Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 26 september 2016

De Arcturiaanse Groep “Verandering is Onvermijdelijk, omdat het Wereldbewustzijn aan het Veranderen is” / 25 September 2016 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Verandering is Onvermijdelijk, omdat het Wereldbewustzijn aan het Veranderen is”
25 September 2016 / Marilyn Rafaelle
Wij spreken in vreugde tegen jullie, want heel veel veranderingen komen naar jullie wereld toe. Nieuwe gebeurtenissen zullen weldra gebeuren, maar probeer niet op hen te anticiperen met het driedimensionale denken en oplossingen. Verandering ontvouwt zich vaak op zeer subtiele manieren, en laten het toeschijnen alsof er niets aan het gebeuren is.
De meerderheid van de nieuwsbronnen in deze tijd presenteren alleen maar drie dimensionale concepten van “nieuws” -- bijna altijd negatief en in uitlijning met de oude energie. Voor het merendeel hebben de nieuwsbronnen nog steeds geen besef van of interesse in de hogere manieren van zien en weten.
Verandering is onvermijdelijk, omdat het wereldbewustzijn aan het veranderen is. Jullie zullen dit herkennen als jullie vele tot nu toe geaccepteerde concepten en overtuigingen observeren in  politieke, religieuze, medische, wetenschappelijke, onderwijzende enz., gebieden, en zij beginnen te ontbinden en zich openen voor nieuwe en hogere niveaus van gedachte.
Jouw taak als een ontwaakte ziel is om een waarnemer te zijn, rustend in waarheid ongeacht wat zichzelf presenteert als je door je dag heengaat. Als je leert om in de wereld te zijn maar er niet van, herken je spoedig dat alles dat aangedaan of gedaan wordt door anderen een reflectie is van hun staat van bewustzijn, maar niet het feit verandert, dat ongeacht de verschijningsvormen, hun ware essentie Goddelijk is, want er is niets anders.
God alleen Is. Dit besef is de sleutel voor de spirituele evolutieHet is waar iedere ziel naar gezocht heeft in alle verkeerde plaatsen, levensspanne na levensspanne. Veel van de wereld is nu spiritueel gereed om op te houden God in het externe te zoeken en te beseffen dat alles waar zij naar gezocht hebben al binnenin aanwezig is.  
Ascentie is de verwezenlijking van een hoger niveau van bewustzijn van waaruit je dan begint de wereld en alles daarin vanuit een plaats van weten te zien en dat er slechts ÉÉN is, en dat DIEGENE eeuwig Zichzelf tot uitdrukking brengt in eindeloze vormen en variëteiten. Iedere ziel zal vele ascenties ervaren.
Wij wensen te spreken over macht, want in waarheid is er, en is er altijd geweest, slechts Eén Macht. Doorheen levensspannen geleefd in de energieën van de dualiteit en afscheiding, kwam de mensheid ertoe om vele machten te accepteren en te ervaren, sommige goed en velen niet zo goed. Dit op diens beurt gaf geboorte aan het bewustzijn van angst.
De wereld in het algemeen wordt nog steeds geprogrammeerd te geloven in vele machten en deze te vrezen (ziekte zijnde een hele grote) hetgeen, wanneer geaccepteerd in het bewustzijn als waarheid, buitenwaarts zal manifesteren en geldigheid zal lenigen aan die specifieke “macht”. Alle “Oorlog aangaande dit … oorlog aangaande dat” promoties, prenten eenvoudigweg bepaalde overtuigingen dieper in, in het algemene bewustzijn.
In het derde dimensionale geloofsysteem, wordt persoonlijke macht gewoonlijk gezien als een macht over iets -- de één of andere persoon, plaats of situatie en manifesteert zich frequent als de één of andere vorm van overheersing. Het is een mentale houding, vaak gebaseerd in welke fysieke, emotionele en mentale actie een ander dan ook maar opgedrongen wordt -- soms voor het “goede” en soms voor het “niet zo goede”.
Spirituele macht is een kwaliteit van de Bron, een staat van bewustzijn dat eenmaal verworven, als een innerlijke kracht manifesteert dat niet aangetast kan worden ondanks de externe omstandigheden. Het is een innerlijk weten dat, ondanks wat voor externe ervaringen dan ook zegt, “Ik ben veilig omdat ik dat ben”. Spirituele macht wordt gemakkelijk herkend in de woorden en acties van diegenen die de bekwaamheid schijnen te hebben om precies te zeggen en te doen wat er nodig is om gezegd of gedaan te worden met kracht en macht, maar altijd op een liefdevolle en respectvolle manier.
Daar komt de tijd, wanneer iedere zoeker zijn of haar geloofsysteem moet onderzoeken ten aanzien van wat zij nog steeds als macht vasthouden, omdat wat het ook maar is waar je macht aan geeft, macht voor jou zal zijn. Het geloof in een macht anders dan de Ene Macht resulteert altijd in de één of andere soort van angst -- dat een persoon, plaats of ding macht over jou heeft.
Het vereist diep en eerlijk zelfonderzoek om te ontdekken welke mensen, gebeurtenissen, omstandigheden en ervaringen je nog steeds vast mag houden als machten; doch wie dan ook die hoopt voorbij de angst te verhuizen, moet bereid zijn om te her/erkennen wat het is dat zij vrezen en waarom. De meeste angsten zijn diep begraven, werden meegedragen, werden beschermd, (“Het is gewoon wie ik ben”) en op hun plaats gehouden doorheen levensspannen, energetisch opgeslagen in een persoon diens cellulaire geheugen waar het blijft totdat het opgeruimd wordt.
Buitensporige angsten zijn gewoonlijk gebaseerd in enige traumatische ervaringen van het verleden of het heden. De energie van de ervaring ligt gewoonlijk sluimerend totdat het geactiveerd wordt door de één of andere gewone ervaring van het dagelijkse leven. De uitlijning van de energieën heractiveren dan emoties van het trauma, dat ervoor zorgt dat het individu handelt op angstige manieren die voor anderen gek of onnodig schijnen te zijn.
Wanneer je weerstand of in feite angst voor de één of andere persoon, plaats of ding voelt, vraag aan jezelf; “Wat geloof ik dat ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel?” Je zult snel de persoonlijke overtuiging ontdekken die jouw reactie veroorzaakt. Vraag dan aan jezelf; “In het licht van de waarheid die ik nu ken, is dit waar?”
Een begrip verkrijgen van wat het is waar jij nog steeds je macht aan geeft is de eerste stap in voorbij te verhuizen aan angst. Wanneer een overtuiging eenmaal gezien wordt voor wat het is -- een concept of overtuiging over iets, moet de bijkomende angst oplossen, want het zal dan niets hebben om het te ondersteunen of het op diens plaats te houden. Praktische oplossingen voor de situatie zullen dan in staat zijn te manifesteren als zij nodig zijn.
Je mag niet genieten van en mag doorgaan om angstige ontmoetingen te hebben met bepaalde mensen, plaatsen of situaties, echter, vermijding en de 3D oplossing werken niet langer meer voor iedereen die gereed is voor de volgende stap van hun spirituele reis. De ongewenste ervaringen zullen doorgaan, totdat een keuze gemaakt is om de situatie te ontmoeten op een hoger niveau door het oprechte innerlijke onderzoek van je overtuigingen over de mensen, plaatsen of situaties die angst teweegbrengen.
Sommigen mogen hulp van buitenaf nodig zijn met de diepere onderzoekingen -- professioneel, een goede vriend, alsook altijd de spirituele Gidsen en leraren om hulp vragend. Intentie/voornemen is de sleutel. Het doel moet nooit zijn om de één of andere angst te verdoezelen of “ermee te leren leven”, maar om de dieptes van het geloofsysteem te doorgronden en naar de oppervlakte te brengen wat onwetend toegerust werd met macht.
Mettertijd zal je ontdekken dat deze gevreesde mensen, plaatsen en situaties niet langer macht over jou bezitten. Je begint vanuit een plaats van wederzijds respect te leven, zelfs wanneer de andere persoon geen respect voor zichzelf mag hebben. Je bent niet bang om jouw waarheid te spreken wanneer dat noodzakelijk is, en ben je geëvolueerd in/naar een staat van bewustzijn dat nooit verleid wordt om diens macht weg te geven.
Niemand kan jouw leven voor jou manifesteren en niets buiten jou kan macht over jou hebben, tenzij je gelooft dat het dat doet. Jij bent de schepper van jouw ervaringen. Omdat je bewustzijn bent, en niet slechts je fysieke lichaam; je hoort, ziet, proeft, voelt en ruikt via jouw staat van bewustzijn. Gedachten verschijnen als materie. De “macht” van de wereld kan jou niet raken, wanneer je eenmaal een bewustzijn van eenheid met de Bron verkregen hebt, want je bent niet langer meer in uitlijning met die energie.
Wij zeggen niet dat er niet langer meer onplezierige, angstige of negatieve ervaringen in je leven zullen zijn, of dat je nu gewoon het lijden van anderen kunt negeren, maar wat wij wel zeggen is, dat het doel van ieder leven is om uit de droom te ontwaken -- om te begrijpen en vanuit een bewustzijn van ÉÉN MACHT te leven, en dat deze ENE MACHT jij is.
De driedimensionale wereld is een wereld van vele machten, sommige goed en sommige slecht, gevormd en op hun plaats gehouden door de energie van het geloof/de overtuiging. Het is tijd om te stoppen energie toe te voegen aan deze manifestaties van valse macht. Als jullie dat doen, zullen jullie weldra jullie zelf gewaarworden anderen van gelijke geest aan te trekken die ook in het licht van de Waarheid staan, leven en bewegen. Jouw verlichte energie zal naar jou de mensen en ervaringen aantrekken die met jouw staat van bewustzijn uitlijnen en levenservaringen zullen beginnen te veranderen.
De ontwaakte ziel geeft niet langer macht aan mensen -- criminelen, politici, militairen, de rijken en machtigen, of de onverlichte door het besef dat de enige echte macht het Goddelijke Bewustzijn is, zelfs als deze mensen handelen vanuit de hypnose van afscheiding.  
De ontwaakte ziel geeft niet langer meer macht aan dingen -- geld, verschijningsvormen of materiële bezittingen, want hij weet dat in en van zichzelf, deze dingen niet de macht hebben om geluk, tevredenheid/voldoening, vrede of vreugde te brengen -- kwaliteiten van spirit welke alleen van binnenuit kunnen stromen.
In diens onontwaakte staat, zal de mensheid doorgaan vervulling buiten zichzelf te zoeken, omdat dat is waar hij gelooft dat het is. Jullie lezers, weten waar het is en altijd geweest is -- binnenin. Als dit besef zich verdiept en jullie bereikte staat van bewustzijn wordt, kunnen de kwaliteiten van de Bron niet helpen anders dan te beginnen buitenwaarts te verschijnen als de overvloed, gezondheid, gezonde relaties enzovoorts, die jullie voorheen nastreefden in de externe wereld.
Wanneer Goedgunstigheid in je ervaring verschijnt, zal het in vormen zijn die persoonlijk goed voor jou zijn, wat niet mag zijn wat de wereld zegt dat goed voor jou is. De chirurg zal geen ideeën manifesteren voor hoe een betere hondenkapper te zijn, noch zal de hondenkapper ideeën geven voor de één of andere nieuwe en vernieuwende chirurgische techniek. Een bewustzijn van eenheid met compleetheid en heelheid zal uitwendig verschijnen in wat voor vormen dan ook die noodzakelijk zijn als vervulling voor jou in het moment.
Valse overtuigingen zijn zoals de verfkleuren die een individu kiest om op zichzelf te plaatsen. Eén persoon diens schilderij mag er zeer mooi uitzien, met gecoördineerde en interessante kleuren, terwijl een ander diens schilderij donker, onharmonieus en moeilijk mag zijn om naar te kijken. De taak van ieder verlicht individu is om zonder enige twijfel te weten dat de verf nooit de persoon is, die in werkelijkheid een perfecte expressie van Goddelijk Bewustzijn is en altijd zal zijn.
Evolutie is de zorgvuldige taak van het verwijderen van opeengestapelde verf van jezelf en anderen, iets ervan wat opnieuw geschilderd werd in vele levensspannen en dat aldus meer werk zal nemen om te verwijderen. Als ieder klein beetje geleidelijk te zijner tijd weggespoeld is, komt het ware zelf fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel immer meer duidelijk en dat maakt de taak veel gemakkelijker.
Herinner je wie je bent in iedere situatie, totdat de waarheid jouw staat van bewustzijn wordt en zonder bewuste gedachte begin jij jezelf gewaar te worden een wereld van illusie (afscheiding) te genezen.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/