Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 9 september 2016

De Hemelse Witte Wezens Ascentie 2017: Liefde in Actie / 9 September 2016 / Natalie Glasson

De Hemelse Witte Wezens
Ascentie 2017: Liefde in Actie
9 September 2016 / Natalie Glasson
Om met jullie te delen wat er op jullie wacht in de energetische cyclus van Ascentie 2017, moeten wij eerst het doel van de afgelopen paar jaren meedelen. In 2012 begon iedere ziel op de Aarde, en zelfs zielen op de innerlijke vlakken, aan een nieuwe cyclus van Ascentie, en wij, De Hemelse Witte Wezens en vele anderen, labelen dit het Tijdperk van Liefde. Er werd op het Tijdperk van Liefde door jullie en door iedereen lang gewacht en er werd op geanticipeerd gedurende vele levensspannen. Het representeerde dat diegenen op de Aarde gereed waren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen spirituele groei, dat zij een hoogtepunt bereikt hadden waar hun vibratie snel, de herinnering van de Schepper meer uitgebreid, en het besef van hun Ziel diens doel en dienstverlening aan de Aarde meer geaard was. Aan ieder persoon werd de keuze gegeven; zij konden kiezen te focussen op de creatie en ervaring van Liefde, zeer waarschijnlijk gedurende de rest van hun leven, of zij konden doorgaan te verblijven in de energieën van angst, beschuldiging en haat. Heel veel zielen kozen om een anker te zijn voor de welwillende Liefde van de Schepper in de Aarde en het bewustzijn van de mensheid. Dit bracht een cyclus in beweging van gigantische spirituele evolutie, hetgeen herkend kon worden als een nieuw pad dat eerder nog niet onderzocht werd.

2012 was belangrijk, omdat het specifiek op de Aarde een keerpunt markeerde waar de mensheid ofwel door kon gaan met het uitspelen van hun karmische patronen, of dat zij zouden beginnen de energieën te herschrijven, genezing creërend voor het verleden en een blokkade te overwinnen welke gedurende levensspannen meegedragen werd. De karmische schuld die de mensheid droeg was de ondergang van Atlantis. Een tijd waarin spiritualiteit en technologie ontworpen waren in harmonie te bestaan en planetaire verschuivingen, geëvolueerde spirituele ontwaking in ieder persoon en een diepe eenwording met de Schepper te creëren. Niettemin, begon de technologie te overheersen, en raakte de verbinding met het goddelijke verloren, en verwoesting deed zich voor. Heel veel zielen wisten en berekenden zelfs dat de karmische energie van Atlantis op zou bouwen en volledig gemanifesteerd zou zijn op de Aarde in 2012, alleen zou deze keer de Aarde of ieder deel van de Aarde niet ondergaan. In plaats daarvan, zou er door de energieën heen gewerkt en zij zouden genezen moeten worden om een positieve genezende oplossing van de karmische patronen van Atlantis te creëren. Diegenen op de Aarde die in 2012 Liefde kozen, waren reïncarnaties van Atlanteanen die de ondergang ervaren hadden, hun keuze representeerde een belangrijke genezing en krachtige loslating van de oude energieën voor allen.

De afgelopen vier jaren hebben jullie toegestaan om jullie keuze van Liefde en jullie belofte om Liefde op de Aarde voor jullie zelf en anderen te creëren te bevestigen en te belichamen, Liefde zijnde de menselijke expressie van de Schepper. Jullie hebben jullie rol ontdekt als een wezen van Liefde op de Aarde te zijn, de verlangens van jullie ziel voor jullie fysieke werkelijkheid en spirituele dienstverlening onderzoekend, doorgaand oude energieën vanuit jullie wezen te genezen en los te laten, alsook het downloaden van codes, Licht en sjablonen om jullie essentieel in jullie nieuwe werkelijkheid op de Aarde te ondersteunen. In waarheid, werden jullie jezelf meer dan ooit tevoren gewaar als een goddelijk en heilig wezen dat in een menselijk lichaam bestaat. Jullie hebben ontdekt en vrede gemaakt binnenin jullie voor belichamingen van jullie Hogere Zelf en Onvoorwaardelijke Liefde. Dit is waarom jullie de veranderingen niet gezien hebben die jullie in de wereld wensten; het is omdat alles eerst binnenin jullie wezen en binnenin ieder ander plaats moet vinden. Jullie zijn het anker voor het goddelijke. Iedereen op de wereld is deze verschuiving aan het ervaren, en een grote hoeveelheid van oude bagage en patronen stijgt aldus op om met Liefde gereinigd te worden, terwijl sommigen Liefde met al hun macht weerstaan, proberend anderen aan te moedigen om hetzelfde te doen.

Terwijl jullie je voorbereiden op en de cyclus van 2017 binnengaan, gaan jullie een nieuwe energie van Ascentie binnen waarvoor jullie gereed zijn. Het is alsof jullie door de muur van één bubbel heengaan en in/naar een nieuwe bubbel, wat betekent dat de energie van 2017 compleet anders aan zal voelen. Het zal voor velen aanvoelen als een ademteug van frisse lucht, aangezien hoog vibrationaal Licht, Liefde en Bewustzijn jullie omringd en in het ware weefsel van jullie werkelijkheid bestaat. Het hoge vibrationale Licht, Liefde en Bewustzijn van 2017 zal in jullie wezen downloaden; het mag voelen alsof je overstelpt wordt met Licht, Liefde en Wijsheid. In deze tijden is het belangrijk om geaard en gecentreerd te blijven. Er zal heel veel voor jullie zijn om te ontvangen en het mag overweldigend aanvoelen. Niettemin, maakt het deel uit van jullie ontwaking, herinnering en voorbereiding op de komende jaren, verzekerend dat jullie de wijsheid en kennis hebben die jullie nodig zijn. Velen zullen een verheffing in hun gemoedsstemming voelen, een lichtheid in hun lichaam en een uitbreiding van hun besef. Het zou tijd kunnen nemen om je aan te passen aan de nieuwe energieën die jou omringen, wat vergeleken kan worden met het aanpassen aan een nieuwe fysieke woning op de Aarde.

2017 en de opvolgende jaren zullen nog steeds gekend zijn als het Tijdperk van Liefde, aangezien dit niet voltooid zal zijn totdat een grote meerderheid van zielen hun werkelijkheden als zuivere Liefde op de Aarde her/erkennen en ervaren. Na het Tijdperk van Liefde zal het Tijdperk van Herinnering komen, waar een grote herinnering van de Schepper zich voor zal doen. In 2017 zullen jullie je opzettelijk bewust zijn dat een nieuw perspectief aan het aanbreken is, en dit zal het product zijn van de synthese van jullie Ziel en persoonlijkheid of het fundamentele menselijke bestaan. Jullie zullen beginnen jullie zelf op een nieuwe manier te zien, jullie goddelijkheid beseffend, dit integrerend in jullie werkelijkheid, en een naadloze synthese creëren tussen jullie zelf en jullie Ziel, wat jullie toe zal staan de waarheid en voorbij illusies te zien. Jullie relaties met alle aspecten van jullie zelf zal floreren. Jullie relatie met de Schepper zal vergroot worden en gevoelens van vervulling, zekerheid/veiligheid en kracht creëren. Dit allemaal zal een diep-gezeteld gevoel van duidelijkheid creëren, wat jullie toe zal staan om alles binnenin en om jullie heen met minder barrières en beperkingen te zien.

Zonder waarschuwing, mogen jullie voelen alsof jullie opmerkelijke veranderingen in jullie werkelijkheid creëren. Het zal zijn alsof er geen tijd om te verliezen is en actie nodig is om plaats te vinden met een snelle trillingssnelheid. Complete richtingsveranderingen mogen in jullie werkelijkheid plaatsvinden, verhuizend naar nieuwe gebieden van de wereld, nieuwe mensen ontmoetend met een nieuw besef, wat noodzakelijk voor jullie is om te downloaden, of jullie mogen je eenvoudig voelen alsof jullie persoonlijkheid gewijzigd en verschoven is. Ben je er alsjeblieft bewust van dat al deze verschuivingen, veranderingen en acties, als zij met jullie intuïtie uitgelijnd zijn, Liefde, Waarheid en Vrede het leven zullen schenken. Het is alsof jullie jezelf aan het aanpassen zijn op jullie zitplaats, je ervan verzekerend dat je het meest volmaakte inzicht hebt met alle gereedschappen, mensen en energieën om je heen, wat jullie zal ondersteunen in de jaren die er in het verschiet liggen. Wanneer jullie eenmaal jullie positie verkregen hebben, alsof je gereed voor actie bent, zal er niets zijn dat jullie tegen zal houden!

Terwijl actie, je intuïtie volgend, nodig mag zijn in je eigen werkelijkheid, zal het ook in de wereld om je heen nodig zijn. In 2017 downloaden jullie een nieuw perspectief van Liefde, wat betekent dat jullie gehele lichaam en geest de herbedrading ervaren, wat aangesticht werd door de Wezens van Venus gedurende 2016. De Wezens van Venus hebben hun Liefde in/naar de Aarde en de mensheid gegoten, met het doel dat de Aarde gelijk wordt in Liefde-vibratie met Venus. Uiteindelijk, zal de Aarde de rol en missie van Venus adopteren met het worden van de Nieuwe Planeet van Liefde. De Wezens van Venus hebben allen op de Aarde hierop voorbereid, en dus met een herbedraad lichaam en herbedrade geest zullen jullie in staat zijn om alles binnenin jullie en om jullie heen vanuit een zetel van Liefde, wat de zetel van jullie Ziel is, gewaar te worden. Het is belangrijk om mededogend en geduldig te zijn met alles, aangezien velen niet zullen wensen of willen om de waarheid van alle vormen binnenin en om hen heen te zien. In dit jaar van actie vanuit een ruimte van Liefde, mogen zij wensen om het tegenovergestelde, actie vanuit een ruimte van angst, te ervaren. Het is in deze tijden dat er een noodzaak is om je kracht te her/erkennen. Jij bent een krachtig wezen die bergen in het bewustzijn van de mensheid kan verzetten. Dus kan je alles uit het bewustzijn van de mensheid loslaten dat jou niet langer meer dient, wat alles beïnvloedt met de kracht van je geest, hart en ziel dat in eenheid samenwerkt.

Met de synthese van je persoonlijkheid en Ziel, mag je de drang voor actie voelen, je innerlijke begeleiding volgend om te ontdekken of het geschikt voor jou is. Echter, de grootste verschuiving zal zijn, dat je zult herkennen dat die actie van binnenuit jou komt. Je zult dus meer beseffen en ervaren dat jij de wereld bent, de gehele mensheid, de Aarde en het Universum van de Schepper, als actie en manifestatie van Liefde nodig is, dat het dan eerst binnenin jou moet beginnen aangezien jij met allen verbonden bent. Dit is meer dan Liefde sturen naar een situatie, dit is energetisch de situatie worden die je wenst te manifesteren, het te voelen, te bespeuren en te ervaren hoe deze nieuwe welwillende en liefdevolle situatie is als het zich binnenin je wezen vormt, opbouwt en er bestaat, en het dan projecteert vanuit je derde oog en hartchakra naar waar het nodig is. Op deze manier zal je een anker en een schepper worden van nieuwe liefdevolle situaties en acties op de Aarde. Dit is Liefde in Actie.

“Ik sta mijn Ziel en persoonlijkheid nu bewust toe om te vermengen en te synthetiseren, de Goddelijkheid, heilige wijsheid, genezende kracht, Liefde en alles dat ik ben als een extensie van de Schepper aanmoedigend, om nu belichaamd te worden in mijn fysieke lichaam en werkelijkheid. Ik ben gereed om mezelf, de Aarde en allen vanuit een zetel van pure Liefde gewaar te worden; ik ben gereed om de waarheid van de Schepper te her/erkennen. Mijn Gidsen, Engelen en alle liefhebbende wezens van dienstverlening in het Universum van de Schepper, ondersteun mij nu met Liefde in Actie te zijn, zodat ik en allen de vervulling van de Schepper mogen ervaren. Ik ben gereed om in de nieuwe energieën van 2017 te stappen en de wijsheid, het bewustzijn en de waardevolle downloads die voor mij beschikbaar zijn te ontvangen. Ik ben gereed te zijn en te weten dat ik Liefde ben. Liefde is mijn rol, missie en doel; Liefde zal doorgaan mij te gidsen als wij in eenheid geharmoniseerd worden. Dank je wel en laat het zo zijn.”Je ziel heeft op 2017 gewacht, laat je Ziel je wezen enthousiasmeren en genieten van de werkelijkheid binnenin en om jou heen.

Met liefdevolle zegeningen,

De Hemelse Witte Wezens