Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 16 september 2016

Engelen Boodschap van de 7 Aartsengelen en de 7 Archeai

Boodschap van de 7 Aartsengelen  en de 7 Archeai

Inspiratie voor hart en ziel


O koninklijk kind van de Allerhoogste,
Moge de oneindige Glorie van God's Koninkrijk vandaag aan je geopenbaard worden!

O sprankelende juweel van de Kosmische Christus,
Moge je onschatbare Universele waarde vandaag door je eigen ziel herkend worden!

O wonderlijke Lichtstraal uit het hart van onze Goddelijke Moeder,
Moge je eeuwige Vreugde van bestaan het Leven zelf met een  onophoudelijke Geluk bezielen!

Glorie en Eer aan God de Vader en God de Moeder!

Glorie en Eer aan de Kosmische Hiërarchie van het Licht!

Glorie en Eer aan alles wat leeft en naar een persoonlijke groei en overstijging streeft!

Glorie en Eer aan het Leven zelf dat een wonderbaarlijke manifestatie van de ultieme Goddelijke Liefde is!

Het is Gods Liefde, o dierbare engelen vriend, die ons vandaag naar je toe heeft gestuurd. Het is Gods Liefde die voor vele zegeningen en wonderen in je leven heft gezorgd.
Het is Gods Liefde die de kosmische poorten tot het Engelenrijk voor je heeft geopend.
Het is Gods Liefde die de nieuwe kansen voor een versnelde geestelijke groei op je Pad heeft neergelegd.
Ontvang nu de vloeiende golven van de onsterfelijke Liefde van God voor je ziel en weet dat het Zijn grootste vreugde en Zijn eeuwig plezier is om de onophoudelijke levensvreugde in je eigen ogen te mogen zien.
 
Verheug je, o koninklijk kind van oneindige Glorie, in de Heilige Aanwezigheid van Vader Alfa en Moeder Omega in je leven! Het is de grootste wens van je Goddelijke ouders dat jij een machtige spirituele versterking van ons, de 7 Aartsengelen van de 7 kosmische stralen, in deze cruciale tijd van de ontwaking van de mensheid zal kennen. Wij zijn hier en wij zijn er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor, lieve engelen vriend, om dit eervolle geschenk in de vorm van een onzichtbare lichtmantel uit onze handen te nemen?
 
Samen met een bepaalde aantal zielen uit je groepsmandala ben je door ons Vader-Moeder God tot een mantel drager van de 7 kosmische stralen in het Aquarius tijdperk gekozen. Deze heilige roeping is groter en dieper dan dat je mogelijk zou denken. Wij, de 7 Aartsengelen, belichamen de Goddelijke aspecten en de universele energieën van de 7 kosmische stralen en wij verlengen ons geaccumuleerde Aartsengelen Licht, Bewustzijn en kosmische Krachten aan de mensheid, of beter gezegd aan de concrete zielen die door God zelf voor deze Heilige Missie zijn uitgekozen.

Neem even diep adem en sluit je ogen om diep binnen in je hart te beseffen dat deze boodschap niet per toeval onder je ogen komt. Vele levens achter elkaar heeft je ziel van een diepgaande scholing in onze 7 Aartsengelen Tempel genoten. De tijd is nu aangebroken, lief kind van het Licht, wanneer je geestelijke training zich terug zal vorderen ten goede van de mensheid. Ja, jij, niemand anders dan jij, wordt nu door Alfa en Omega gevraagd om op een geestelijke wijze het Grote Kosmische Plan voor een versnelde planetaire verlichting te gaan sponsoren.

De 7 kosmische stralen uit het hart van Helios en Vesta, de Kosmische Hiërarchen van de geestelijke zon achter de fysieke zon, hebben in afgelopen weken de aardse bodem zodanig geraakt dat de verschuiving van de ondergrondse energieën een reëel feit geworden is. Het oudste karma van deze planeet zal daardoor in de komende tijd in beweging komen. Wij, de 7 Aartsengelen, zijn naar de aarde toe gestuurd om een energetische strategische basis voor en de benodige lichtbalans te creëren. Deze kosmische basis zal volgens het Grote Kosmische Plan als een Internationaal Spiritueel Centrum van de 7 Aartsengelen in Europa, Nederland komen.

Dit aardse gedeelte was door de Grote Karmische Raad zeer zorgvuldig uitgekozen, lief kind van het Licht. Voornamelijk vanwege de in zee gezakte overblijfselen van Atlantis en de geaccumuleerde oude karma van Atlantis die onder de bodem van de Noordzee en de hele Nederlandse bodem verschoven ligt.

De machtige energetische elektroden van de 7 kosmische stralen zullen in de komende maanden als lichtpilaren in verschillende krachtplaatsen in Europa door de Engelen van de Zon verankerd worden. Dit kan zonder voldoende lichtbalans vanuit de mensheid onverwachte cataclysmen en ongewenste weersomstandigheden met zich mee brengen. Het Goddelijke Plan weerschrijft daarom als een antidote voor mogelijke calamiteiten een fysieke vestiging van het spiritueel centrum van de 7 Aartsengelen in Europa en Nederland is het land waar de grote magneet van het Witte Moederlicht al sinds Atlantis diep verankerd ligt.

Denk nu even rustig over na of het een toeval is dat jij, de oude ziel, die het Gouden Tijdperk op Atlantis gekend heeft, nu, juist nu, in deze cruciale tijd van vernieuwing en ultieme geestelijke transformatie, in Nederland of aangrenzende België terecht gekomen bent.
Wij zeggen: "Nee, lief kind, er is geen toeval in de kosmos, maar uitsluitend de perfectie van de Goddelijke Plan waar alles zo exact samengesteld en doorgedacht is."

Iedereen IS op zijn plaats. Ook jij bent op tijd op de plaats van je Goddelijke opdracht terecht gekomen. Dus pak je koffers weer uit, want jij gaat blijven waar jij bent, omdat de plaats waar jij nu zit de juiste plaats op aarde is waar God je het meest nodig heeft. 

Het is nu de hoogste tijd voor alle oude, geïnitieerde, wel getrainde zielen om hun actieve rol in dit reddingsproject voor Moeder aarde en haar kinderen te gaan spelen.

Wij zijn naar deze dimensie gekomen om onze kracht aan onze vertegenwoordigers op aarde te schenken zodat het heilige verbond tussen engelen en mensen een echte transformatie wonder voor Europa en uiteindelijk voor de hele planeet kan creëren. Wij staan nu te wachten wanneer het aantal benodigde lichtdragers naar voren zal stappen en hun kostbare Goddelijke roeping zal beantwoorden. En jij, lieve engelen vriend, ben één van onze favorieten, omdat wij jou persoonlijk door de  vele incarnaties heen in de mysteriën van de 7 kosmische stralen al hebben getraind.

Neem nu de tijd om enkele malen diep in en uit te ademen. Blaas je innerlijke spanningen en angsten weg. Adem het pure witte licht in en blaas je zorgen en twijfels uit. Leg je handen daarna op je hartchakra en luister naar het antwoord van je Heilige Christus Zelf die in je hart verschijnt. Ben jij de potentiële mantel drager van de 7 Aartsengelen? Voel jij je geroepen om een vaste pilaar van het Licht in het Spiritueel Centrum van de 7 Aartsengelen te worden? Ben jij bereid je geestelijke krachten samen met de andere zielenmaten van je groepsmandala te gaan bundelen zodat de realisatie van dit zeer gewilde centrum van de 7 Aartsengelen van de 7 stralen binnenkort een feit wordt?

Haast je niet, lief kind, met het nemen van je beslissing. Aan haastige beslissingen hebben wij niets. Neem de tijd om in alle rust op je Goddelijke Plan te mediteren en aan God in je - je IK BEN Aanwezigheid te vragen: “Is dit werkelijk mijn roeping om mijn energieën, mijn tijd en mijn dienstbaarheid aan de materialisatie van de strategische lichtbasis van de 7 Aartsengelen in Nederland te gaan geven?” Het antwoord van je IK BEN Aanwezigheid zal op het juiste moment via je kristallen koord in je hart binnen komen. Handel dan volgens de aanwijzingen die jij uit de witte vuurkern van je Goddelijke Zelf hebt gekregen.

Wel nu, lieve engelen vriend.... zie het helemaal voor je....
Uit het kloppend hart van Almachtige God I AM THAT I AM zijn wij vandaag naar je toe gekomen. Uit Zijn brandend hart gevuld met de onsterfelijke vlammen van Liefde zijn wij samen met onze engelen legioenen gestapt. Naar de laagste dimensie van de kosmos zijn wij vandaag gedaald om jou te begroeten en om een boodschap over onze potentiële samenwerking aan je te geven. Nu laten wij het aan jou over wat je met deze boodschap gaat doen.

Onze coördinator, de bemiddelaar tussen de lichtdragers en Aartsengelen, engelen dienaar Amadeia, zal je verder naar de mogelijkheden over onze samenwerking informeren. Laat haar weten of je op de aangewezen datum van onze eerste 7 Aartsengelen bijeenkomst bij Aquarius te Tilburg op zondag 9 oktober aanwezig zal zijn. Dit is de dag wanneer de kosmische spiraal van de samenwerking tussen de lichtdragers en de 7 Aartsengelen in Nederland geactiveerd zal worden. Een grote  uitdaging voor je ziel kan (als jij er voor kiest) op deze dag voor je beginnen.

Tijdens iedere maandelijkse bijeenkomst voor de dragers van de mantels van de 7 Aartsengelen zal een nieuwe opening van de energetische zetel van de een van de kosmische stralen plaats vinden. Deze maandelijkse bijeenkomsten mogen niet worden gemist door de zielen die een bewust samenwerkings verbond met ons aan willen gaan. De krachtige energieën van de 7 kosmische stralen uit onze causale lichamen zullen tijdens de bijeenkomsten voor de dragers van de mantels van de Aartsengelen in de auras en chakras van alle aanwezigen stap voor stap worden verankerd. Dit is hoe een energetische tegenpool van de cataclysmen in Nederland en zelfs in Europa door ons gecreëerd zal worden: door het licht van de 7 stralen aan de zielen in incarnatie die een witte vuurkern van het Internationaal Spiritueel Centrum van de 7 Aartsengelen zullen vormen te schenken.
 
Ben jij daar één van?

Met deze vraag verlaten wij de fysieke dimensie en nemen wij weer onze elektromagnetische aanwezigheid van je aura weg. Adem diep, lieve engelen vriend. Laat je longen zich weer met de frisse buitenlucht vullen. Maak even een wandeling als dit in jou situatie mogelijk is, stuur daarna een straal van het Licht uit je hart naar ons toe en weet dat in het vlammende hart van GOD waar alleen maar Liefde heerst wij altijd met elkaar verbonden zijn.

Vanuit onze diepste liefde en waardering van je glorieuze Goddelijke wezen nemen wij, de 7 Aartsengelen en de 7 Archeai nu even afscheid van je om elkaar later nooit meer te verlaten…

Wij houden diep van je, nu en voor altijd.

De 7 Aartsengelen en de 7 Archeai