Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 24 september 2016

Heavenletter 5783 Een Tulpenbol / 24 September 2016

Een Tulpenbol
Brief uit de Hemel
24 September 2016


God zei:

Je bent altijd op tijd.  Hoor je wat Ik zeg? Ik zeg dat, ondanks wat de wereld zegt, je bent nooit te laat. Nu, denk niet dat Ik zeg, dat je andere mensen moet ophouden, door voor jouw gemak op te komen dagen op een later tijdstip en voor een ander z’n ongemak. Ik moedig je niet aan voor het niet hebben van consideratie voor anderen, geheel niet. Het is niet Mijn intentie om je een excuus te geven voor het te laat zijn in de wereld.

Aan de andere kant, kijkend vanuit een ander gezichtspunt van het leven, alles in het leven volgt zijn eigen schema. Een tulpenbol in de Aarde komt op, op het juiste moment. Vanuit dit inzicht, kunnen we zeggen dat wanneer je de trein mist, dat de trein die je later neemt, precies de juiste is voor jou. In deze betekenis, ben je op tijd.

Je bent geboren toen je werd geboren en dat is perfect. En ook, geliefde, wanneer het lichaam doodgaat, wanneer dit het doet, dit is ook perfect.
En wanneer jouw lichaam is doodgegaan op een andere tijd, ook dat, zou precies de juiste tijd zijn.

Hoe kan dit anders zijn wanneer tijd een vervaardigd illusoir element is op de Aarde? Tijd daarin wordt geloofd en de tijd is een buitengewone kracht in de wereld, toch is het pure fictie. Op deze manier, telkens als er een gebeurtenis plaatsvindt, laat, vroeg, kunnen Wij zeggen dat het de juiste tijd is. In waarheid, wanneer de tijd niet bestaand is, hoe kan tijd dan onjuist zijn?

Wanneer je zeer logisch bent, dan zou je kunnen zeggen dat de tijd evenmin juist kan zijn. Echter, ook logisch, wanneer het niet fout is, dan moet het juist zijn! Op het moment dat iets plaatsvindt is op de tijd dat het plaatsvindt. Wie kan zeggen dat dit onjuist is? In andere zin, er is geen juist en er is geen onjuist.

Tenslotte, tijd doet er niet toe. Tijd is als een bureaucraat waar naar wordt geluisterd. Tijd is als de nieuwe kleren van de Keizer, die niemand ziet, toch doen alsof ze er zijn, omdat ze een deel willen zijn van de menigte.

Er zijn zelfs klokken die dingdongen om de tijd te markeren. Tijdloosheid is een prachtige staat van bestaan. Oneindigheid is heel de tijd niet van deze wereld op de Aarde waar jij momenteel leeft. Toch, tijd zoals het gekend is in de wereld, heeft zijn plaats.

En Ik wil zeggen dat tijd kort is. Terwijl je op de Aarde bent, smeed het ijzer als het heet is. Een manier om er naar te kijken, het maakt geen verschil hoe jouw leven op de Aarde is. En op een andere manier ernaar kijkend, het maakt al het verschil in de wereld.

In plaats van over tijd te spreken, laten we spreken over energie. Maak gebruik van jouw energie. Leef het leven. Hou van het leven. Weid uit over jouw leven. Het leven komt eens in een levensduur op de Aarde.

Dat je een geschiedenis hebt van vele levens, dat is niet de kwestie. Je hebt, zoals de soapserie zegt, enkel Één Leven te leven in deze ronde. In deze cyclus, is iedere levensduur een zeldzame gebeurtenis. Er is geen ander Leven zoals degene die je nu hebt gekregen.

Zelfs wanneer het leven een continuüm is en zelfs wanneer er werkelijk Éénheid is en geen veelheid, dit leven dat je heden leeft heeft Grote Betekenis. Je hebt dit leven zorgvuldig gekozen zoals je een pruim zou plukken uit een boom. Dan, wat is dit over verboden fruit van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad? Leef het leven liever dan het te bestuderen.

Je bent hier op de aarde aan het doorploegen naar wijsheid en begrip van dit uitdrukkelijke mensenleven. Je wint terrein. Dus het is belangrijk dat je hier bent. De groei van jouw leven is voor al. Je verleent Éénheid. Alle verzamelen rond de Meiboom als Één. Je bent diep in de kern Één.

Zelfs bij schermutselingen aan de oppervlakte van het leven, ondanks telling en afbakening, ondanks je individuele zelf, ondanks alles, ben je Één. Éénheid is opperste Schoonheid, toch draagt individualiteit ook zijn opperste Schoonheid. Hoe zou je jouw leven op de Aarde leven zonder de toevalligheid van jouw uniekheid.

Vertaald door: Anja