Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 16 september 2016

Heavenletter 5775 In de Wachtruimte van het Menselijke Hart / 16 September 2016

In de Wachtruimte van het Menselijke Hart
Brief uit de Hemel
16 September 2016


God zei:

Welkom. Kom hier. Kom uit de bodemloze put waar je jezelf in hebt geplaatst terwijl je probeerde over Mij te beslissen. Je keert jouw gedachten om en Ik hoor jouw hartslag. Ik hoor jou al te goed.

Ik hoor je zeggen:
“Geliefde God, soms is het genoeg voor mij om te zeggen: “Geliefde God” en dit is al wat ik heb te zeggen --- Geliefde God.

“Soms achtervolgen mij de woorden ‘God van mijn Vaders’. Ik heb geen idee van wat dit betekent, alsof U de God kan zijn van één groep en niet van een andere? Ik kan hierin niet geloven, God, dat U mijn God bent en een andere God is iemand anders zijn God. Dit lijkt zo tegengesteld aan Één God. Is er iemand wiens God U niet zou zijn?

“Toch de woorden jagen mij na. Mijn God. Iemand anders zijn God. Hier een God, daar een God.

“In de meeste dingen, waardeer ik het uiteenlopende. Ik hou van originele en nieuwe dingen en ik hou er echt van binnen te denken dat U mijn God bent, van mij. Heeft dit te maken met eigenaarschap?

Er is iets wat ik graag mag van de uitdrukking: ‘ Misschien is het, het ritme ervan.’

“En er is de uitdrukking: ‘Persoonlijke of  Onpersoonlijke God’.

“Voor lange tijd, was Ik bewust van helemaal geen God. Ik was beslist niet tegen U, God, toch had ik willens en wetens geen goede kennis van U om U aan te spreken.

“Ik accepteer nu dat ik U diep van binnen al die tijd heb gekend, de waarde van U. Echter, ik ervoer U geheel niet als Mijn God. U was er voor andere om over te praten, toch voor mij nog niet om mij aan te wagen. Ik was afstandelijk, toch was het alsof ik heel de tijd op U lette, maar ik kon U niet helemaal erkennen. Ik heb nooit een woord gezegd.

“Nu weet ik dat U naar mij lachte, want op de een of andere manier deed U, op een gegeven moment, mij te pakken krijgen, helemaal, van A tot Z. Ik zie nu dat ik geen kans had als het om U gaat.

“ Ik vraag me af hoeveel levens ik van U weg gedanst heb, de hele kwestie met U begrenzend, God. Het leven duurde toen langer en nu gaat het leven sneller.

“Evenals de vraag er was: ‘Bestaat God?’ mijn gedachten niet binnenkwam. Het was niet helemaal dat U niet voor mij bestond. Ik zie nu dat het meer was als dat ik niet aan mijzelf door wilde vertellen dat U en ik heel diep gingen. Ik wendde mijn ogen af. U was naamloos voor mij.

U was een leegte. U was een vage God. Ik hield U op afstand. Ik trok mijzelf terug. Ik bleef in een wachtruimte van mijn hart.

“Maar niets stopt U.

“Terugkijkend, ik moet een zekere eerbied hebben gehad voor U. Misschien zat U in de wachtruimte van mijn hart met Mij. Misschien was U vlak naast mij. Misschien hield U zelfs mijn hand heel de tijd vast.

“Dacht ik dat ik niet goed genoeg was om U te kennen? Wat was het? Was ik verlegen?

“ Maar dan, brak U al mijn barrières. Ik heb het niet gedaan. U begon voor mij te gebeuren. En toen, nuttigde U mijn leven. U was de held die mij inpalmde. U tilde mij op. U droeg mij heel de weg naar U, die bleek mijn Hele Zelf te zijn.

“Voordat U, God, voordat U binnenwandelde, was ik een vreemde voor mijzelf en toen begon ik U frontaal  op te merken in plaats vanuit een hoek. U verscheen in mijn hart en U heeft het nooit verlaten. U heeft Uw Zelf bekend gemaakt in mijn hart. U laat me nooit gaan.

“U hield mij in de greep met mijn volledige toestemming. Uw in de greep houden gaf mij Grote Vrijheid.

“Het is niet dat ik U niet uit mijn gedachten kan krijgen. Ik besteed soms tijd aan winkelen of iets te puzzelen en dan ben Ik niet aan U aan het denken en daarvoor, keer ik naar U terug keer op keer. Het is geluk om Één met U te zijn.

“Is het waar dat enkel één gedachte mijn geest kan bezig houden op een bepaald moment, want het lijkt mij dat soms een miljoen gedachten tegelijk door mijn geest racen.

“Ik weet dat Ik leeg zou zijn, vacant, ongevoelig zonder een gedachte van U. Het moet zijn dat U mij naar U toetrekt en dat U mij tevreden houd als U mij ongebonden houd.

“En soms ben ik zo nabij U dat ik niet langer besta. Ik zou sterk onder druk staan om uit te leggen wat dit betekent, toch er zijn de goede tijden wanneer U dichterbij bent dan dichterbij, wanneer U mijn Hele Bestaan bent en U er alleen maar bent in de wereld.
Is dit waar, God, wat ik voel?”

Ja, het is waar.

Vertaald door: Anja