Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 23 september 2016

Jeshua De Belichaming / September 2016 / Pamela Kribbe


Jeshua
De Belichaming
September 2016 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, ik ben zeer verheugd om bij jullie te zijn en om mijn energie met die van jullie te vermengen.
Jullie zijn stralende wezens van Licht en jullie hebben geen idee van de kracht en schoonheid die jullie dagelijks in jullie leven demonstreren. Hoewel het vooruitzicht bij tijden donker is, en jullie je soms uitgeput voelen van te proberen voorwaarts te gaan in jullie leven, zijn jullie immer dapper. Jullie moeten je bewust zijn van de ongelooflijke moed en kracht die jullie dag na dag demonstreren. Jullie brengen voortdurend steeds meer Licht op/naar de Aarde, gewoon doordat jullie hier zijn. Door jullie zelf in jullie lichaam te verankeren, verspreiden jullie Licht op de Aarde. Jullie zijn het levende Licht op de Aarde, en jullie lichaam maakt deel uit van die belichaming.
Jullie incarneerden hier met een doel/reden, met een diepe intentie. Jullie zijn hier voor jullie zelf, om binnenwaarts tot bloei te komen, en om diepgaand ieder deel van jezelf te ervaren. Maar jullie zijn hier ook voor de Aarde, voor deze planeet en om Haar met jullie Engel-Licht te inspireren en te voeden. Jullie lichaam is samengesteld van dezelfde elementen als de Aarde en de koninkrijken, als de planten en de dieren. Dat is wat jullie met hen delen; jullie zijn niet afgescheiden van het leven om jullie heen.

Het lichaam is een wonder op zichzelf. Denk na over al deze piepkleine cellen in je lichaam en hoe zij hun afgescheiden rollen kennen, alsook hoe samen te werken als een verenigd geheel. Zij geven uitdrukking aan een hogere macht, en die hogere macht benjij, de ziel-zelf die in je lichaam leeft. Je ziel is degene die inspireert en de gever van je leven is. Dankzij je ziel diens keuze, is het lichaam dat het gekozen heeft voor dit leven in/naar het bestaan gekomen: dit specifieke lichaam met alles dat jou genoegen geeft, alsook alles dat pijnlijk en belastend is.
We zullen nu een kijkje naar dit lichaam nemen, en voel het wonder van belichaamd te zijn, hoewel deze belichaming te ervaren niet altijd gemakkelijk voor je is. En één van de redenen waarom het moeilijk is om het wonder en de schoonheid van het lichaam te ervaren is, dat je cultuur het resultaat is van een traditie welke vervreemd geraakt is van het lichaam. Het is niet alledaags in jullie cultuur om het lichaam te bekijken als een levende intelligentie, als een bewustzijnsgebied waarmee de individuele ziel intiem verbonden is. Er zijn heel veel redenen waarom deze zienswijze van het lichaam niet aan jullie onderwezen werd, en één van deze redenen gaat terug naar de tijd voor Christus.
Het begon in de tijd van de Grieken, toen een manier van denken tevoorschijn kwam dat jullie nu het rationele denken zouden noemen. Er kwam een manier tevoorschijn van naar de wereld te kijken waar het ego centraal kwam te staan, het ego dat zichzelf ziet als iets anders dan wat het waarneemt. De natuur, en daarmee het lichaam, werden toen langzaam geobjectiveerd en gezien als iets dat onafhankelijk van jullie bestaat. Wat uitwendig voor jullie is zou dan het studieobject kunnen worden, en dit is het begin van de ontwikkeling van de wetenschap.  
Later, in de Westerse traditie van de 17de eeuw, verscheen de moderne wetenschap, en het dualisme tussen het ego bewustzijn en de wereld van het lichaam en van de natuur verhoogde het zelfs verder. Er verscheen een dualisme waar de materie steeds meer gezien werd als iets levenloos, het lichaam als een stuk klei, als het ware, iets dat geen levend bewustzijn bezit.
Het tevoorschijn komen van de medische wetenschap werd alleen mogelijk gemaakt door objectieve studie. De ziel, of de individualiteit van de persoon, daar werd van gedacht irrelevant te zijn. Daar werd van gedacht niet belangrijk te zijn, omdat het lichaam gezien werd als een materiële entiteit dat hetzelfde in iedereen is. Deze objectieve kijk op het leven maakte het mogelijk om types van ziektes te classificeren en medicijnen uit te vinden. Een complete wetenschap kan ontwikkeld worden op aldus een dualistisch wereldbeeld. Ik zeg niet dat dit beeld verkeerd is, alleen dat het een traditie in jullie cultuur geworden is, en het bestaat nog steeds.
In de moderne tijden, kunnen  jullie ook die traditie op een zeer andere manier zien in jullie cosmetische industrie. Kijk naar hoe schoonheid in jullie cultuur ervaren wordt; het is iets objectiefs geworden. Er is een bepaald schoonheidsbeeld dat afgemeten kan worden: zo en zo een postuur/figuur is ideaal voor een vrouwelijk of een mannelijk lichaam. De teint en textuur van de huid, en de eigenschappen van het gelaat, zelfs wanneer zij mettertijd veranderen, zijn altijd het onderwerp voor objectieve evaluatie, soms buiten jullie, waarop jullie zouden moeten vertrouwen voor oordelen.
Ziekte en gezondheid worden ook in dergelijke termen geoordeeld. Als het lichaam ziek is, moet er iets verkeerd mee zijn en daarom zou het gezond gemaakt moeten worden. Het lichaam zoals hier bekeken is zoals dode klei, of een soort van mechanisme. Jullie leven dus in een dualistische traditie, en wat zeer nabij voor jullie is, waar jullie dag in en dag uit in verblijven - jullie lichaam - is niet langer meer iets waarmee je natuurlijk en intiem mee verbonden bent. Jullie zijn ervan vervreemd geraakt.
Er waren vroegere tijden op de Aarde die een behoorlijke andere kijk erop hadden. Gezien door moderne ogen, leefden de mensen toen in een soort van mythisch tijdperk waarin zij geloofden dat alles aan al het andere verbonden was. Je kon met bomen of met dieren en planten praten, en al deze niet-menselijke schepselen waren dragers van iets dat betekenisvol was. De natuur zelf was vol van betekenis. Er was een levensstroom dat door de dieren en de bomen en de planten heen ging en zij waren allemaal onderling met elkaar verbonden.
Er waren echter ook nadelen aan dat naturalistische inzicht, omdat mensen die erin geloofden soms ten prooi vielen aan wat wij nu noemen bijgeloof en angst: de angst van de krachten van de natuur en de goden die verborgen waren achter en in de natuur. Het was een vroegere traditie, en de wetenschap en de rationele manier van denken dat de fundering van de wetenschappen is, heeft een einde gemaakt aan die traditie. Helaas, heeft het wetenschappelijke, objectieve inzicht geleid naar een zeer onnatuurlijke schizofrene splitsing in jullie cultuur en in jullie inzicht over jullie zelf.
Denk slechts aan hoe anders het inzicht is, waarop jullie voortdurend in staat zijn om jullie lichaam van binnenuit te ervaren. Hoe voelt het binnenin; is het hongerig of dorstig; voelt het zich goed of gespannen; voelt het genot of pijn? Er is een constant innerlijk gevoel van wat het lichaam voelt. Vanuit het tegenovergestelde gezichtspunt, kijken jullie naar en oordelen jullie je lichaam van buitenaf, van wat het zou moeten zijn in overeenstemming met een beeld van het lichaam dat uitwendig waargenomen wordt. Waartoe zou het lichaam in staat zijn om uit te voeren, waar zou het nu zijn in diens ontwikkeling, hoe zou het eruit zien? Voldoet het aan deze uitwendige standaards die jullie opgelegd zijn?
Gewoonlijk, als je te maken hebt met ziekte en klachten, ga je naar een dokter die de wetenschappelijke, objectieve traditie van dualisme representeert. Een dokter kan jou vertellen wat er verkeerd met jou is, wat voor medicaties beschikbaar zijn, en wat de prognose is gebaseerd op het type van klachten die je hebt. Dit alles wordt echter gedaan zonder wat voor verbinding dan ook gemaakt te hebben met het energiegebied dat je lichaam is.
De dokter schenkt ook geen aandacht aan dat energiegebied en verbindt er zich niet mee. Hij kijkt louter naar de symptomen en maakt een diagnose van hen, classificeert en bepaald dan waar zij in het grotere plaatje passen dat hij verkregen heeft, aldus hij de noodzakelijke actie kan ondernemen gebaseerd op die kennis. Tezelfdertijd, geeft je lichaam continu signalen af die voor jou uniek zijn, en zij passen soms niet in de algemene regels en ideeën die je van buiten jezelf krijgt, zoals van een dokter.
Het is uitermate belangrijk voor jou om wederom jegens je lichaam van binnenuit te ontwaken, en om je lichaam toe te staan de maatstaf te zijn voor acties relatief daaraan. Als je ziek bent, of fysieke klachten hebt, moet je binnenin jezelf gaan, en van daaruit de basis vinden van hoe deze klachten en symptomen te behandelen. Pas naderhand zou je naar de externe wereld moeten kijken waar iets van dienst voor jou kan zijn, zeg een dokter, of een opinie, of iets dat je leest.
Deze externe bijdragen komen alleen secundair. Wat eerst komt is de binnenwaartse verbinding met je lichaam, en om dat te doen, moet je eerst anders geloven dan wat de cultuur jou vertelt. Je moet het hele idee loslaten van het lichaam als een mechanisme, als materie zonder bewustzijn. Je zou ertoe moeten komen om echt te geloven dat je lichaam je gids kan zijn; dat het jou antwoorden kan geven; dat het op zichzelf een natuurlijke intelligentie heeft en jou tot dienst wil zijn; dat het goddelijk geïnspireerd is.
Ik wil aan jullie vragen, in deze tijd, om een moment te nemen om je intiem met je lichaam te verbinden. En jullie kunnen dat doen door aandacht te schenken aan jullie ademhaling, om te voelen hoe het door je borst heen stroomt en in/naar je buik, en richt dan je aandacht op je voeten. Breng je besef naar de zolen van je voeten, en voel hoe zij de grond aanraken. Voel niet alleen de beenderen en de huid van je voeten, maar voel ook het energiegebied in en rondom je voeten. Dit energiegebied is niet ronduit waarneembaar, maar je kunt dit doen. Misschien voel je een klein getintel, of misschien iets anders, maar wat het ook maar is waartoe je in staat bent om te voelen is behulpzaam.
Observeer dan je handen met hetzelfde aandachtige besef. Verbeeld je dat je handen vol met bewustzijn zijn, waarneembaar gemaakt door je aandacht. Laat je besef uitbreiden naar de vingertoppen, en voel dat er iets meer aan je handen is dan slechts hun materiële vorm. Voel een levendige, energetische aanwezigheid in en rondom je handen, en je mag ook een zacht gloeien zien of voelen.
Welnu, ik vraag aan jullie om je aandacht en besef toe te staan doorheen je gehele lichaam uit te breiden. Maar maak hiervan niet een al te grote inspanning - dit is geen mentale oefening. Het is het brengen van je aandacht naar iets dat al daar is. Een levend lichaam is niet iets dat je moet verkrijgen, en het is niet iets dat je moet verdienen. Voel eenvoudig, vanaf het hoofd naar de tenen, het levende gebied dat jou al omringt. Probeer de totaliteit van je energiegebied en lichaam als een levende entiteit te bespeuren en te voelen.
Verbeeld je dat dit stille stromen van energie, wat altijd daar doorheen je lichaam is, jou iets wil vertellen. Het eerste ding dat je lichaam jou wil vertellen is dat het bewustzijn is, het levende Licht dat jou wil dienen. Je lichaam is er voor jou. Het geeft jou de bekwaamheid om jezelf tot uitdrukking te brengen, en het zou jou graag tot dienst willen zijn. En als je lijdt aan pijn of ziekte, laat ons dan kijken naar hoe dat tot stand kan komen.
Het lichaam zelf streeft altijd naar evenwicht. Alle cellen in je lichaam zijn daarop georiënteerd: zij werken en bouwen richting evenwicht. Zelfs als je ouder wordt, en je lichaam diens vitaliteit verliest, alle cellen zijn erop gefocust om evenwicht te creëren. Het is mogelijk om op een zeer gracieuze manier ouder te zijn, zonder een heleboel pijn en inspanning. Dit is mogelijk door het lichaam zelf, zelfs wanneer het lichaam genetisch belast is. Er is aldus een ongelooflijke krachtige, levendige energie in je lichaam aanwezig hetgeen het toestaat om te genezen en zichzelf in/naar evenwicht te brengen, zelfs wanneer onevenwichtigheid extreem geweest is.
Heb geloof/vertrouwen in de bekwaamheid van je lichaam om zichzelf in evenwicht te houden/brengen en te genezen; de krachten van de natuur zijn zeer sterk. Kijk gewoon om je heen naar de zee en de zon. Weet dat je lichaam gebouwd is van dezelfde levende materie en hetzelfde bewustzijn als deze natuurlijke elementen. Denk gewoon aan de oceaan, voel het eeuwig rollen van de golven, en de onuitputtelijke vernieuwing in dat moment: de zelfreinigende kracht. Of een oude grote eikenboom die alles weerstaan heeft: wind, regen, zonneschijn. Je lichaam is ook zeer sterk, want het is gemaakt van dezelfde elementen.
Welnu, het is waar dat een mens een zeer ingewikkeld wezen is. Jij, als een ziel, heb een grote hoeveelheid aan ervaring in de aardse werkelijkheid gehad, iets daarvan heeft geresulteerd in negatieve emoties. Gevoelens van verontrusting, droefenis, pijn, kwaadheid - noem het maar op. Deze emoties kunnen het lichaam beïnvloeden, en mettertijd raakt het lichaam uit evenwicht. Emoties zijn ook zeer sterke krachten. Hun energieën zijn zeer sterk en kunnen het lichaam beïnvloeden, waar zij blokkades mogen creëren op het energetische niveau. Het besef van je lichaam dat ik eerder aanhaalde dient je daar, omdat het lichamelijke besef de ziel als diens meester ziet.
Wanneer de ziel onophoudelijk kwaadheid ervaart, of de één of andere deprimerende emotie, zal het lichaam het uiteindelijk in diens besef absorberen en er ruim baan aan geven, zogezegd. De emoties kunnen dan houvast krijgen aan het lichaam en de vorm van klachten of ziektes aannemen. Het lichaam zal nog steeds diens best doen om het natuurlijke evenwicht te herstellen, maar als de emoties alom vertegenwoordigd zijn, heeft een persoon niet de bekwaamheid om door deze emoties heen te voelen en deze te transformeren, dan mag ziekte het resultaat zijn.
Het is belangrijk om op te  merken dat de oorsprong van een ziekte bijna altijd emotioneel is. Wat de meeste chaos creëert met het lichaam zijn de emoties die je in het leven ervaart, de spirituele pijn die je verzamelt. En er zijn redenen hiervoor. Het is niet dat er het één of andere uitwendige oordeel is over de emotie en jouw reactie erop, maar eerder dat het belangrijk voor jou is om je emoties van binnenuit te kennen, aldus het lichaam jou kan helpen ermee om te gaan. Door weer te verbinden met het natuurlijke besef van je lichaam, hetgeen streeft naar evenwicht, kan je detecteren welke emoties jou depressief maken, of jou blokkeren.
Ik wil jullie nu vragen om precies dat te doen. Eerder verbonden wij ons met het levende energiegebied van het lichaam zelf - de onderstroming die daar altijd is - en met de natuurlijke intelligentie van het lichaam. En verbeeld je nu dat je ook een emotioneel lichaam hebt. In de esoterische traditie, werd het lichamelijke bewustzijn het etherische lichaam genoemd, terwijl het emotionele lichaam de aura genoemd werd, of het astrale lichaam, en iets is dat zich voorbij je fysieke lichaam uitbreidt.
Laten we ons nu voorstellen, gedurende een moment, dat er een energiegebied om jou heen is, en dat het samengesteld is van de energieën van veranderende gemoedsstemmingen en emoties. Verbeeld je dat dit energiegebied om jou heen buitenwaarts uitbreid, ongeveer 1 meter vanaf je lichaam. Ik ga jullie een paar dingen vragen over dat gebied, dus probeer je vast te houden aan de eerste indruk die in gedachten komt zonder erover na te denken.
Jij bent middenin dat energiegebied. Is het vreedzaam of is er spanning binnenin? En als er spanningen zijn, waar voel je die spanning gelokaliseerd in het energiegebied? Is het voor of achter jou? Sta je aandacht toe om naar die plek te gaan in je emotionele lichaam, waar je de spanning voelt vanwege druk van uitwendige gebeurtenissen in je leven, en sta het eenvoudig toe om te zijn. Je hoeft niet te proberen het te fiksen, weet slechts waar het is.
Ga dan naar een plaats in je lichaam waar het rustig en kalm is. Vind die plaats in je energiegebied waar je vreedzaam bent. Misschien komen gelukkige herinneringen spontaan naar boven vanuit een tijd toen jij je ontspannen voelde, of van een situatie waar jij je vreugdevol voelde. Voel die energie gedurende een moment.
Stel je uiteindelijk voor dat je een prachtige engel bent. Je staat achter jezelf en je omhelst, binnenin je Licht en je vleugels, zowel je aura als je emotionele lichaam als je fysieke lichaam en het etherische gebied dat het bevat. Met liefdevol respect, omhelst de engel-jij jouw volledige wezen. En omdat deze prachtige engel, die jij bent, gevuld is met wijsheid en mededogen en kracht, voel jij je daarom begrepen en geliefd en ondersteund.
De belichaming van je ziel - je lichaam - wil dat de dingen goed zijn met jou. Het streeft naar evenwichtigheid en naar evenwicht en, op een bepaalde manier, is het ook je gids. En vanaf de andere zijde, is daar de engel-jij die jou koestert en die er Onvoorwaardelijk voor jou is. Dit engelachtige wezen is je hogere zelf - dit ben jij. En tussen de twee in is je astrale lichaam, waarin emoties klem of geblokkeerd kunnen raken.
Probeer het precies nu te accepteren zoals het is; sta gewoon het nu toe te zijn zoals het is. En heb respect voor wie jullie zijn, omdat jullie de dapperen onder de engelen zijn. Jullie hebben deze reis voor jullie zelf ondernomen, hoewel niet alleen voor jullie zelf. Jullie zijn hier gekomen en zijn afgedaald in/naar de diepste duisternis, zo overtuigd zijn jullie van het Licht dat alles in de Kosmos draagt; het Licht dat alles bezield. De kleinste tak en het kleinste blad van een boom, de kleinste kever en het kleinste grassprietje, zijn ingebed met levend Licht.  
Voel dat beide krachten van de natuur, alsook de spirituele krachten van de hemel, bij jullie zijn om jullie op dit pad te ondersteunen: de weg van het transformeren van zware emotionele gemoedsstemmingen in/naar het Licht en kennis en begrip. Jullie zijn niet alleen, wij zijn direct naast jullie. En denk eraan dat je lichaam je vriend is, je bondgenoot, en samen met de engel-jij, jou wil helpen om tot bloei te komen. Accepteer wat de waarheid is: dat je dapper bent; dat je volwassen bent; dat je een prachtig wezen bent. Geloof in je eigen rijkdom en de beschikbare schatten voor jou, en je zult gewaarworden dat je meer Licht-hartigheid en ontspanning in je lichaam ervaart. Er is genezing voor jou, geloof erin.  
Jeshua
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe