Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 19 september 2016

Ashtar On The Road: Saint Germain: Gouden Eeuw-informatie en voorbereiding!!! /13 september 2016 /Susan Leland


Saint Germain:
Gouden Eeuw-informatie en voorbereiding!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
13 september 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet! Ik Ben Saint Germain en ik sta nu voor jullie om wat Licht te laten schijnen op enkele Waarheden – en enkele onwaarheden.

Ik weet dat jullie allen heel nieuwsgierig zijn en graag burgers van de Gouden Eeuw op de planeet Aarde, en verder, willen zijn. Ik verzeker jullie dat dit allemaal werkelijkheid is. Er is niets onwaar over wat wij jullie hebben verteld over de Gouden Eeuw en wat jullie kunnen claimen, wat erop wacht totdat de mensheid dit claimt. Want de realiteit is dat het al is begonnen!

Het is al werkelijkheid of, laat ik zeggen, een deel van de werkelijkheid. Er dient alleen nog een beetje meer gereisd te worden om er helemaal in te zijn. En als ik zeg “reizen” heb ik het over het Pad naar de Gouden Eeuw – een beetje meer activiteit dat dient plaats te vinden en bereikt te worden of vooruit te gaan, maar dit is allemaal goed op weg. Ashtar heeft zojuist gezegd dat de dominostenen zo snel vallen dat het een beetje op een olievlek lijkt!*

Ik zal dus beginnen met de bevestiging, natuurlijk, van NESARA. Het doel daarvan is het brengen van Goddelijk Bestuur en wij hebben het over alles dat zelfbestuur inhoudt – het VOLLEDIG handelen vanuit ieder mens die ervoor kiest om onderdeel te zijn van de Gouden Eeuw en alles wat daaruit voortkomt en zijn invloed heeft op de gehele planeet Aarde zelf. En nu wij het over de Aarde hebben, het zal ook het zonnestelsel beïnvloeden, en zelfs nog verder!!!


Er zijn vele sterrenzaadorganisaties die gevolgd kunnen worden, maar het Goddelijk Bestuur van NESARA vindt zijn oorsprong hier, en met name in de Verenigde Staten van Amerika. De voordelen van NESARA zijn niet alleen maar voor dit bepaalde land, maar die zijn wereldwijd. Maar de Wet voor NESARA werd vastgesteld – en feitelijk geschreven en tot Wet verheven – in dit land en bij de grondlegging hiervan heb ik inspiratie gegeven!

Ik weet dat de wereld toen in opschudding was, in wat jullie de jaren 1700 noemen. Ik wist ook dat er vele worstelingen zouden zijn, en ja, oorlogen, om op een punt van dit Nu-moment te komen, zoals jullie tijd meten. Toch zijn wij er nu, zeer geliefde en geëerde mensen

Wij zijn er omdat jullie rechtop stonden en dus staan wij hier nu samen!!!

En ja, er is nog een weg te gaan voordat de Gouden Eeuw officieel wordt aangekondigd. Het zal afhangen van de aankondiging van NESARA omdat, zie je, de manier van leven in de Gouden Eeuw wordt geactiveerd door de aankondiging van NESARA! Tot dat moment zal het wat tijd kosten – niet veel, en iedereen zal onmiddellijk de voordelen van NESARA voelen – als de harten zich openen en de ware natuur van de NESARA-wet is gerealiseerd en wordt gevoeld in elk hart en doorheen elk wezen – ja het zal nog even duren.

Ik wil nu even pauzeren en jullie vertellen dat het oorspronkelijk zo was voorzien dat de zogenoemde humanitaire programma’s zullen worden voorzien van middelen – en er zijn er 71 daarvan die onder mijn auspiciën vallen – waarbij geld zal worden verdeeld onder degenen die vrijwilligers waren om een programma op te zetten dat zou zorgen voor alle aspecten van het leven op de planeet Aarde.

En als ik zeg “zorgen” heb ik het over start tot finish – op Liefde of op hart gebaseerde programma’s die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen aan de manier van leven van de Gouden Eeuw; zodat iedereen kan genieten van schone lucht en helder water; zodat iedereen onderdak zal hebben, voedsel en de mogelijkheid om vrijuit het leven te leiden waarvoor men passie heeft. Of het nu gaat om reizen of om op dezelfde plaats te blijven maakt geen verschil, HET GAAT OM HET LEVEN IN PASSIE OMDAT DIT OP ZICHZELF VERHEFFEND IS EN HET EEN HEEL BELANGRIJK DEEL IS VAN DE VOORUITGANG OP HET ASCENSIEPAD!!!

Dit soort mogelijkheden zal heel snel na de aankondiging van NESARA voor iedereen beschikbaar worden!

De meeste humanitaire programma’s waarin mensen vrijwillig meededen zijn ergens vanaf de negentiger jaren gestart en zij zijn springlevend! Er zullen vele fondsen verdeeld worden over degenen die de visie van het doen van humanitair werk hebben vastgehouden. 
IEDER ANDER – of zij nu al van humanitaire hulp genieten ja of nee, staat op de lijst om ruime uitkeringen te krijgen van mijn bank en ik zal het nu even gaan hebben over bedragen.

Maar ik wil ook dit zeggen: mensen die donkere hoeden dragen of die aan niets anders dachten dan aan het ontvangen van humanitaire gelden voor eigen gebruik ten koste van de wereld of hun samenlevingen in plaats van de humanitaire projecten, zullen niet vanzelfsprekend krijgen wat de anderen ontvangers zullen krijgen. 

Maar dit betekent niet dat zij hulpbehoevend zullen worden, helemaal niet!

Afhankelijk van de intenties van hun individueel bewustzijn zullen de dingen precies zo voor hen plaatsvinden.

MAAR HOE DAN OOK ZULLEN ER ALGEMENE VOORDELEN ZIJN, INCLUSIEF FINANCIELE VOORDELEN!!! Iedereen zal dus de mogelijkheden hebben – bijvoorbeeld, gratis onderwijs, gratis zorg, en dit gaat niet gebeuren door middel het betalen van belastingen - niet door het betalen van belastingen op jullie inkomen en dit soort belastingen. Er zal een vast bedrag zijn dat wordt toegevoegd aan de niet-essentiële zaken. Iedereen kan dus bijvoorbeeld naar de kruidenier gaan zonder belasting te betalen over het voedsel dat men nodig heeft.

Degenen die de donkere hoeden dragen, wel, zij zullen merken dat zij naar andere gebieden gaan. Misschien hebben zij nog wat rekenwerk te doen…. Misschien zullen zij naar een andere planeet gaan waar zij kunnen doorgaan met leven in de 3D-wereld van ontmoediging, en, zoals onze geliefde meesters,** onze nieuwsreporters, hebben gezegd, zij kunnen bijvoorbeeld met de dinosaurussen spelen…

Er zijn vele mogelijkheden! Jullie hebben vast en zeker gehoord van het invullen van papieren en het beantwoorden van vragen enzovoorts en het invullen van je naam om geld te krijgen, en dat is niet meer nodig. JULLIE ZIJN ALLEMAAL GEKEND EN JULLIE ZULLEN GELD VAN HUMANITAIRE FONDSEN ONTVANGEN ALS JULLIE EEN HUMANITAIR PROJECT HEBBEN – OOK ALS DIT NIET IN DE JAREN ’90 IS GESTICHT!!! Het zal misschien niet direct na de aankondiging van NESARA zijn, maar jullie zullen het ontvangen. En iedereen, behalve de donkerste van de donkere hoeden, zal na NESARA  voordelen en gelden ontvangen!

Heel recent zijn er een of meer programma’s geweest die de, wel, ik zal geen nieuwsmedia zeggen, maar zij hebben onlangs rondgecirkeld, waarvoor het initiatief is genomen door de donkere hoeden om namen te verzamelen omdat zij nog steeds leven in de niet-realiteit dat zij geld kunnen stelen van degenen die dit ontvangen. DIT GAAT NIET GEBEUREN!!! Deze illusionaire dromen zijn ongedaan gemaakt, maar het is nog steeds van belang om voorzichtig en discreet te zijn.

En geloof mij, als jullie een pakket ontvangen uit een van deze fondsen zullen jullie instructies krijgen om zeer rustig te zijn en het niet van de daken te schreeuwen, enzovoorts. Het is voor jullie bescherming en het gaat erom de fondsen te laten stromen in de richting zoals die is bedoeld, zonder enige onderbreking of bovenmatige verstoring van wie jullie zijn – jullie zijn tenslotte de LEIDERS VAN JULLIE PROJECTEN. Leiders en CEO’s, als jullie tenminste houden van dit soort benamingen. 

Ontspan je dus! Houd je project voor ogen of zie jezelf deze manier van leven gewoon leven! 

Misschien hebben jullie zo hard gewerkt dat jullie willen rusten, willen ontspannen. Misschien willen jullie gaan naar wat jullie Spa’s noemen en genieten van de verdeelde fondsen na de aankondiging van NESARA en jullie zullen de fondsen hebben voor dit te doe! Niet iedereen hoeft een humanitair fonds te starten. Maar voor degenen van jullie die daar wel toe zijn gekomen: de meesten van jullie zijn al tot het besef gekomen dat jullie hier zijn om dit te doen!

EN WEES ERVAN VERZEKERD DAT IK EN HET GEZELSCHAP VAN LICHT BIJ JULLIE ZIJN EN DAT HET SUCCES VOOR JULLIE IS OM VAN TE GENIETEN OP DE HOOGSTE NIVEAUS VAN JULLIE WEZENS!!! Het gaat erom gelukkig te zijn, en opgewonden, en te weten dat als er zich obstakels voordoen, die er alleen maar zijn om jullie de ervaring en de verheffing te geven om er dwars doorheen te gaan alsof het helemaal niet bestaat – als voorbeeld voor een manier om met obstakels om te gaan – omdat dit de Hoog-dimensionale manier van leven is!

Ik ga nu een aantal cijfers kraken en ik heb redenen en doelen hiermee. Ik gebruik deze term met opzet omdat: “KRAKEN, KRAKEN, KRAKEN, en daar gaan zij! Jullie hebben misschien enkele cijfers gehoord over de verdeling van NESARA. Ik kan bevestigen noch ontkennen dat dit EXACT is wat ieder mens zal ontvangen als het moment komt, omdat aantallen veranderen. Toch is het algemeen bekende cijfer gebaseerd op de distributie van een 1 met 40 nullen erachter – dit wordt 1 quatro-decillion dollars genoemd – en dit is tien miljoen dollars per individu. Dat is heel veel geld! 

Maar wacht even! NESARA gaat uit van een verlaging van 90% of zoiets na de aankondiging daarvan. Dit betekent dus dat na deze dertig dagen deze tien miljoen dollar het equivalent kunnen kopen van nog een nul erbij – honderd miljoen dollars! Kunnen jullie je voorstellen dat jullie – zoals in dit voorbeeld – zoveel geld uitgeven? Wel jullie hebben veel uit te geven. En dus is het voor degenen van jullie die geen humanitaire projecten op stapel hebben, ook helemaal goed! Jullie gaan rijkdom en overvloed hebben en de voordelen van NESARA zullen direct gaan uitrollen, zoals ik heb gezegd, en het zal een tijdje duren voordat iedereen zijn miljoenen heeft, maar het zal gebeuren.

Zo kan het zijn dat, als jullie doorgaan met genieten van de manier van leven na de aankondiging van NESARA, kunnen beslissen om je aan te sluiten bij een of ander humanitair project, misschien een groep vormen binnen je eigen gemeenschap of verder gaan dan wat er over is gebleven van de grenzen om samen te doen met mensen uit andere delen van de wereld – of nog verder.

Zien jullie? Beperk jezelf dus niet en zet jezelf ook niet in een bepaalde categorie van: “O, boehoe, Ik ga geen gelden krijgen omdat ik geen humanitair project heb dat in de negentiger jaren is gestart.” Ik vertel jullie dat dit beschikbaar is voor iedereen. Wanneer zullen jullie het ontvangen? Geen datums! Hoeveel jullie zullen ontvangen? Deze cijfers zitten in een bepaalde stroom en dus kan hen niet voor jullie “kraken.” Ik kan jullie alleen vertellen dat dit de realiteit is van na de aankondiging van NESARA!

Nog een ander punt, nu wij het toch over cijfers hebben. Het is zeer aannemelijk dat degenen van jullie die zijn aangesloten bij deze valutaprogramma’s – ondanks hetgeen Ashtar en ik en andere mentoren jullie hebben gezegd – en nog steeds vasthouden aan de dinars en de dongs enzovoorts, jullie ZOUDEN je post-NESARA-fondsen in gevaar kunnen brengen. Er zal een totale revaluatie komen van alle valuta, geborgd door goud en andere kostbare metalen die wereldwijd dezelfde waarde zullen hebben.

Dit betekent dat de valuta over de hele wereld dezelfde waarde zullen hebben. Willen jullie echt de distributie na NESARA riskeren voor – laten wij zeggen – 10.000 of misschien wel 100.000 dinars, die de waarde zullen hebben van 10.000 of 100.000 dollars?

Ik laat dit aan jullie over. Het is jullie keuze. Ik vertel jullie alleen maar over enkele potentiëlen. De cijfers staan niet in steen gebeiteld. HET ZIJN POTENTIELEN EN IK WIL DIT BENADRUKKEN. Ga nu geen miljoenen emails sturen over cijfers. Ik vraag jullie alleen maar om te overdenken wat deze potentiëlen kunnen zijn.

Oh, ik weet dat sommigen van jullie toch emails zullen sturen. Wel, ik vertel jullie nu dat niets in steen is gehouwen behalve dat deze valuta waar jullie in hebben geïnvesteerd – omdat iemand die naar iemand luisterde die naar iemand heeft geluisterd, een email heeft uitgestuurd en iemand nog steeds emails uitstuurt over deze zogenoemde RV-intel. Het zou wijs zijn als jullie jezelf van deze lijsten zouden laten verwijderen, maar dat hangt van jullie af.

Maar als jullie je aan hen vasthouden is er een ding wel in steen gehouwen en dat is dat zij van bloed zijn. Het zijn bloedgelden en de energie van bloedgeld, de energieën van oorlog en onderdrukking, aanvallen, volkerenmoord – dit zijn zeer lage vibraties.

Als jullie dus aan deze dingen vast blijven houden  zouden jullie kunnen overwegen om je hiervan te ontdoen om deze energie niet in je ruimte te hebben, in jullie energievelden, in jullie huizen, in jullie bankkluisjes, of wat dan ook. Kom naar de Hogere Vibraties!

Wij hebben jullie al een tijdlang verteld om te reinigen wat van lage vibraties is en wat bloedgeld betreft, lieve mensen. Jullie zijn niet verdoemd, er wordt niet over jullie geoordeeld als minder perfect dan een ander. Ik zeg dat jullie ALLEMAAL PERFECTE KINDEREN ZIJN VAN ONZE SCHEPPER, ZOALS IK, EN ELK WEZEN IN ONS UNIVERSUM!!!

Maar wat jullie doen met jullie mogelijkheid om je leven individueel te leven, is helemaal jullie eigen verantwoordelijkheid! Het maakt niet uit waar jullie leven of onder wat voor onderdrukkende wetten jullie leven – jullie hebben alle vrijheid om je eigen pad te bepalen. Ik herinner jullie hier alleen maar aan omdat ik zoveel van jullie houd en omdat ik zie waar de mensheid omhoog gaat. En jullie, lieve mensen, gaan mee omhoog!

Geef jezelf dus alle mogelijkheden om verder te gaan op het Hoge Pad, om te genieten van de Gouden Eeuw en alles wat die voor jullie inhoudt omdat dit een Goddelijke Bestemmng is. Het is een groot, groot deel van jullie Thuiskomst! Ga daar vrij in ondanks wat voor duistere programma’s die jullie mee kunnen dragen, of toegevoegd zijn, of geloofssystemen die vertellen dat jullie minder zijn dan anderen. JULLIE VERDIENEN ALLE OVERVLOED OP ALLE GEBIEDEN – EN NIET ALLEEN GELD – DAT HET UNIVERSUM VOOR JULLIE HEEFT!!!

Aanvaard dit als jullie realiteit. Straal jullie Licht nog helderder uit en wees Ware Lichtwerkers, wat betekent dat jullie jezelf reinigen van welke lagere vibraties dan ook die er in jullie zijn achtergebleven.

En onthoud dat er van jullie wordt gehouden om alles wat jullie zijn. Het maakt niet uit waar jullie je op je individuele Pad bevinden, jullie zijn steeds in je eigen Hoger Zelven, jullie Hogere Wezens, in het LiefdesLicht Dat Wij Allemaal Zijn!

Neem dus de gelegenheid waar om de inventaris op te maken en zie jezelf zoals wij jullie zien, degenen van ons die naar jullie komen vanuit de Gebieden van Licht. En weet hoeveel er van jullie wordt gehouden en hoeveel geschenken jullie kunnen claimen op jullie eigen Paden en op het Pad dat wij samen delen!

En zo is het.

Namaste!

*    Transcriptie van Ashtar's boodschap zal gepubliceerd worden; Audio link:
**   Tara and Rama, wier transcriptie gepubliceerd zal worden.  De audio-versie is ingesloten bij de link hierboven.

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, September 13, 2016.
Edited for clarity by Susan and St Germain

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.