Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 18 september 2016

Houdbaarheidsdatum. / 17 september 2016 / ArjunA

Houdbaarheidsdatum.
17 september 2016 / ArjunA

Een houdbaarheidsdatum is een wettelijk voorgeschreven vermelding op een levensmiddel die de klant informatie biedt over de uiterste datum waarop het product kan worden geconsumeerd of hoelang het kan worden bewaard. Had de Schepper voor de mens ook een houdbaarheidsdatum in gedachten? Als we de Bijbel mogen geloven, was er in den beginne geen houdbaarheidsdatum op zijn creatie. In Genesis 2:7 lezen we dat God de eerste mens met het stof van de aardbodem vorm gaf en vervolgens met zijn levensadem die vorm (de mens) tot een levend wezen maakte.

Appels en Peren.
In Genesis 3:17-19 lezen we dat God bedenkingen kreeg over het ontbreken van een houdbaarheidsdatum omdat er een appel uit zijn tuin was geconsumeerd. God besloot meteen een appeltje te schillen met die ongehoorzame mens, en hij zei: “In het zweet uws aanschijns zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem wederkeert, omdat u daaruit genomen zijt; want stof zijt u en tot stof zult u wederkeren."

Enkele hoofdstukken verder in dit spannende boek gaat God helemaal uit zijn dak. In Genesis 6:3 lezen we namelijk dat God dacht: “Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven”.

God vergat blijkbaar een etiket te ontwerpen om die houdbaarheidsdatum manifest te maken want Adam werd vervolgens 930 jaar! Ook zijn nakomelingen in de volgende 10 á 15 generaties werden vele honderden jaren oud… Na de Zondvloed nam de leeftijdsgrens van de mens drastisch af. En we zitten nu met de gebakken peren! We zien mensen van een relatief jonge leeftijd achter een rollator, terwijl Noach al een krasse vent van 500 jaar was toen hij de Ark begon te bouwen!

Stof.
Stof zijt u en tot stof zult u wederkeren. Nu hebben we stof tot nadenken. We hebben het niet over huisstof, meelstof, pollen, poeder, Saharastof, steengruis of interstellaire materie die we sterrenstof noemen. We hebben het over iets dat kleiner is dan Nano stofdeeltjes. We hebben het over de energie waaruit stof ontstaat.

Jaren geleden kwam ik van een missie terug en vond de cursusruimte onder het stof. Dat vond ik gek, de ruimte was goed afgesloten en niemand had een raam open laten staan. Toch lag er een dunne laag stof. Op dat moment vroeg ik me af wat stof was. Het hing kennelijk onzichtbaar en ongebruikt in de lucht en werd zichtbaar en voelbaar als er tijd verstreek… Op dat moment kreeg mijn geest, niet geremd werd door mijn MULO opleiding, een kosmisch inzicht! Stof, geliefden, is niet gemanifesteerd scheppingspotentieel. Het is energie die inert blijft totdat iemand beseft hoe groot de ‘gelijkenis’ is met de Schepper, en zijn/haar creatieve vermogens benut om die energie vorm te geven.

Energie.
Energie is dynamisch. Het moet bewegen om te bestaan. Het is onmogelijk energie te creëren of te vernietigen. Het is slechts mogelijk om het van de ene vorm in een andere vorm te converteren. Energie kan tijdelijk worden opgeslagen, maar het zal altijd een weg zoeken om een volledige cyclus af te leggen. Energie volgt altijd de weg van de minste weerstand.

De afwezigheid van alles openbaart de basis energie die wij Universele Energie noemen. Dit is de energie die alles met elkaar verbindt. De Universele Energie, waaruit alle andere soorten energie uit voortkomen is wat je ervaart als Liefde. In het Spirituele Rijk noemen we dat God Energie.

Wanneer we energie niet in beweging brengen door er vorm aan te geven, manifesteert energie zich, via de weg van de minste weerstand tot stof. Stof is hier bedoeld als een signaal dat we niets met de energie gedaan hebben, dat we ons scheppingspotentieel niet gebruikt hebben! Dat geeft weer stof tot nadenken…

Iets uit Niets.

Hoe kunnen wij, mensen, iets uit niets scheppen? In Genesis 2:7 lezen we dat God de eerste mens met het stof van de aardbodem vorm gaf en vervolgens met zijn levensadem die vorm (de mens) tot een levend wezen maakte.

Nu dienen we het begrip levensadem eerst te begrijpen. In het Hebreeuws is er één woord voor adem, geest en levenskracht: Ruach. Het was dus de geest, de levenskracht die God in de eerste mens ademde. Het was de geest Gods die in de materie, het stof gemanifesteerd werd. Je leest het wel in sommige esoterische geschriften dat alles is ontstaan uit de geest, de gedachtenkracht van de Schepper.

Dus als we de geest geven, niet meer ademen, hebben we als het ware onze persoonlijke houdbaarheidsdatum bereikt. Dan zijn we inert, bewegingloos, zonder de levensenergie die ons in beweging brengt. Er is geen frequentie, geen vibratie, geen trilling… Nu moet ik aan die, door mij als kind onbegrepen, stelling van mijn vader denken. “Alles is trilling, jongen!”

Alles is trilling.
Gedachten zijn trillingen binnen ons elektromagnetische energieveld. Gedachten creëren, afhankelijk van de negatieve of positieve energie waaruit ze zijn ontstaan, navenante wezens, die elementalen worden genoemd. Een Elementaal is een mythisch wezen dat is verbonden met een van de vier elementen uit de oudheid. Elementalen werden allereerst door Paracelsus als werkelijk bestaande wezens opgevat. Ook nu nog zijn er wicca’s, healers, aanhangers van natuurreligies en ontwaakte mensen die het bestaan van deze wezens erkennen.

Deze etherische wezens, die uit onze gedachtenkracht zijn geboren, kunnen een positieve of negatieve kracht uitoefenen op ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Wanneer we de kracht van onze gedachten begrijpen en er de verantwoordelijkheid voor durven nemen, kunnen we veel evenwichtiger leren leven.

We kunnen dan, als de gelijkenis van God, iets in beweging zetten met onze geest, onze gedachtenkracht. We kunnen dan het niet gemanifesteerd scheppingspotentieel, die onzichtbare kracht in de ether vorm geven. Als we dat beseffen, als we ons goddelijk geboorterecht om te creëren weer claimen, kunnen we werelden zonder beperking scheppen in naam van onze Vader/Moeder God.

Zonder beperking.
Dus ook zonder houdbaarheidsdatum! Is dat werkelijk mogelijk? Daar is een heel eenvoudig antwoord op: “Wat je gelooft is waar. Maar wat zou je willen geloven?” Er zijn nog mensen die geloven dat chemtrails een verzinsel zijn van complotdenkers. Er zijn nog mensen die geloven dat chemicaliën het antwoord zijn op fysieke, emotionele of mentale onbalans. Dit woord gebruik ik bewust omdat elke ziekte niet meer is dan een signaal van onbalans.
Iemand die vanuit de linkerhersenhelft functioneert, wil altijd eerst zien en dan geloven…

Be-wijzen.
Zijn er voorbeelden of zelfs bewijzen van het benutten van scheppingspotentieel? In het kopje boven deze alinea zit het werkwoord wijzen. Laten we dan eerst het zelfstandig naamwoord ‘Wijzen’ als voorbeeld nemen. De Wijzen of Meesters uit het Verre Oosten.

Op pagina 87 van dat boek lezen we: “Toen wij na het ontbijt van tafel opstonden, wilde een van mijn makkers de maaltijd voor allen betalen. Emil zei: "Gij zijt hier onze gasten," en stak de bedienende vrouw een schijnbaar lege hand toe, maar toen we beter toekeken, lag er precies het bedrag in, dat nodig was om de rekening te betalen. Wij merkten, dat zij geen geld bij zich droegen en toch waren zij niet van anderen afhankelijk. Wanneer er geld nodig was, hadden zij het maar voor het nemen uit het universele.”

Goed, het is een ervaring van iemand die deel uitmaakte van een expeditie die in 1894 het Verre Oosten bezocht. Dat hoeft nog geen bewijs (Be-Wise) te zijn. Laten we dan een voorbeeld nemen dat dichter bij het Hier & Nu ligt. Hoe vaak heb je ervaren dat je net gedacht hebt aan iemand die al een tijd uit beeld was, en die persoon belt je op of meldt zich via WhatsApp?

Je hebt onbewust het niet gemanifesteerd scheppingspotentieel uit de ether vorm gegeven met je geest! Laten we dan nu de Quarantaine, de Sluier van Vergetelheid transformeren. Het is slechts energie die ons weerhoudt om Scheppers op Aarde te zijn. We kunnen die onderdrukkende energie een uiterste houdbaarheidsdatum geven: NU!

Gedachten creëren magnetische trillingen die vanuit het centrum van de hersenen langs de zenuwen door het hele fysieke voertuig rimpelen. Ze vormen een kracht die de mens ten goed of ten kwade komt. Gedachten ontspruiten uit een gemoedstoestand en het is daarom enorm belangrijk om je emoties en je gedachten te beheersen. Er zijn twee energieën die onze gemoedstoestand bepalen; liefde en angst. Angst is niet meer dan het ontbreken van liefde.

Be-Wise.
Laten we met liefde afscheid nemen van de gedachte dat we ‘maar mens’ zijn. Gedachtenkracht kunnen we onderverdelen in de stille kracht, de geheime macht en het vermogen van de wil. Al deze krachten vormen de geestelijke krachten van elk mens. Wellicht ten overvloede, maar ik herinner jullie eraan dat het woord mens in het Latijn letterlijk Geest betekent. Door de taal en het werk van de kerk hebben we de Geest buiten ons Zelf geplaatst en zullen God dan ook nooit buiten ons Zelf vinden.

Haal nu diep adem. Volg die adem naar binnen en vind dat wat je lang hebt gezocht; je ware Ik Ben Aanwezigheid. De uiterste houdbaarheidsdatum van het verstoppertje spelen voor je Hoger Zelf, je God Zelf bepaal je zelf.

De liefde van de Schepper keert in je bewustzijn terug... en wordt werkelijkheid, in het Hier en Nu. Laat geen man, geen vrouw, geen kerk je ooit meer zeggen dat jij afgescheiden bent van de Schepper. Nooit meer!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com