Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 8 september 2016

Aranuth: Keizer Hadrianus: De Jongeren / Malcolm Bell /5 september 2016

Aranuth:
Keizer Hadrianus: De Jongeren
Malcolm Bell /5 september 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Er is zoveel gebeurd in de laatste maand en nog verder terug. Overal zijn veranderingen: grote veranderingen, kleine veranderingen, subtiele veranderingen en dramatische veranderingen die invloed hebben gehad op de levens van de meeste mensen. Het is overduidelijk en evident dat de veranderingen hier zijn om te blijven….of wij dit nu leuk vinden of niet. 

Natuurlijk hebben mijn gidsen dit al een aantal jaren verteld en bereidden ons voor op wat er was en zou gaan gebeuren en toch krabben heel veel zielen nu op hun hoofd en vragen zich af: “Waar gaat dit allemaal over? Waarom dit? Wat heb ik gedaan om dit te verdienen?”

Ikzelf, mijn familie en vele andere van mijn vrienden hebben dit ervaren, en ervaren het nog steeds en nemen contact met mij op en maken zich zorgen of hun negatieve houding de chaos in hun leven veroorzaakt. Dit geldt ook voor mij; er zijn zoveel dingen in mijn leven veranderd (ongeluk met mijn bijna nieuwe Nissan) en soms tolt mijn hoofd van de snelheid waarmee dit allemaal gebeurt. Nee ik ben het niet, jullie niet en ook zij niet en ook niet een of andere voodoo- of middeleeuwse vloek die hun leven beïnvloedt.

De waarschuwing is dat het oude: dat wat niet langer het doel dient; en het decadente en het in verval zijnde, neergehaald moet worden en op de vuilnishoop moet komen om nieuw leven toe te staan om te ontspringen en op te bloeien; de geboorte van een nieuwe en betere wereld.

Wat er dus ook is gebeurd, of nu gebeurt in je leven, je staat, je land of je wereld is er met een goed-geplande en positieve reden. Er zijn geen fouten in dit Universum! Geen enkele! Niets gebeurt bij toeval ook al lijkt het daar wel op. Alles is in Goddelijke Orde!

Keizer Hadrianus: De Boodschap:

Wel, goedenavond allemaal. Het is heerlijk dat jullie weer terug zijn in dit huis van Licht. Ik wil graag met jullie praten over de “jongeren”. De jongeren.

Waar wij het over hebben is de jongere generatie die nu opkomt.

Op dit moment zijn jullie je heel goed bewust van de energie die op deze planeet geïnstalleerd wordt en die voor twee dingen is ontworpen. Allereerst is deze energie er om alle oude systemen af te breken. Alle oude en decadente systemen die achteruit gaan, wegrotten en die schadelijk zijn voor de mensheid en de planeet, worden nu verwijderd.

Daaropvolgend  is het tweede effect van deze energie de aanvang stimuleren van nieuwe groei. De groei komt van de nieuwere zielen: laat ik zeggen: van de nieuw gearriveerde zielen. Het is het planten van de nieuwe zaden. Waar ik het over heb is de jongere generatie die jullie teenagers en jongeren zouden noemen en een aanzienlijk aantal zielen die erop wachten om te incarneren. Een aanzienlijk aantal zielen wacht erop om hier op deze planeet te incarneren.

Het is nog niet helemaal de tijd  voor de stroom van zielen om nu al daadkrachtig te zijn; het is bijna als een sondesysteem van zielen.

De zielen die nu naar de planeet komen, de nieuw aankomende jonge zielen, zijn in de Gebieden heel goed voorbereid op hun taak, hun missie hier. Hun missie zal bestaan uit het assisteren van jullie bij de “schoonmaak”; zij zullen gaan vegen en de overblijfselen van de oude systemen verwijderen.

Zij zullen de weg bereiden, de weg voorbereiden voor de zielen die op dit moment en masse staan te wachten in de Gebieden. Massaal is het woord.  Massaal klaar om naar deze planeet te komen om de basis te vormen, de bouwblokken, van een nieuwe samenleving. Wij zeggen niet dat jullie een nieuw soort mens zullen hebben; het menselijk lichaam zal hetzelfde blijven.

Wij spreken over hoog ontwikkelde zielen die klaar zijn voor het werk. Zij zijn klaar voor hun taak en staan te wachten. Zij weten wat hun missie is. Waar ik vanavond dus over wil spreken is, A: Wees bewust, wees zeer bewust van wat er met jullie en om jullie heen gebeurt, met jullie omgeving, jullie gemeenschap, jullie land.

Vele, vele dingen vallen nu ineen. De oude structuren die jullie eonenlang in de boeien hebben gehouden; de oude structuren die op hun plaats zijn gezet door de controleurs die jullie in de boeien hebben gehouden; zij worden afgebroken en verwijderd.

Onder de jongere generatie die hier nu is, onder hen, zijn er vele, vele zielen die hier zijn en hun missie al uitdragen door het verwijderen van de oude jukken, ketenen en bindtouwen. Dit moet veranderen! Duizenden jaren lang heeft de bevolking van deze planeet in slavernij geleefd door regeringen, mensen met veel rijkdom en macht, en door diepgewortelde religies. Zij hebben jullie gemanipuleerd, hoe deze planeet werkt en alles erop om hun onverzadigbare hebzucht naar rijkdom en macht.

Het is nu de tijd voor verandering. De oude controle zal niet langer getolereerd worden. Dit zal niet in een oogwenk gebeuren; er zal een tiental van jullie jaren of meer voor nodig zijn, maar de taak zal volbracht worden. Nu al zien jullie de gevorderde zielen die demonstranten en activisten worden genoemd en roepen om de verandering die zo wanhopig nodig is.

Zij trekken aan de ketenen: zij weten dat zij hun deel moeten doen van de ontmanteling van een decadent systeem….. en het werkt. Ga eens achterover zitten en kijk voor de verandering eens naar degenen die jullie activisten en demonstranten noemen en die verandering erdoor drukken. Zij promoten verandering niet alleen, zij zullen verandering erdoor drukken! Alleen al door de regel van krachtige verandering zullen de controleurs worden verslagen.

Jullie oude systemen storten in en worden verwijderd en dit is heel natuurlijk; net zoals het voor jullie natuurlijk is om angst te voelen. Heb geen angst! Ik zeg jullie nu: Heb geen angst! Er is niets om bang voor te zijn! Al meer dan tien jaar komen mijn broeders en zusters en ik bij jullie om jullie te waarschuwen, te vertellen om jullie lokale gemeenschap te steunen, om zelfvoorzienend te zijn in jullie lokale gemeenschap zodat als de dagen van verandering aangebroken zijn, grote verandering, als al jullie oude controles en systemen instorten, jullie het goed zullen doen omdat jullie zelfvoorzienend zijn. Wees dus niet bang.

Wees dus niet bang. Er is niets om bang voor te zijn maar wees erop voorbereid om al de oude controlesystemen in elkaar te zien vallen, verbranden en verwijderd te zien worden.

In een tijdsbestek van de volgende tien jaren zal dit gebeuren, herhaaldelijk, doorgaand, maar het is voor een betere toekomst; een beter leven. Jullie zullen dan in staat zijn om je te ontwikkelen, te groeien en voordeel te trekken van het tempo dat jullie zelf willen. Jullie zullen niet tegengehouden worden, geen slavernij kennen, jullie zullen niet onderdrukt worden omdat al degenen in hoge posities die deze weerzinwekkende slavernijwetten maakten, zullen merken dat zij verwijderd worden. Zij zullen merken dat zij niet de middelen hebben om met de verandering om te gaan. En als zij meegaan met verandering, de golf van verandering, zullen wij hen overweldigen zodat zij moeten meedoen of uit de weg gaan.

Er zijn vele jonge “activisten”, “demonstranten” zoals jullie hen noemen, die roepen om verandering. Zij voeren druk uit op de regeringen om te veranderen. Dit zal nu steeds duidelijker worden. Als deze verandering plaatsvindt is er een leger van zielen waar ik al eerder over heb gesproken en die zich nu verzamelen in de Gebieden.

Zij zijn er klaar voor om te incarneren. Zij vormen de tweede golf. Zij zullen binnen komen in een heel ander systeem dan waar jullie in kwamen. Maar zij weten dat er een behoorlijke taak voor hen ligt. Zij weten wat hun missie is. Zij zullen – zij zullen hun taak uitvoeren. De baby’s die jullie nu geboren zien worden gaan dus een behoorlijke impact hebben op jullie wereld, jullie hele wereld, omdat dit degenen zijn die verandering zullen eisen.

Zij zijn degenen die een beter leven zullen eisen – en ik heb het niet alleen over de mensen – ik heb het over al het leven op deze planeet. Zij zullen gelijke rechten eisen voor dieren; zij zullen gelijke rechten eisen voor bevolkingsgroepen die momenteel niets anders hebben dan armoede en onderdrukking. Zij zullen eisen dat deze door armoede gebonden mensen hun deel van overvloed van de Aarde ontvangen want de overvloed van de Aarde, zoals wij die beschrijven, is er om door iedereen gedeeld te worden en niet alleen door een handjevol controleurs die het willen opsluiten in hun bankrekeningen en –kluizen, omdat hun hebzucht nooit eindigt en onverzadigbaar is. Niet lang meer. Niet veel langer meer. Zij zitten op een zeer, zeer korte tijdlijn.

Over tien jaar vanaf nu zal jullie planeet veel plezieriger en leefbaarder zijn voor iedereen, elk levend wezen op deze planeet. Jullie geïncarneerde zielen die hier al een tijdje zijn, hebben dus ook een taak. Jullie waren al lang voordat jullie incarneerden voorbereid op deze taak. Jullie hadden de sluier der vergetelheid die over jullie heen hing zodat jullie nu te verrichten taak niet zou worden gehinderd of op een of andere wijze jullie ervaringen, lessen en levenspad op dit punt in de tijd zou hinderen. Nu is het voor jullie dus tijd om te ontwaken omdat jullie degenen zijn die de jongeren geboren laten worden en hen verzorgen.

Het aantal jongeren dat nu gaat komen gaat steun geven aan de grote veranderingen op sociaal gebied, economie en ecologie van deze planeet. Jullie reeds geïncarneerde zielen hebben nu dus de taak om de jongeren als mentor te assisteren, te steunen, te bemoedigen en te trainen.

Wees ervan verzekerd dat zij de juiste prioriteiten hebben. Wees er zeker van dat hun hoge waarden en idealen van de hoogste natuur zijn. Zorg ervoor dat zij alle mogelijkheden hebben om te studeren, te leren en te groeien. Vertel hen dat zij geen angst hoeven te hebben om op te staan, op te staan en hun inzichten en stem kenbaar te maken. Bemoedig hen om zich uit te spreken tegen elk mogelijk onrecht. Dit is de manier waarop jullie planeet, jullie samenleving, gaat veranderen.

Er is hier niets negatief of dramatisch aan. Als jullie het zien als een voordelige gebeurtenis, zal die ook voordelig zijn. Het is positief; het is voordelig; het moest natuurlijk gebeuren en het gebeurt nu ook.

Wij hebben het nodig dat jullie op de bestuurdersstoel springen en de weg leiden; en als jullie niet kunnen leiden, assisteer dan, assisteer de jongeren die aan de ketenen trekken en de barricaden afbreken. Het zijn de jongeren die deze verandering gaan scheppen.

Zij gaan, laat ik zeggen, de verandering afdwingen. Ik zeg dwingen op een positieve manier, niet op een negatieve manier. Het zijn de jongeren die de verandering teweeg zullen brengen.

De eerste golf is al hier en doet het al. Jullie zullen het zien als zij kritiek krijgen en belasterd worden. Wees die niet bang. Het zijn de media die niet willen dat de dingen veranderen.

De reden waarom jullie dit bij je media zien, de regeringen en agentschappen, die zich keren tegen de jongeren die zij activisten noemen, die verandering willen: de echte reden is dat de media, de geldwolven, de controleurs en de regeringen deze verandering niet willen! Zij willen niet dat jullie deze controle van hen afnemen. Het is te laat! Die wordt al weggenomen!

Dus een van jullie taken betreffende het helpen, mentoren, begeleiden van de jongeren, zal dus zijn dat jullie goed nadenken over wat jullie lezen, wat jullie horen en wat jullie zien.

Jullie zouden alles door twee kunnen delen en nog niet op de bodem van alle leugens zijn die jullie met de paplepel zijn ingegoten. Het werd jullie met de paplepel ingegoten, de leugens, misleidingen, wat dan ook; zij voeden jullie daarmee. En zij gaan zich met hand en tand verzetten om de controle te houden, de macht en de rijkdom. Allemaal vergeefs! Zij kunnen net zo goed bij de oceaan gaan staan en de golven opdracht geven om te stoppen.

Jullie moeten dus je rol spelen. Geloof hen niet en accepteer niet alles wat de media jullie presenteert; wat de regering jullie presenteert, wat de multinationals jullie presenteren. Een van de aardigste manieren om jullie het te vertellen is: jullie zijn bestolen! Dit moet stoppen! Het gaat stoppen! Wij stoppen deze stroom nu. Wat jullie de macht van het volk noemen komt naar voren. Wij in de Gebieden klappen en juichen als wij zien dat de bevolking opstaat en eist! Zij eisen hun rechten op en hun recht op een eerlijk deel van de overvloed van deze planeet in plaats van dat het van hen wordt weggenomen en daarna aan hen wordt verkocht.

Jullie geïncarneerde zielen in deze huidige tijd: het is jullie taak om door deze sluier van misleiding heen te kijken en er zeker van te zijn dat de jongeren adequaat geadviseerd worden, geassisteerd en gesteund worden en dat zij worden geholpen om welke taak zij ook hebben, te volbrengen zonder dat jullie daarover oordelen.

Als jullie een groep zien, wat jullie een protestgroep noemen, of klokkenluiders, oordeel dan niet…. oordeel dan niet! Zij zijn hier met een zeer belangrijk doel. De protestgroepen en de klokkenluiders ageren; zij ageren soms agressief, voor echte verandering. De protestgroepen hebben de gevoelige mensen uit de bevolking nodig, uit de gemeenschap, van hun familie of vrienden. Zij hebben het nodig dat al deze gevoelige, doelbewuste, praktische mensen, hen helpen en begrijpen wat zij aan het doen zijn….. en om hen te helpen dit te kunnen doen!

Deze protestgroepen zijn dus het front van de troepen en samen met hen zijn er velen, velen die veel druk uitoefenen voor verandering. En de tweede golf komt er nu aan. De tweede golf, sommigen zijn er al als kleine kinderen, en anderen staan op het punt om geboren te worden. Als de tweede golf binnenkomt zal die het werk dat nu gedaan wordt opnieuw informeren en een toename brengen in wijsheid, leeftijd, leren en educatie, zij zullen aandringen op verdere, verdere verandering.

Zij zullen de bewakers worden van de maatschappij. De bewakers van deze planeet. Wie zou dat ooit gedacht hebben? Wie zou ooit hebben gedacht dat sommige van jullie universiteitsstudenten, jullie activisten, jullie protestgroepen niet alleen de vlaggendragers zouden worden, maar de standaarddragers voor de hele wereld; voor alle levende wezens op deze planeet? Wie zou hebben gedacht dat zij de katalysator zouden worden en daarna de bewakers voor jullie gehele toekomst van deze wereld en iedereen die daarop rondloopt?

Jullie zullen het er allemaal mee eens zijn dat jullie planeet, jullie samenleving, een enorme rommel zijn. In de Gebieden hebben wij een taak; wij geven een bepaalde hoeveelheid kracht om tussenbeide te komen, om situaties op Aarde te veranderen. Wij geven geen kracht om er zelf in te stappen en de verandering zelf plaats te laten vinden omdat het jullie planeet is, jullie samenleving, jullie leven.

Jullie drukken je eigen vrije wil uit. Wij in de Gebieden bemoedigen jullie om een goede, overdachte keuze te maken. Een keuze die gelijkaardig is, vredig, die eerlijk is voor alles en iedereen. Wij kunnen jullie vrije wil niet overrulen! Maar als jullie op het rechte pad lopen wel de correcte benodigde actie ondernemen in het belang van de ontwikkeling van de planeet en jullie bevolking – wij juichen jullie vooruit. Wij juichen jullie vooruit en wij geven jullie zoveel hulp en assistentie als wij kunnen.

Meestal zijn jullie je bijna, en soms helemaal, niet bewust van onze betrokkenheid en van wat wij doen. Wij vragen niet om felicitaties. Wij zijn er om jullie te helpen en te assisteren. Wij zijn hier om jullie te helpen om jullie keuze voor je manier van leven te implementeren, dat is ons doel.

Wij zijn ons heel goed bewust van de oorlogen, de overtredingen, de aanvallen en het terrorisme. Wij zijn ons zeer bewust van wat er op jullie planeet gebeurt.

Van waar ik vandaan kom kan ik elke actie op elk puntje op jullie planeet observeren. Wat wij zien vinden wij niet leuk. Wat wij wel leuk vinden om te zien is het verbreken van de oude banden, de oude controle en de oude systemen om plaats te maken voor nieuwe die ten voordele van de hele mensheid zijn.

Een analogie hiervoor zou zijn: het ruimen van een boomgaard om nieuwe en betere bomen te planten. Wij zullen ervan genieten om naar jullie nieuwe manier van leven en jullie sprong voorwaarts, te kijken hoe jullie gevoed worden en van het voordeel dat jullie prachtige, prachtige oogsten zullen hebben van hetgeen er nu geplant wordt.

Het is dus heel, heel belangrijk: van uitermate belang dat jullie allereerst de jongeren goed begrijpen. Wees niet bang voor hun aanwezigheid; er zijn enkele zeer ervaren en capabele jongeren die behoorlijk voorlopen op jullie…. behoorlijk. Dat is evolutie.

Wij zouden graag zien dat jullie geïncarneerde zielen volledig bewust zijn van wat er nu gebeurt. Wij zouden graag zien dat jullie van ganser harte degenen steunen die ageren en druk uitoefenen voor verandering; voor een verandering naar vrede en eerlijkheid voor iedereen. Dit is dus jullie taak. Dit is jullie taak! Jullie zijn de supportersgroep die de jongeren kan steunen om de verandering ten goede voort te brengen.

Al zijn er al zielen die verandering brengen, er komen er nog meer…. veel meer; er is een waar leger aan zielen die staan te wachten om te steunen, steunen, steunen.

Zij zijn degenen die de ideeën gaan verstevigen en verder gaan met het grondwerk dat de eerste golf heeft uitgevoerd. Jullie hebben dus een prachtige toekomst voor je als jullie bereid zijn om te assisteren, om die tot stand te brengen, om die te installeren.

Al duizenden jaren, eonen in feite, is de bevolking van deze Aarde slapende geweest. Zij hebben toegestaan dat zij gecontroleerd werden, gemanipuleerd werden, uitgemolken en verteld wat zij moesten denken en niet moesten denken en zij zijn erin meegegaan. Het is voor jullie tijd om wakker te worden! Kom uit die bubbel van lethargie en domheid. Kijk eens goed naar jezelf. Zie het wezen dat jullie werkelijk zijn.

Kijk eens goed naar jezelf, en zie het prachtige wezen dat jullie zijn en bedenk dit: Waarom wordt dit prachtige wezen dat ik ben gedomineerd door een dom, lethargisch lichaam dat niet buiten zichzelf wil gaan en is voorbereid om de hebzucht, de controleurs, de religieuze instituten, de regering, het grote zakenleven die erop voorbereid zijn om alles weg te nemen en bijna alles te controleren tot hun laatste ademtocht toe? NEE!!! Het is tijd voor dat prachtige intelligente wezen in jullie fysieke lichamen om op te staan! Om op te staan en hoogstaande acties te beginnen. Om hoogstaande acties te beginnen. Gebruik jullie hoogste principes, jullie hoogste waarden en idealen, breng hen naar voren en wees ervan verzekerd dat zij vast geïnstalleerd worden.

Ga niet weer slapen. Ga niet weer slapen!

Van waar wij zijn kunnen wij zien wat jullie de Nieuwe Wereld noemen. Mensen lijken een kick te krijgen van het spreken over de nieuwe wereld en over wanneer het zal gebeuren.

De nieuwe wereld zal plaatsvinden als jullie beslissen om er iets aan te doen. Wij kunnen dit niet controleren. Jullie zijn degenen die je eigen nieuwe wereld gaan scheppen. Jullie willen een nieuwe wereld van overvloed? Schep die dan! Doe er iets aan! Schep die wereld! Wij verwachten natuurlijk niet dat jullie je allemaal in camouflagepakken gaan hullen, de wapens oppakken en mensen gaan doden om je zin te krijgen. Dat is zeer negatief!

Focus je positief op vrede en vreugde. Focus je daar krachtig op! Steun de jongeren die de verandering brengen. En vergeet niet dat dit allemaal ten voordele van jullie is. Het brengt voordeel voor jullie kinderen, jullie kleinkinderen en alle anderen die na jullie komen.

Jullie zijn degenen die de nieuwe wereld gaan scheppen. Als jullie een nieuwe wereld willen is die er voor jullie! Word niet verwikkeld in de onzin die wordt verteld over een solide materieplaneet ergens daarbuiten in een ongerepte conditie en dat de bewoners uit de Hogere Gebieden vleugels hebben en naar beneden zullen komen om jullie mee te nemen naar een leven van luxe en gemak op een andere planeet die op de Aarde lijkt. Dat is onzin!

Jullie zijn de scheppers: op dit moment in de tijd scheppen jullie elk moment, elke minuut, elke dag: alles in jullie leven hebben jullie geschapen. Als het jullie dus niet bevalt, verander het dan!

Als jullie niet tevreden zijn met deze wereld en met de manier waarop alles gaat, verander het dan! Jullie hebben de macht om het te veranderen. Jullie kunnen verandering manifesteren als jullie je daarop richten; als jullie dit vanuit je hart doen, vanuit je ziel.

Als jullie je energie focussen, jullie innerlijk energiewezen, het prachtige energiewezen dat jullie zijn, als jullie dat ervoor gebruiken en het vrijlaten en toestaan dat het schept en manifesteert, zullen jullie die nieuwe wereld al over een jaar of tien hebben.

Het is als fruit aan de bomen, mijn vrienden. Het rijpt en het is klaar om geplukt te worden…. als jullie er natuurlijk op uitgaan om het te plukken….. of ervoor zorgen dat de controleurs het niet wegpikken en het aan jullie verkopen.

Het is interessant, zeer interessant, deze toekomstige potentiëlen van jullie planeet, van jullie leven, van jullie toekomst. Jullie zullen nu het feit hebben begrepen dat ik over potentiëlen spreek. Er zijn potentiëlen en variaties van deze potentiëlen beschikbaar die jullie kunnen scheppen en manifesteren. Jullie kunnen als groep elk van deze potentiëlen steunen, als een massa zielen; als een wereldbewustzijn; het kan een begin zijn van een wereldbewustzijn; het kan het begin zijn van een nationaal bewustzijn, van landen die handelen en eerlijkheid willen, die een deel van overvloed en rijkdom willen en andere landen die hetzelfde willen: en dan zullen jullie samenkomen als een wereld en niet als individuele landen; niet als een collectief van individuele landen; jullie zullen naar voren komen als een wereld!

Dit is er voor jullie als jullie dit potentieel willen oppikken. Het is er en het staat op jullie te wachten. Jullie zijn degenen die het activeren ….. als jullie dit willen.

Er zijn momenteel vele jonge zielen die klaar staan in het harnas om het juk van onderdrukking weg te gooien, van de controlerende regels en condities van de samenleving die niet van eerlijkheid uitgaan.

Jullie zullen nu en in de toekomst deze zogenoemde kinderen zien: het zijn de ontwikkelde zielen die van de lagere school komen, jullie hogere scholen en jullie universiteiten. Met of zonder jullie steun zullen zij dit gaan doen!

Jullie kunnen hun taak een stuk makkelijker maken en hen helpen door hen te begrijpen; hen helpen om die nieuwe wereld te scheppen waar jullie zo naar verlangen.

Er zullen geen regels en wetten van regeringen zijn omdat degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor het installeren hiervan, zielen zijn die dit niet doen om te controleren door regels en wetten;het is een vrije samenleving.

Van waar ik ben zie ik een vrije samenleving die deze nieuwe wereld uitdrukt. Er zijn zoveel potentiëlen die ik zie van waar ik ben en de belangrijkste gebeurt op dit moment. De jongeren! Kijk naar de jongeren en zorg voor hen! Zij zijn degenen die voor jullie en de planeet gaan zorgen.

Ik denk dat het nu genoeg is. Er zal meer over dit onderwerp komen. O, tussen twee haakjes, ik sta bekend als Hadrianus.
Dank jullie wel, prachtige zielen.
Goedenavond.

Ik voelde mij heel ontspannen en op mijn gemak met Keizer Hadrianus en het channelen van zijn boodschap. Het ging allemaal heel gemakkelijk, vloeiend, en zonder dat ik veel van mijn vitale energie gebruikte, zoals dit in het verleden vaak gebeurde. Toen mijn vrouw ons naar huis reed, was ik ontspannen, lachte en maakte grapjes…. In tegenstelling tot de vele keren waarop ik mij door elkaar geschud voelde. Ik kijk alweer uit naar zijn terugkomst.

Malcolm.

Deel dit!