Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 3 september 2016

De Versnelde Tijdslijn is gekozen. /31 augustus 2016 / by Jenny Schiltz

De Versnelde Tijdslijn is gekozen.
31 augustus 2016 / by Jenny Schiltz

We komen met opwindend nieuws dat inderdaad de versnelde tijdslijn gekozen is. Elk van jullie hogere zelven werd dat gevraagd en de consensus was dat de mensheid als geheel klaar is voor deze grote stap. De hogere energieën zijn al begonnen en de sterkst voelenden onder jullie voelen de verschuiving reeds. Het is belangrijk dat ieder van jullie de hoogst mogelijke werkelijkheid voortbrengt in je eigen persoonlijke wezen. Om bewust zeker te stellen dat je gehele wezen, je gedachten, woorden en daden de hoogste tijdslijn weerspiegelen, die met volle belichaming.

De grootste zorg in deze tijd is de hoeveelheid van op vrees gebaseerde informatie die nu rondgaat.

Begrijp dat deze informatie nuttig kan zijn opdat het in je triggert wat moet worden geheeld en veranderd. Maar, het kan ook dienen om je vibratie laag te houden omdat de gevoelens van krachteloosheid je vast zullen houden in een patroon van slachtoffer-zijn. Jullie moeten weten dat niets je kan beschadigen omdat er niemand is die beheersing heeft over een belichaamde ziel. Jullie taak is het om alles te belichamen dat je bent. Op de momenten dat je vertegenwoordigd wordt door informatie over een directe ondergang/gedoemd zijn of die nu financieel, politiek of van het milieu is, realiseer je dan dat je veilig bent en dat alles gebeurt zoals dit moet. Door de hele geschiedenis van de aarde heen zijn er altijd oprijzen en naar beneden vallen geweest in culturen, in de economie en in grote veranderingen in aarde’s vorm en toch heeft men dit altijd doorstaan/volgehouden.

Als vol belichaamde ziel, zullen jullie meer doen dan alleen overleven. Je zult ontdekken dat terwijl er nog steeds dingen om je heen gebeuren, je in staat bent om een kalm weten te handhaven dat alles in orde is en dat er op elk moment voor je wordt gezorgd.

De versnelling zal alle testen doorzetten om te zien wie er bijvoorbeeld kan leiden. Wie kan hun vibratie handhaven als om je heen alles meer extreem wordt? Wie zal er in staat zijn om iemand anders zijn frequentie te veranderen door gewoon de kalmte in de storm te zijn? Dit zijn de vaardigheden die zullen worden getest en die enorm nodig zullen zijn als de hele mensheid nu op een versnelde ontwakingskoers zit. Deze meer intensieve koers betekent niet dat ontwaken wil zeggen: op eens, op een ogenblik. Het betekent gewoon dat de energie langzamerhand zal toenemen en op zijn beurt zal dit alles vooruit trekken dat niet kan overleven in het hogere licht op een sneller tempo dan in de vorige collectieve tijdslijn. Er zullen degenen zijn die walk-ins (andere zielen) ontvangen om door te gaan met de reis.

Dit zal een welkom uitstel zijn voor degenen die volslagen vermoeid zijn, maar hun vorm is nog sterk. Voor sommigen zullen de walk-ins gewoon het leven en herinneringen assimileren van de vorige ziel en het zal lijken alsof de persoon een nieuwe uitbarsting heeft gekregen van energie en resultaat op alles om hem/haar heen. Voor anderen zullen de walk-ins in totaal bewustzijn komen dat ze een transplantatie zijn en zullen dit gebruiken om anderen te helpen ontwaken.

Een versnelde tijdslijn betekent ook dat beperkingen die op zijn plek zaten betreffende hulp uit de hogere rijken langzaam zullen worden opgeheven. Maar, op elk moment kun je deze beperkingen opzij zetten en hulp laten versnellen door je gewoon te verbinden met jezelf voor de leiding die beschikbaar is. Als men naar binnen gaat en het kanaal van communicatie versterkt, zorgt dit ervoor dat er meer hulp wordt gegeven. Het is niet zo dat een hoger wezen hun wil oplegt op die van jou maar dat jij hulp van je ziel zoekt en de toestemming geeft om overeenstemmend te worden geholpen. De sleutel is dat jij in je kracht gaat lopen en begrijpt wat er op je vingertoppen zit. Het is begrijpen dat jij de schepper van je hologram bent en als schepper, verzeker je dat diegenen er zijn die je op je missie zullen helpen.

Veel meer dingen zullen worden blootgelegd in jullie wereld die het potentieel hebben om je verdriet te brengen. Laat dit niet gebeuren. In plaats hiervan, stuur vergeving en liefde aan degenen die betrokken zijn bij de rol die ze speelden in de dualiteit en zend dank uit naar alles dat aan het licht komt. Dit is een heel andere frequentie dan boosheid en verraad. Je laat de verstorende energie gewoon uit je veld gaan en de ander bindt je aan wat je afschuwelijk vindt. Als dat wat niet past bij de frequentie duidelijk wordt, zullen nieuwe technologieën bekend worden die resoneren in de hoogst mogelijke frequentie. Als meer en meer van jullie van belichaming verschuiven, zal er meer van deze informatie stromen.
Het is noodzakelijk dat allen die daartoe in staat zijn, helpen om de energieën te stabiliseren die naar jullie aarde komen in een groter tempo en snelheid dan ooit eerder. Dit kan gedaan worden door gewoon jullie aarde en haar volk voor te stellen die de energieën vrijelijk accepteren, met weinig weerstand en dat dit alles in bestaan verandert.

Wij keken uit naar deze tijd en jullie belichaming,     

De Galactische Raad van Licht

* * * * * * * * *


Persoonlijke Opmerking:

Ongeveer 5 dagen geleden toen ik me klaar maakte om naar bed te gaan, voelde ik hun aanwezigheid (De Raad) en hun behoefte om mijn aandacht te vragen. Ik bevond me in een vergadering waar me vragen werden gesteld betreffende de versnelling, niet alleen persoonlijke vragen maar mijn opinie over het collectief. De grootste vraag was of de mensheid klaar was om goed tegenover fout los te laten en of ze in staat was om de dingen van alle kanten te bekijken. Konden wij beginnen te vergeven wat we zien als onvergeeflijk?

Kunnen wij beginnen begrijpen dat we inderdaad allen een zijn en dat het vergeven van een ander in feite het vergeven is van onszelf? Kunnen we de angst loslaten voor het onbekende en moedig stappen in het rijk van volle belichaming? Kunnen we omgaan met de versnelling van de energieën in onze vorm?

Twee dagen geleden werd me verteld dat de Versnelde tijdslijn in het collectief werd gekozen. Maar, net als er diegenen waren op een versnelde tijdslijn terwijl het collectief op een langzamer tempo zat, waren er degenen die zullen kiezen voor de langzamer groei in hun persoonlijke tijdslijn. Elke ziel weet precies waar ze mee om kunnen gaan. Mijn hoop is dat als hogere en nog hogere energieën in de planeet stromen dat die een meer comfortabele plek is voor degenen die hoog vibreren, zoals kinderen.

Ik vroeg om me het pad te tonen door de energieën heen en ze lieten me een vlot zien in de oceaan tijdens een enorme storm. Onze taak is om op het vlot te blijven (wat handhaving en in ons centrum blijven betekent) en als we te snel vielen om terug keren naar de veiligheid van het vlot. Te lang buiten het vlot blijven kon veroorzaken dat we door de rotsen konden worden gewond of door de golven gevangen worden en verder en verder van het vlot af komen. Als de wereld te luid en luider wordt zodat dingen die verandering nodig hebben duidelijk gehoord kunnen worden moeten we stabiel blijven en in ons zelf verankerd blijven.
Wat ik heel interessant vond is dat het vlot niet midden in de oceaan was maar dicht bij een kust waar rotsen zijn, golfbrekers en onder stromingen zijn die dreigden om hen naar de zee te trekken. We zijn er bijna en het meest ijle deel van de reis staat voor de deur.

Want velen zullen merken dat de dingen die ze dachten dat ze zouden komen, sneller komen en voor anderen wat ze voelden dat om de hoek lag, veranderd is en niet langer meer in het hoogste belang is. Hoe meer werk je doet om wat je gelooft op te ruimen, hoe meer je zult resoneren in de hogere frequenties en je roept de hoogst mogelijke tijdslijn op in je leven. Ze lieten me ook zien dat als elk mens klaar is dat het oorspronkelijke DNA zal worden hersteld en het kristallijnen lichaam zal nog sterker worden geactiveerd.

Het kan niet genoeg gezegd worden dat zelf-zorg heel, heel belangrijk is. De grootste horde naar zelf zorg is echt verbindend en luistert naar het lichaam. Kunnen we luisteren naar wat het nodig heeft wat betreft voeding, rust, oefening, supplementen en meest belangrijk: liefde. We kunnen praten over wat het lichaam stoffelijk nodig heeft om door dit proces te gaan, maar waar we toe neigen om te verzuimen zijn de mentale en emotionele categorieën. Dit component kan niet worden genegeerd.

Ze hebben ook naar me toe uitgedrukt hoe belangrijk het is om volledig naar deze onderneming je IN TE ZETTEN. Toen ik vroeg om een uitleg, omdat ik voel dat velen alles naar deze reis hebben toegewezen, legden ze uit dat het ‘t denken (mindset) is die moet worden veranderd. Dat we niet alleen ons moeten verheugen op de dagen waarop we ons goed voelen, maar op de dagen waarop we ons ruig voelen. Als je achter in je denken hebt zitten: “ik wil zo snel mogelijk van de aarde weg” dat is niet volledig ingezet. We moeten er helemaal in zitten. Dat betekent toegewezen zijn met een diep in ons zelf verbonden zijn, om anderen te vergeven en ons zelf HELEMAAL – het doet er niet toe hoe lelijk, en op elk moment dankbaarheid uitdrukkend. Het betekent ook van onszelf en anderen helemaal te houden; ze zien in het hoogste licht wat mogelijk is, hun ziel zien. Het is begrijpen dat het OK is om niet te houden van waar mensen van houden, hoe ze elkaar pijn doen en hen toch vergeven. Het is grenzen hebben alles achter je laten wat niet langer meer dient, weglopen maar met vergeving en dankbaarheid voor hun rol in jouw groei. Liefhebben en elkaar vergevend betekent niet dat we vergoeilijken wat er gebeurde noch dat we in dezelfde zandkuil moeten spelen; het is gewoon erkennen dat onder alle lagen en rollen ze een ziel van zuiver licht zijn, net als jij bent.

Het is ook slachtofferschap achter je laten en alle manieren waarop we ons zelf ont-krachten achter je laten. Vaak is het niet de buitenwereld die ons het meest ontkracht, maar ons eigen innerlijke praten. Het is het in onze kracht en werkelijkheid stappen en echt begrijpen tot in onze kern dat wij de scheppers zijn. Het is begrijpen dat als we onszelf met dingen vinden die er worden uitgetrokken (negatieve energie) het komt omdat we niet heel waren en compleet in onszelf. Onze taak is het om heel en totaal te worden zodat we geen ruimte meer hebben voor iets dat niet bij ons hoort. De Natuur verafschuwt een vacuüm en als wij gaten hebben zullen die worden gevuld. Het is het bedanken van dingen die vastzitten om ons te laten zien dat er meer werk te doen is van binnen om compleet te zijn.

We zijn mens en we hebben programmering en filters waar we doorheen moeten werken en moeten overschrijven. Er zullen keren zijn dat we niet blij zullen zijn, dat we ons gefrustreerd voelen en keren waarop we onze ergste vijand zijn. Toewijding betekent dat we actief zoeken naar ontzag en vreugde op elk moment en begrijpen dat het onze taak is om volledig onze ziel te belichamen.

We staan voor een verbijsterende rit. De sluier wordt meer en meer dunner, contact wordt in dromen gemaakt, in meditaties, visioenen en door alle bronnen die beschikbaar zijn (engel getallen, dieren, liederen enz)  Het innerlijke weten van binnen wordt sterker en is gewoon verbazend. Wat een geweldige tijd om levend in te zijn!

Ik stuur je alle liefde en een touw om ons terug te krijgen op het vlot als we onevenwichtig worden en vallen.

Jenny

* * * * * * * *Copyright 2016, Jenny Schiltz        If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including all the links above and the link to this original post. Thank you.

**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **