Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 22 september 2016

Dagtekst van Donderdag 22 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 22 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
God - van meet af aan heeft Zijn liefde ons alles gegeven

"Sedert tweeduizend jaar herhaalt men aan de christenen dat God Liefde is, maar heeft men de betekenis van deze woorden werkelijk begrepen? Zeggen dat God Liefde is, betekent zich ervan bewust zijn dat Hij alles gegeven heeft aan alle wezens zonder uitzondering. Je lijdt, je bent ongelukkig en je bidt God om je te hulp te komen. Je denkt dat je hier en nu zijn hulp nodig hebt en dat Hij je gebeden moet verhoren, dat wil zeggen dat Hij je opnieuw gezond moet maken, je zaken regelen, je vrienden bezorgen, je bevrijden van je vijanden… Welnu, je vergist je. God hoeft voor jou niets te doen, omdat Hij reeds alles gedaan heeft. Toen Hij de mens schiep, heeft Hij alles voorzien, heeft Hij hem alles gegeven, heeft Zijn liefde hem alles gegeven, en dus is er niets meer te vragen.

De echte zonen en dochters van God zijn zij die niets vragen, want zij weten dat ze alles al hebben. Indien je handen vraagt om te werken, voeten om te gaan, ogen om te zien, dan is dat belachelijk: je hebt ze al, zowel op spiritueel als op fysiek gebied. Je hoeft alleen maar te bidden om het licht te vragen dat je de beste manier zal tonen om ze te gebruiken."