Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 1 september 2016

Dagtekst van Donderdag 1 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 1 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Wetten v.d. wijsheid en methodes v.d. liefde waarmee wij moeten werken –

"‘Werken volgens de wetten van de wijsheid en de methodes van de liefde, dat is het programma’, zei Meester Peter Deunov. De wijsheid toont ons het ideaal waarnaar we dienen te streven; het is een grandioos programma dat ons voor eeuwig zal bezighouden. En om dit programma te realiseren, moeten we de methodes van de liefde toepassen door elke minuut bewust en met veel aandacht te leven. De wetten vertegenwoordigen de vaste punten waarop we ons moeten richten en de methodes zijn onze werktuigen. De methodes van de liefde stellen ons in staat de grootse doelen van de wijsheid te bereiken. Zij die denken tot wijsheid te kunnen komen terwijl ze de liefde veronachtzamen, vergissen zich: ze zullen verdorren en tot stof vervallen.

De methodes van de liefde zijn talrijk. Zij stellen ons in staat in de eerste plaats uitwisselingen te hebben met de hele natuur door te ademen, door ons te voeden, door het aanschouwen van de zonsopgang… Vervolgens uitwisselingen met de mensen door goedheid, edelmoedigheid, geduld te tonen... En tenslotte uitwisselingen met de goddelijke wereld door middel van meditatie, gebed en contemplatie."