Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 24 september 2016

Dagtekst van Zaterdag 24 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 24 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Een waarheid is pas echt begrepen als zij in praktijk wordt gebracht –

"Het kan je overkomen dat jou, als in een ingeving, een waarheid geopenbaard wordt die je ondersteboven keert. Met de snelheid van een bliksemflits schiet er iets van de geesteswereld door je heen en zet alles op losse schroeven, wat tot dan toe je overtuigingen en je zekerheden waren. En inderdaad, het is mogelijk dat vanaf dat ogenblik niets nog zal zijn zoals voorheen. Maar toch is het niet zo eenvoudig. Een aangrijpende gebeurtenis heeft weliswaar in jou plaatsgevonden, maar voelen dat je hele wezen door elkaar geschud werd door een openbaring, betekent nog niet dat deze je psychische materie zodanig heeft doordrenkt, dat je in staat bent om je ook meteen overeenkomstig te gaan gedragen.

Je was in verrukking, je hebt een mysterie doorgrond, een waarheid heeft zich aangediend, maar dat is nog niet voldoende om je volledig te veranderen. Wees dus niet verbaasd indien allerlei aanwijzingen in je dagelijks gedrag bewijzen dat je het nog niet voldoende begrepen en aanvaard hebt. Wanneer je erin slaagt ook in je daden deze waarheid, die je geopenbaard werd, te realiseren, alleen dan zul je haar werkelijk begrepen hebben."