zondag 11 september 2016

Een Schrijven van de Schepper / 10 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
10 september  2016 / door Jennifer Farley,
” Wat Er Toe Doet?”


Prachtig mens, het doet er niet toe of 'zij' je aardig vinden,
het doet er niet toe of 'zij' goedkeuren wie je bent
en zeer zeker doet het er niet toe wat 'zij' zeggen.
 Als je ervoor kiest om jouw leven te leven met eerlijkheid,
 integriteit en vriendelijkheid .... doet dat er wel toe.
 Jij bent jij, je bent geweldig,
je bent gezegend en je bent geliefd door jouw Schepper!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl