Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 1 september 2016

Aartsengel Zadkiël “Het Kompas van Liefde” / September 2016 / Linda Robinson


Aartsengel Zadkiël
“Het Kompas van Liefde”
September 2016 / Linda Robinson


Groeten Geliefden,

Dit is Aartsengel Zadkiël, samen met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om het kompas van Liefde te bespreken. 

Heel veel energie verschuivingen gaan door jullie planeet te bereiken. Iedere keer dat er een verandering in de energie is, verandert het bestaande energiegebied om de nieuwe energie te accommoderen. Het oude patroon is aangepast om te kloppen met de nieuwe energie. Deze verschuivingen mogen situaties en kwestie voor jou naar boven brengen om te onderzoeken. 

Dit maakt deel uit van je ascentieproces en moet niet gevreesd worden. Het is eerder een kans voor jou om die dingen te onderzoeken, te transmuteren en los te laten die je niet met je mee wilt dragen als je voorwaarts gaat op je pad van ascentie. Het is het onderzoeken van kwaliteiten en patronen van actie om te zien of zij overeenkomstig zijn met wie je op het moment bent en waar je wilt zijn. Het zou vergeleken kunnen worden met te kijken naar een kledingstuk om te zien of je het wenst te houden.

De kwesties die naar boven zullen komen in dit proces zullen afhankelijk zijn van het individu en waarvoor je kwam om te leren in deze incarnatie. Het mag variëren van kwaliteiten die je wenst los te laten, zoals angst of kwaadheid, of het mag kwaliteiten omvatten die je wenst te verbeteren, zoals mededogen of begrip. Het mag manieren omvatten waarop je reageert op situaties of doelstellingen of manieren van zijn/bestaan. Je persoonlijke situatie zal bepalen wat naar de oppervlakte stijgt voor onderzoek.

Er zijn heel veel manieren om deze kwaliteiten te onderzoeken. Eén manier om in overweging te nemen is het kompas van Liefde te gebruiken om jou te helpen bij het verhuizen in de richting van je hart diens wens.

Liefde is een Universele vibratie en is van de hoogste frequentie. Omdat het een vibratie is, is het een Universele Lichtcode. Het heeft geen woorden ervoor nodig om gevoeld en begrepen te worden. Wanneer je Universele Liefde uitstraalt, straal je een frequentie uit die door anderen gevoeld en begrepen wordt zonder ook maar één woord te zeggen.

Wanneer je het kompas van Liefde gebruikt, stel jij je inwendige kompas in naar een positie van Liefde. Je intentie is om Liefde uit te stralen. Dit wordt je maatstaf waarop jij je beslissingen en acties baseert. Iedere gedachte, woord en actie wordt afgemeten aan je inwendige kompas van Liefde. 

Het focussen op een punt van Liefde omvat zowel innerlijke als uiterlijke factoren. Je intentie instellen om vanuit een punt van Liefde te leven is de eerste stap. Dit stelt je inwendige kompas in op Liefde.

Dan, verschuift je focus naar je gedachten. Vriendelijke en Liefdevolle gedachten denken over jezelf maakt de weg vrij om Liefdevolle gedachten over anderen te hebben. Het is moeilijk om Liefde naar anderen uit te stralen als je niet eerst Liefde voor jezelf voelt. Dit is geen grootsprakerig soort van gedachte. Het her/erkent dat je een Goddelijke Vonk draagt binnenin je hartcentrum en dat het samengesteld is van Liefde.

Je mag wensen om iedere dag enige tijd door te brengen met je te focussen op je Goddelijke Vonk. Hoe meer jij je erop focust, hoe sterker het zal worden. Je inwendige kompas van Liefde zal met prachtig Licht gloeien. Het zal iedere minder-dan-positieve gedachten of gevoelens opheffen die je mag hebben over jezelf. Je zult jezelf her/erkennen als het prachtige Wezen van Licht dat je bent.

Wanneer jij je focust op van jezelf te houden, zal je zachtaardig met jezelf zijn als je van levenslessen leert. Je bent dan in staat om te onderzoeken welke kwaliteiten en patronen van actie je wenst om voorwaarts te dragen en welke om te veranderen. Je gebruikt je inwendige kompas van Liefde eerst met jezelf.

Deze Liefde zal dan naar anderen uitstralen, en omdat jij jezelf met Liefde gevuld hebt, is het natuurlijk dat je het met anderen wilt delen. Je zult vriendelijke gedachten hebben over anderen, en dit zal zich vertalen in/naar vriendelijke acties. Denken, voelen en handelen vanuit een punt van Liefde zal je standaard staat zijn op je inwendige kompas.

Als jij je op Liefde focust, zal je een wens hebben voor het hoogste goede. Je wilt het beste voor iedereen. Het is geen geval van ofwel/of. Het is een staat van elkaar optillen via Liefde.

Je voelt via je Goddelijke Vonk Liefde voor jezelf, en deze Liefde straalt naar anderen uit. Je her/erkent de Eenheid die zich voordoet doorheen de gehele Schepping, en je reflecteert deze Eenheid via Liefde.

Als dit gebeurt, begint het bewustzijn naar hogere niveaus te stijgen, en heeft iedereen er voordeel van.

Geliefden, wij zijn blij dat jullie je inwendige kompas instellen op een punt van Liefde. Jij bent een Goddelijke Vonk van Licht, en je straalt een prachtige gloed uit dwars door het Universum heen.

Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.


WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiel en Lady Amethyst met een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht

…en Wij omringen jullie met Liefde

En zo zij het.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson,http://personalpathwaysoflight.com/