Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 25 september 2016

Heavenletter 5784 De God van Éénheid / 25 September 2016

De God van Éénheid
Brief uit de Hemel
25 September 2016


God zei:

Ik hoor je, als je zingt vanaf de bergtoppen. Zing je:

“Geliefde God, ik wil gewoon zeggen: God, Mijn God, Mijn God van Liefde. God, God, God. Er zijn momenten dat ik een stuwing door Mijn bloedstroom voel en deze stuwing, deze energie die ik voel, is Uw liefde door mij heen pulserend. Ik kan U niet helemaal precies begrijpen, toch U bent onmiskenbaar God, dansend en zingend zo stilletjes en gelukkig in mijn hart.

“Op deze momenten, ben ik een klodder van Stille Vreugde, Almachtige Vreugde, Vreugde als Gloria in Excelsis Deo. Op deze momenten, voel ik --- nog niet bevattend --- dat Ik ben Jou en Jij bent Mij en er is geen wildernis ertussen in. Er is niets anders dan U, God. Er is niets en Niemand dan U en U bent Al Dat Is. Is dit Waarheid komend uit mijn mond in een lied, God?”

Geliefde, ja, Ik God vertel jou, ja, dit is Waarheid die uit jouw mond komt. Hoor je Zelf --- wat je zingt? Ja, je zingt niet anders dan Waarheid, de Waarheid zonder woorden, de Waarheid van het Bestaan. Er is niets anders dan de Éénheid van ons waar Wij louter bestaan als de Éénheid van Liefde. Al de details vervagen. In het hart, zijn Wij Één. In de Hemel of op de Aarde, zijn Wij Één totdat er niets anders is dan de Éénheid, het is Onze Éénheid en er is geen enkele twijfel over.

Er is geen mogelijkheid tot scheiding. Er is geen concept zoals tweeheid.
Zulk een gedachte is er niet. Er is niet zo’n mogelijkheid. Het concept van allesbehalve Éénheid is te vergezocht. Dit is een totale omkering van de hele ongerijmdheid van het alles bestaande, behalve de
Éénheid.

In Éénheid is er geen jij en Ik. Er is alleen Één dat de wereld bedekt.
Éénheid bestaat in iedere hoek van de wereld. Er zijn geen hoeken. Er is geen plek. Er is geen beperking. Er is de Éénheid van Oneindigheid.

Ik, God, vertel jou dat je leeftijdloos bent.
Je bent grenzeloos.
Je bent Grootheid.
Je bent het Levenswater.
Je bent de Zon van de Zon.
Je bent Helder Schijnend Licht.
Je bent Prachtig Jouw Zelf Kennende.
Jij ziet zoals Ik zie en je ziet niets dan Mijn Reflectie in de Wereld.
Je hangt niet langer tussen twee werelden in, met één voet in de Hemel en de andere voet in de veel eisende wereld.

Jij bent de Vleugels van de Engelen. Er is Één Engel. Er is Één God en jij bent het. Jouw hart is een Zonnestraal van Licht. Er is geen universum.
Er is geen wereld. Jij bent Alles.

Ik heb je vruchtbare gedachten toegekend en jouw gedachten gingen in zo velen richtingen, je wist niet hoe het te zien. Je hebt in alle hoeken gezocht, in het Hoge en in het Lage. Je zocht Kennis van de Wereld welke bij lange na niet zo bruikbaar was als Éénheid.

Er was een tijd dat je Wijsheid verzamelde. Dit is wanneer jij niet wist dat jij, jouw Zelf, de Bron bent van Wijsheid en Liefde, Zijn Ene Zelf. Er ontbrak je niets. God was nooit een fantasie. De fantasie was dat je niet God in het Hoogste was toen je de God van Éénheid ooit was. Niets bestaat buiten jou.

Waar, geen mens is een eiland. Je bent het Leven zelf. Je bent de oprichter van het Leven. Je bent de diepe oorsprong. Je trok de kleren van een clown aan en je dacht dat je een clown was. Je hebt een denkbeeldige hoed aangetikt. Hoe onwetend was je eens van jouw Ware Zelf.

Soms liep je jezelf tegen het lijf en identificeerde jouw Zelf als God. In Waarheid, begeleidde je Mij overal zelfs als er nergens is en niemand anders dan de Ik-heid van Mij zoals Ik in jou besta. Je kon eenvoudig de glorie van jouw Zelf  niet accepteren, niet bepaald in bescheidenheid, maar in trots.

Wauw, je was een individu de Ene God uitdrukkend en je legde je hand over je mond en lachte luidkeels bij het idee. De God die bestaat, heeft je nooit uit het Hof van Eden gezet. Je ontkende je Zelf. Je wilde vrijheid, geen aanwijzing voor de vrijheid van Zelfrealisatie.

Wat dacht je dat Zelfrealisatie was behalve het realiseren de Ene God als jouw Zelf? Je hield jezelf in stand in een Omhulsel van Individualiteit.

Van tijd tot tijd, zou je mij je Hogere Zelf of Bron genoemd kunnen hebben. Hoeveel namen voor God heb je gevonden zo dat je jouw naam verder onderaan de rij kon zetten?

Je loopt niet op de Aarde, noch is je hoofd in de wolken, want jij bent de Opkomende Zon en Jij bent Ik en Ik ben Jou – Opperste Éénheid.

Vertaald door: Anja