slagen! Het menselijk collectief heeft zich voor een zeer lange tijd op dit moment voorbereid, en het zal niet worden afgeleid van zijn liefdevolle intentie om een staat van vrede en harmonie op Aarde te creëren.

Als je de verslagen op de mainstream media volgt, met de nadruk voornamelijk op catastrofes en rampen die betrekking hebben op individuen of landen, realiseer je dan dat het de bedoeling is om een staat van angst te scheppen dat hun eigenaren in staat zal stellen en degenen die hen controleren - zij die de status quo willen behouden, de oude orde van verdeeldheid interacties op elk niveau - om steeds meer beperkende wetten op te leggen om die controle te handhaven. Echter, het oude systeem is aan het afbrokkelen aangezien er meer en meer weigeren samen te werken om het te handhaven. Het is duidelijk gezien door de overgrote meerderheid van de mensheid dat het huidige systeem totaal corrupt is en moet worden vervangen door één dat ieder mens eert, ongeacht de economische status, etniciteit, nationaliteit, geslacht en religieuze of politieke overtuiging.

God schiep jullie voor eeuwig en vrij, maar, binnen de grenzen en beperkingen van de illusie, gaven jullie je macht weg en stonden toe dat pestkoppen en tirannen jullie onderdrukken en je controleren. Het was een enorme les voor jullie om te kiezen te ervaren, en nu jullie het hebben geleerd, is het tijd voor jullie om vooruit te gaan door terug te keren naar jullie door God gegeven staat van de individuele vrijheid waarin een harmonieuze en creatieve samenwerking jullie uit het moeras van corruptie en oneerlijkheid dat jullie eeuwenlang heeft verstrikt zal leiden.

Jullie zijn allemaal, zoals we jullie vaak eerder hebben verteld, spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. Leven binnen de illusie, waarin die ervaring zich voordoet, deed jullie volkomen vergeten wie jullie werkelijk zijn. Maar nu, als gevolg van jullie collectieve beslissing om te ontwaken, keren jullie herinneringen terug en herinneren jullie er voorzichtig dat jullie zijn en altijd EEN zijn geweest - Een met God en één met elkaar.

Dus wat de overgrote meerderheid van de mensheid nu doet is tot het besef komen van deze goddelijke waarheid, en wordt daardoor intuïtief naar binnen getrokken om te verplaatsen naar de goddelijke vlam van de liefde die eeuwig brandt op de altaren binnenin hen - de heilige en oneindige ruimte binnen elke een van jullie dat binnenin Alles Wat Is onthult.

Deze meest prachtige realisatie is echt heel verbazingwekkend na voor zo lang in de diepe slaap van vergetelheid te zijn geweest. En nog is het maar een kort moment, aangezien jullie je volledig bewust zullen worden wanneer jullie ontwaken gebeurt.

Jullie hebben geen idee van de vreugde hier in de spirituele rijken als we jullie geritsel en verhuizen observeren uit jullie staat van diepe en onbewuste slaap in de richting van een wetend bewustzijn van jullie ware aard. Als dat gebeurt zal jullie vreugde grenzeloos zijn.

Als je te maken hebt met al lang begraven persoonlijke problemen en de emotionele pijn die ze je hebben veroorzaakt , weet dat dit een essentieel, maar voorbijgaande fase op je pad naar ontwaken is. Om een tot dit moment analogie te gebruiken, het is alsof je in een zeer veeleisende opleiding bent geweest voor een Olympisch evenement waar je nu aan deel neemt en als de finishlijn verschijnt kun je zien dat Jij het Goud gaat pakken!

Ja, ieder mens is nu in een positie om te winnen op een manier die je onmogelijk kan bedenken, want jullie komen Thuis bij God, naar Jezelf, naar de Realiteit. En hoewel het lijkt alsof je voor eeuwen bent afgescheiden van jouw ware en goddelijke natuur, is het maar een moment, een moment zo kort, dat het op jouw ontwaken direct zal zijn vergeten, want in werkelijkheid is het nooit gebeurd! Er zal geen herinnering aan pijn of lijden van welke aard dan ook zijn, want dat zou een herinnering van onwerkelijkheid zijn, en wat nooit gebeurd is kan uiteraard ook niet worden herinnerd.

Ieder van jullie reist op je eigen persoonlijke pad naar Huis. Het werd speciaal ontworpen voor jou, en voor niemand anders, met grote deskundigheid en wijsheid voor je incarneerde als mens, en het maakt niet uit waar je voelt dat je bent, je bent nooit van je pad. Dat alleen al is reden tot vreugde, omdat je pad je Thuis zal brengen. Je kunt jouw vooruitgang vertragen of uitstellen op je pad, maar je kan het niet verlaten, achteruit bewegen of tot een volledige stilstand komen. Je vordert voortdurend op het tempo dat u zelf kiest op elk moment. Enthousiasme trekt je sneller mee, terwijl twijfel en angst de neiging om hebben je te vertragen.

Beoefen het loslaten van twijfel en angst, omdat ze ongegrond zijn. Je bevindt je veilig op weg naar huis, dus geniet van de rit door je te focussen op de goede dingen in je leven, die veel groter zijn dan die waarover je je kiest zorgen te maken. Moeilijke situaties kunnen ontstaan, maar je hebt de steun van allen in de spirituele rijken die je helpen om succesvol met hen om te gaan. Vraag naar onze hulp bij het bewust zijn, in de wetenschap dat je eeuwig goddelijk geliefd bent in elk moment en dat je aan zult komen, net zoals gepland. Wanneer je ons in staat stelt om te helpen - vaak vragen mensen om hulp, maar dan kiezen ze ervoor om het niet te accepteren - en door te ontspannen in die staat van toestaan zul je  de Liefde die jouw omhult in elk moment van je eeuwig bestaan voelen.

Jullie zijn goddelijke kinderen van God, heilige en geëerde zielen, volmaakt geschapen omdat het God verrukt in Zijn goddelijke mogelijkheden tot in de perfectie te creëren. Dat is wat Hij doet, eindeloos. En jullie lotsbestemming is om terug te keren tot het volledige bewustzijn van jullie vreugde en extase in het eeuwig creëren met Hem. Dat is de enige reden waarom jullie werden geschapen, om met Hem de vreugde van het creëren te delen, en als jullie ontwaken zullen jullie je er eens te meer van bewust zijn dat dat precies is wat jullie doen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl