Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 9 september 2016

Dagtekst van Vrijdag 9 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 9 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De communie - de kosmische dimensie ervan

"In contact kunnen treden met alle schepselen en met alle krachten die de stenen, de planten, de bergen, de bronnen, de zon en de sterren bezielen, dat is de communie ontvangen. Met de herinnering aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nam, gaan de christenen naar de kerk om brood en wijn te ontvangen en dit noemen ze de communie. Maar brood en wijn of de hostie ontvangen volstaat niet om echt ter communie te gaan. Ter communie gaan is in staat zijn om door liefde en wijsheid met het goddelijke leven in het universum in verbinding te treden.

Op de dag dat we aan de communie haar ware dimensie zullen geven, een kosmische dimensie, zullen we kunnen zeggen dat we het vlees van Christus eten en zijn bloed drinken. In alle gebieden van ons wezen zullen we stromen van overvloedige energieën voelen circuleren en zullen we weten dat dit het eeuwige leven is dat begin noch einde kent."