Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 15 september 2016

Heavenletter 5774 Een Sergeant bij de Marine / 15 September 2016

Een Sergeant bij de Marine
Brief uit de Hemel
 15 September 2016

 

God zei:

Soms drukt taal zichzelf volmaakt uit. Zwak van woede is een voorbeeld van een van deze exact perfecte uitdrukkingen. Woede verzwakt zeker. Sterk met woede, je kunt net zo goed schuimbekken. Je handen kunnen trillen. Je staat op je benen te trillen, niet door bewuste angst, maar door woede, een andere vorm van angst.

Waarom zou je vol zijn met woede als je niet bang zou zijn? Waarom zou je een noodzaak voelen om de zaken recht te zetten met onbedwingbare woede tenzij je bang was? Praten over eigengerechtigde woede is al wat je wilt.

Je zal veel meer bereiken zonder de passie voor woede. Je kunt goed je woede versnellen met eigengerechtigheid. Je kunt jezelf veel beter uitdrukken zonder woede en zonder zelfingenomenheid. Bedenk je dat je een sergeant bij de marine bent en, een soldaat vergeet jou meneer te noemen, dat je tegen hem mag schreeuwen?

Wanneer je boos bent, dan ben je niet aardig. Je ontploft. Woede verwekt woede. Woede kan je een autoritaire bullebak maken. Iedereen rechtvaardigt zijn directe woede. Je kunt het niet helpen, want je staat onder commando van woede. Als je het niet kunt helpen, maar boos bent, noem het zwakheid. Je kunt het geen sterkte noemen.

Je hebt woede geobserveerd van anderen in actie. Dat is geen prettig gezicht. Je hebt ouders gezien witheet van woede, hun woede richtend op hun jonge kinderen. Je kunt ineenkrimpen voor de jonge kinderen. Je kunt ook ineenkrimpen voor de boze ouder die zijn of haar liefde heeft verborgen en het vervangen heeft met heetgebakerde woede.

Wanneer je furieus bent, stomp op het kussen als je moet, geef geen bewind aan je boosheid. Woede is een groot ongenoegen voor de wereld. Er is veel van. Er is te veel er van.  Verontwaardiging is verwant met haat. Wil je werkelijk verontwaardigd zijn?

Vind een manier om je boosheid te verminderen zonder de wereld er mee op te scheppen. Er zijn al die onschuldige mensen om je heen of ver van jou af, jij, die het uitvallen van boosheid oppakt. Woede is als de atoombom, gebruikt om te kwetsen.

Op de een of andere manier ben je gekwetst en je blaast stoom af. Dit is geen remedie. Neem verantwoordelijkheid voor je boosheid. Iemand anders is niet verantwoordelijk voor jouw boosheid. Een ander is een rookgordijn voor je koken van woede.

Jouw geluk of ongelukkigheid, jouw gevoel van vrede of jouw gevoel van boosheid, jouw lucht geven aan houden van of jouw lucht geven aan boos worden komt van binnenin jou. Biecht het op. Er is geen rechtvaardiging voor je woede. Al je redenen zijn niet gerechtvaardigd.

Je kan denken dat je boosheid komt van jouw onschuldige kind die modderig werd of wat je ook mag denken ervoor zorgend dat je boos werd, toch je boosheid komt aan de oppervlakte van binnenuit jou. Ben je later trots op je woede wanneer je gekalmeerd bent? Dat ben je niet voor lang. Vind een andere boksbal. Ren en vestig een nieuw record voor snelheid. Hak hout.

Laat het idee maar los om woede uit te drukken en lucht geven aan boosheid alsof dit je een kampioen maakt. Het maakt je een slachtoffer van je eigen vijandigheid. Wil je werkelijk je leven boos doorbrengen?

Als je dat niet doet, beklim dan de ladder van jou evolutie en kijk vanuit een andere hoek. Woede komt van hoe je kijkt. Jouw woede is iets aan het maskeren, verbergend waar je woede echt vandaan komt door je uitbarstingen van woede, je woede doen opgaan in rook gelijk aan de berg Vesuvius.

Je hoeft niet alles of iets graag te mogen, noch hoeft je te reageren met boosheid. Als je niet boos zou zijn, zou je beter werk doen om jezelf uit te drukken en te reageren op humane manier. Je wil de lucifer niet zijn die het vuur aansteekt en de atmosfeer schaadt.

Ik weet geen genezing voor boosheid dan een verschuiving binnenin jou. Meer begrip door jou kan een begin zijn. Zeker, meer begrip van hetgeen je kennelijk aan de gang maakt en de werkelijke dader achter je woede.

Lieve heethoofden, draai je volume lager.

Vertaald door: Anja