Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 26 september 2016

Dagtekst van Maandag 26 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 26 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Materie - in haar afdalen om haar te verlevendigen

"De spiritualiteit bestaat er niet in de materie te minachten, maar in haar af te dalen om haar te verlevendigen, te organiseren. En onder ‘materie’, moet je eveneens het fysieke lichaam verstaan. Als wij het verwaarlozen onder het voorwendsel dat we ons aan de edele functies van het verstand, de ziel en de geest wijden, zullen ook deze functies geleidelijk aan verzwakken. 

Je mag het fysieke lichaam niet aan zijn lot overlaten als een verlaten huis, dat uiteindelijk enkel nog dient als schuilplaats voor insecten en nachtvogels. Integendeel, de eigenaar ervan moet er zich vaak op toeleggen het schoon te maken, het te onderhouden, het soepeler en levendiger te maken. Afdalen in de materie met dit voornemen is nooit een val. Daarin bevindt zich juist het onderscheid dat je moet maken tussen een afdaling en een val. Afdalen in de materie is één ding, zich erin laten vallen een ander. Wij moeten in de materie afdalen om haar te bezielen, te verlichten, om van ons lichaam de woonplaats van de levende God te maken."