Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 3 september 2016

Dagtekst van Zaterdag 3 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 3 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het water, de liefde - liggen aan de oorsprong van de beschaving

"Het ontstaan van een beschaving hangt in de meeste gevallen samen met de aanwezigheid van water: bronnen, rivieren, meren, stromen... Waar water stroomt, verschijnen flora en fauna en de mensen vestigen er hun verblijf. Zie al die steden, die gebouwd zijn aan de oevers van een rivier… Op een bepaalde manier vormen rivieren grenzen, maar zij zijn ook verbindingswegen.

In feite kan het water geïnterpreteerd en begrepen worden op verschillende niveaus. Op psychisch vlak kan men zeggen dat het liefde is. Waar geen liefde is, is het een woestijn. Helaas komt het zelden voor dat mensen, wanneer zij zich in een onderneming storten, denken dat de liefde een woordje mee moet spreken; zij rekenen vooral op de organisatie. Welnu, zij vergissen zich: wanneer de liefde ontbreekt, de werkelijke motor van de dingen, is er geen leven. Maar zodra de liefde verschijnt, valt alles geleidelijk op zijn plaats en begint alles te functioneren, zelfs indien de organisatie tekortschiet."