Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 27 september 2016

Heavenletter 5786 Het Verhogen van Jouw Schatting van Jezelf / 27 September 2016

Het Verhogen van Jouw Schatting van Jezelf
Brief uit de Hemel
27 September 2016


God zei:

Mijn kinderen kunnen niet alleen op één manier functioneren in termen van het Leven op Aarde. Het zit zo over het Leven op de wereld – het is een mengeling. Jij jezelf bent een mengeling. Alle tegengestelden dwarrelen rond in de wereld. Terwijl jij op de Aarde bent, jij zelf kan alle tegengestelden omvatten. In termen van de wereld, je bent onvolmaakt. Daarvoor, vraag Ik jou zachtaardig en grootmoedig te zijn met jezelf – en, ja, anderen.

Het is niet aan jou om stil te staan bij momenten van onvolmaaktheid. Dit is ook niet voor jou om stil te staan bij je momenten van perfectie tot in het oneindige, teneinde je ego op te pompen. Echter, als je bij het een of ander stil moet staan, dan vertel Ik jou stil te staan bij je momenten van perfectie. In ieder geval, zoek ze.

Kijk, Ik vertel je dat je perfect bent zoals je bent. Zelfs met al je waargenomen onvolkomenheden, Ik vertel je dat je een perfect mens bent. Laat je leven geen race zijn tussen onvolmaaktheid en perfectie. Waar zou dat je brengen? Maak daarvoor in de plaats een bestand.

Op school is het belangrijk dat je slaagt voor een test. Misschien is het voor jou zelfs belangrijk om een A (10) te krijgen voor de test. Ik vraag jou: is het behalen van een A, zo hartverwarmend als het kan zijn, werkelijk het doel van jouw scholing? Zie je hoe een A verlangen gebrek heeft aan de geestdrift van verlangen om te leren? Een A is een afleiding.
Het is een omweg. Het is een verloop. Leg de nadruk niet op cijfers.

Meer dan vragen hoe gaat het met je – meer dan het bereiken van een aantal punten – werp je blik op wat voor zegeningen je vandaag aan iemand in de wereld mag geven en daarvoor, aan de wereld in het algemeen. Stel jezelf de vraag die je ergens zal brengen, waarschijnlijk of zeker.

Laat Ons voorstellen dat wat jij geeft aan de wereld en aan jezelf, muzikale tonen zijn. Welke muzieknoot zou je over de wereld uitwerpen vandaag? Onthoud nu, het moet makkelijk zijn. Je wilt niet je eigen leermeester zijn. Stel jezelf in op vreugde. Voorkom de val van het veeleisende dat je een kaart perfect volgt. Perfect of onvolmaakt, je komt ergens.

Het is geen cijfers geven aan jezelf. Het is heel simpel, gebruik wat er voorhanden is. Het is een schatting, een raden. Geliefde, je gaat in een richting. Wanneer je voelt dat je tekort schiet of zelfs dat je de dag hebt doen mislukken, dat geeft niet, want nu kun je alleen maar omhoog komen en voorwaarts blijven gaan. Waarom ga je niet in de richting van  jouw schatting?

We hebben het over hoe je je voelt, niet over hoeveel je hebt bereikt in deze dag. We hebben het over een inzicht van binnenuit, geen uiterlijke blik. Waar jij je aandacht op richt dat doet er voor jou toe en het is van belang voor het succes van de wereld. Je maakt je eigen kaart.
Je bent absoluut op jouw weg!

Herinner je dit oude populaire lied?

Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive

Je hebt het positieve te accentueren
Te elimineren het negatieve
Te klampen aan het bevestigende
Bemoei je niet met meneer er tussen in

Je hebt vreugde te verspreiden tot het maximum
Breng somber omlaag naar het minimum
Heb vertrouwen of  pandemonium (totaal verwarring)
Verplicht door te lopen in de scene

Om zijn laatste opmerking te illustreren
Jonas in de walvis, Noach in de ark
Wat deden ze
Juist wanneer alles zo donker leek
Man (mens), ze zeiden dat we beter, het positieve te accentueren
Te elimineren het negatieve
Te klampen aan het bevestigende
Bemoei je niet met meneer er tussen in
Nee, bemoei je niet met meneer er tussen in
Hoor je me?
Oh, luister maar mij kinderen en een je zult horen
Over het elimineren van het negatieve
En het accent op het positieve
En verzamel je rond mij kinderen als je bereid bent
En blijf zitten terwijl ik begin met herzien
De attitude van recht doen

Je hebt het positieve te accentueren
Te elimineren het negatieve
Te klampen aan het bevestigende
Niet bemoeien met meneer er tussen in

Je hebt vreugde te verspreiden tot het maximum
Breng somber omlaag tot het minimum
Anders pandemonium
Verplicht door te lopen in de scene

Om mijn laatste opmerking te illustreren
Jonas in de walvis, Noach in de ark
Wat zeiden ze
Zeiden, wanneer alles zo donker leek
Man (mens), ze zeiden dat we beter het positieve accentueren
Te elimineren het negatieve
Te klampen aan het bevestigende
Nee, bemoei je niet met meneer er tussen in

Vertaald door: Anja

Invitatie: luister er naar, er is een link.

Voor de lezers:
You've got to accentuate the positive
Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between
You've got to spread joy up to the maximum
Bring gloom down to the minimum
Have faith or pandemonium
Liable to walk upon the scene
To illustrate his last remark
Jonah in the whale, Noah in the ark
What did they do
Just when everything looked so dark
Man, they said we better, accentuate the positive
Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between
No, do not mess with Mister In-Between
Do you hear me?
Oh, listen to me children and-a you will hear
About the elininatin' of the negative
And the accent on the positive
And gather 'round me children if you're willin'
And sit tight while I start reviewin'
The attitude of doin' right
You've gotta accentuate the positive
Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between
You've got to spread joy up to the maximum
Bring gloom, down to the minimum
Otherwise pandemonium
Liable to walk upon the scene
To illustrate my last remark
Jonah in the whale, Noah in the ark
What did they say
Say when everything looked so dark
Man, they said we better accentuate the positive
Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between
No, don't mess with Mister In-Between

Songwriters
MERCER, JOHNNY/ARLEN, HAROLD

Published by
Lyrics © Warner/Chappell Music, Inc.