Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 29 september 2016

Heavenletter 5788 Je Zal Grootheid Zijn / 29 September 2016

Je Zal Grootheid Zijn
Brief uit de Hemel
29 September 2016


God zei:

Ja, Ik heb je verteld een negatieve gedachte tegen te werken door het te keren naar een positieve gedachte. Dit is een stap die je kunt nemen. Ik weet dat je met klem boven de lage bewustzijn gedachten wil zijn die te vaak je denken zijn binnengedrongen.

Onderschat nooit de kracht van de intentie en verlangen. Je verlangt voorbij te gaan aan negativiteit en dus zul je. Je verlangt om weg te komen van hatelijke gedachten en dus, het is een gegeven dat je vrij zal zijn van gedachten die je niet wil houden.

Gedachten lijken uit het niets te komen, toch de meeste van jouw gedachten worden ontleend aan jou. Ze komen van oordelen die je maakt. Je verklaart mensen schuldig van het jou niet waarderen en je veroordeelt ze. Je veroordeelt ze tot jouw herinnering aan hun aanstoot. Op een geringe manier, richt je wraak naar hen. Je betaalt ze terug in een soort nagemaakte gedachte die je hen kwalijk neemt.

Jouw negatieve gedachten gebaseerd op vijandige gevoelens zijn als kleine dosissen vergif die je neemt. Je neemt kleine dosissen, toch zijn ze niettemin, vergif. Deze kleine dosissen zijn niet goed voor jou. Je bederft ook degenen die jij de schuld geeft van jouw gedachten. Jouw gedachten bereiken hen onhandig, maar het zijn jouw gedachten die jou het meeste bederven.

Ik weet, je wilt zulke onhandelbare gedachten verwijderen uit jouw gedachten, het denken. Je wilt groter zijn dan een kleinzielige reactor. Je wilt boven kleinzieligheid staan. Je wilt zulke gedachten uit jouw denken (denkvermogen). Waarlijk, je wilt geen kleine denker zijn. Je wilt tegoed voor jezelf zijn en je wilt tegoed zijn voor Mij.

Je hunkert om uit de oude gedachtegang te geraken die wraak wil, jammerlijke wraak door het plaatsen van verantwoordelijkheid voor jezelf op een ander. Je bent slim genoeg om te weten dat als je gemakkelijke gevoelens van geluk wil hebben, dat je gemakkelijke gevoelens van bitterheid moet laten gaan. Jezelf bevrijden van bitterheid is jouw taak. Niemand kan het voor jou doen. Alleen jij.

Wanneer je bitterheid op je neemt, dan kun je ook laten gaan. Wat is het tegenovergestelde van bitterheid? Het is het laten gaan van het vasthouden. Het tegengestelde van bitterheid is het laten gaan van de bitterheid. Wanneer zout bitter zou zijn, zou je het niet over je eten doen. Niet langer wil je het zout van bitterheid op je wonden doen.

Jij die graag liefde wilt ontvangen moet het geven van liefde aanwenden in jouw leven. Wat je niet kan weerstaan is jouw eigen bitterheid. Daarvoor, raak niet langer verstoord door jouw verklaring van het veronachtzamen door anderen van jouw hart. Laat het idee gaan van beledigd zijn. Je hebt niet iedereen zijn gunst nodig. Je mag verlangen naar iedereen zijn gunst, toch je hoeft niet iedereen zijn gunst te hebben.

Je bent zelfvoorziening aan het leren. Je bent aan het leren hoe te geven. Je kan het zelfs vergeving noemen wat je aan het leren bent. Vergeving is echter niet jouw doel. Popel om te leren om geen aanstoot te nemen. Wanneer je in eerste instantie geen aanstoot neemt, dan zal er geen behoefte zijn voor vergeving.

Jij en alle anderen leven in jullie eigen werelden. Jouw leven is wat jij zegt wat het is. Kom tot een nieuwe taal in jullie wereld. Kom tot een schone staat. Wat je nu aan het doen bent is als de vaat doen. Iedere keer dat je een bord gebruikt, gebruik je het weer. Hoe goed is het om een schoon bord te hebben. Hoe goed is het om je gedachten te wassen.

Jouw gedachten zijn een gewoonte geweest. Nu kies je nieuwe gedachten,  niet alleen als een gunst voor iedereen maar ook voor jezelf. Als je iets verschuldigd bent, dan ben je jezelf deze gunst verschuldigd. Ergens binnen je, heb je eerder zekere rechten geclaimd. Nu geef je deze rechten op. Je hebt geleefd in een kleinere wereld. Nu bevorder je jezelf tot bruikbare gedachten die de mensheid dienen liever dan het ego. Ego gedachten brengen je nergens. Het is aan jou om jezelf ergens te krijgen. Ga waar je heen wilt gaan. Waar je geweest bent is niet de kwestie. Waar je heen wilt, dat is de kwestie.

Resultaat zegeningen vanuit jouw hart. Dat is jouw bestemming.
Negativiteit en kleinheid zijn dat niet. Wanneer je groter wilt zijn, denk grotere gedachten. Je kan het. Je barst nu uit oude perken. Je bent aan het omhoog reiken naar de Hemel. Niet langer zoek je leer om leer. Nee, nu zoek je Grootheid en je zult het hebben. Je zal het zijn.

Vertaald door: Anja