Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 1 september 2016

Heavenletter 5760: Dank Je voor het Oprijzen / 1 september 2016

Dank Je voor het Oprijzen
Brief uit de Hemel
1 september 2016


God zei:

Hoe heerlijk is een dag met God. Hoe heerlijk is een dag gewoon bij God te willen zijn. Hoe heerlijk is een dag vol met God en Dienstbaarheid aan God en Dienstbaarheid aan het Universum. Hoe heerlijk is een dag wanneer Ik, God, jou Eerste Beweger ben, een dag wanneer je zelfs niet aan jezelf denkt, een dag wanneer je Één bent met de Creativiteit van het Leven en de Schoonheid van het Één Zijn met God en Één met alles.

Dit is een dag wanneer het Hele Universum bewust is omvat binnen jou. Jij bent het Universum. Niets is buiten jou. Niet langer verschijn je te zijn als een kleine stip aan de horizon. Nu, ben je de horizon en verder dan de horizon. Je bent niet inhoudende binnen het Universum en al de Galaxies. Je bent geen deel. Je bent het Gehele Oneindige. Al van het Oneindige is jouw identiteit.

Niet langer ben je van dit of van dat. Niet langer ben je gevuld met variërende emoties of een overwicht van gedachten en herinneringen en activiteiten.

Jij bent levendigheid. Jij bent de heraut van alle energie en alle licht. Er is niets buiten jou. Er is geen zich wikkelen in. Jij bent al dat bestaat. Alles is binnenin jou gevat. Er is niets dat niet binnenin jou is.

Goddelijk ben je. Je bent de Bond van het Universum. Je bent Éénheid en er is niets dat geen Éénheid is.

In één stap, strek je je uit over Hemel en Aarde. Niets bestaat  buiten jou. Je bent het Bestaan Zelf.

Luister naar wat Ik zeg. Niets bestaat buiten jou en al is binnen jou, schijnend. Dit is jouw ware Staat van Bewustzijn. Niet langer is daar veronderstelde individualiteit vol bravoure hier en daar. Niet langer is er kleinheid van enige soort. Er is geen afreis. Er is geen entree. Er is Éénheid. Er is geen tijd of passage bedacht.

Enkel leefde jij in een klein terrein. Nu omvat je het Universum. Nu zijn er geen schakeringen en geen grenzen, welke ook. Nu ben je onbegrensd en al is binnenin jou, en, toch, er is geen einde aan jou. Je bent niet begrensd, Je bent niet gemaakt van grenzen noch zijn deze grenzen losgegaan. Oh nee, grenzen bestaan niet. Ze zijn niet uitgevonden, zelfs niet aan gedacht of zelfs niet bedacht.

Het is niet zo dat er op grenzen wordt neergekeken. Ze hebben zich eenvoudig nooit voorgedaan. Wie zou er verdelers kiezen?

Nu havent niets ons zicht. Nu heb je een idee wat Onmetelijkheid werkelijk betekent en wat Onmetelijkheid voor jou betekent. Nu heb je een idee van wat Visie werkelijk betekent en wat Visie voor jou betekent. Visie en Onmetelijkheid zijn al binnenin jou. Er is niet langer een verondersteld buiten. Alles is innerlijk.

Er is niet langer jagen en vinden. Nu is alles binnenin jou gevestigd en toch is Al Het Niets. Nu begrijp je de Betekenis van Betekenis. Nu begrijp je dat er geen tijd is en geen ruimte. Onmetelijkheid en Oneindigheid zijn onbegrensd.

Er is onbegrensde Liefde. Er is Liefde die geen object nodig heeft. Er is niet meer en er is niet minder. De Essentie van het Leven is oningepakte Liefde en Schoonheid. Kom nu, geliefde, er is Bestaan.

Nu begrijp je de Betekening van het Bestaan. Het Bestaan heeft geen onderwerp of object. Het Bestaan is de Stilte. Er is niets te bemachtigen. Het Bestaan is ongrijpbaar. Het Bestaan is. Jij bent het Bestaan. Jij bent Liefde. Jij bent Het Niets en je bent Liefde en je bent het Bestaan en Ik ben Bestaan.

Dit is waar je vol van bent ---- Volheid Zelf. Jij bent de Zegen. Jij bent de Gezegende en jij bent degene die zegent. Er is niet minder dan Ik ben en niets is minder dan jou. Wij zijn Éénheid van Liefde, Éénheid van het Bestaan. Wij zijn Openbrekende Éénheid.

Dank je wel voor het oprijzen zoals de Zon Die Schijnt.
Jij jezelf bent de Verlichte.

Vertaler: Anja