Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 2 september 2016

Aartsengel Michael “Avatars * Geascendeerde Meesters * Grote Wezens van Licht” / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2016 (September 2016)


Aartsengel Michael
“Avatars * Geascendeerde Meesters * Grote Wezens van Licht”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2016 (September 2016)
Geliefde meesters, hoewel het aldus niet mag toeschijnen vanuit jullie uitkijkpost, gebeuren er wonderbaarlijke dingen doorheen dit Subuniversum. Onderhand zijn velen van jullie zich bewust dat jullie galaxy, en specifiek jullie kleine planeet, het brandpunt zijn van deze gedenkwaardige gebeurtenissen. Voordat jullie planeet gecreëerd werd, werd gedecreteerd dat het het Nulpunt zou worden of de centrale focus voor een nieuwe creatieve inspanning - waardoor het Engelachtige Rijk, de Medeschepper Goden, de Grote Wezens van het Licht, en de SterrenZaden vanuit het gehele Omniversum Fragmenten voort zouden sturen van hun Essentie naar de Aarde, en daarmee, zouden zij hun Licht, hun wijsheid en hun wens brengen om met de vervulling van het Grootste Plan van de Schepper te helpen.
Tot de één of andere graad, reikt de gehele mensheid en het Zielbewustzijn van de Aarde binnenwaarts en bovenwaarts om zich met onze Vader/Moeder God te verbinden, terwijl de Allerhoogste Schepper het pad opent vanuit de kern van Diens Wezen doorheen de Multi-Universums - de Grote Centrale Zonnen, de Multi-Dimensies, en de vele rijken van Creatie om de schoonheid en luister te incorporeren en te oogsten van wat door ons allemaal gewrocht werd uit naam van onze Almachtige Schepper. Diegenen van jullie die stevig op het Pad van uitgebreid spiritueel besef zijn, beseffen dat jullie in unieke en ongeëvenaarde tijden leven.

Grote Wezens van Licht, die nooit eerder hun thuis verlaten hadden binnenin de Grote Centrale Zon van hun Universum, stemden ermee in om dat aldus te doen, en om zichzelf in/naar mindere Vonken van God-Licht te Fragmenteren. De geliefde genaamd Jezus/Yeshua/Jeshua, de Grote Kumara’s, de Boeddha’s, Heer Melchizedek, Rama en Krishna, plus het stralende en machtige Engelachtige Koninkrijk, om er een paar te noemen, kwamen uit ver-afgelegen Universums die gecreëerd werden lang voordat dit jonge Universum in het bestaan kwam. Wij van het Aartsengelachtigen Rijk ontstonden in het schemerige, oeroude verleden van het Omniversum, net zoals velen van de Geascendeerde Meesters en Avatars waar jullie bekend mee zijn dat deden, en wij verzekeren jullie dat velen van jullie die op het gevorderde Pad van Ascentie zijn, ook geboren werden in jullie geïndividualiseerde bewustzijn in andere Universums.
Het Goddelijke Plan was geperfectioneerd, en het grondwerk werd lang geleden gelegd voor wat er op de Aarde in deze tijd aan het plaatsvinden is. Deze Grote Wezens reisden omlaag in/naar de lagere Dimensies - om residentie op te nemen in de stralende Steden van Licht gestationeerd doorheen de Zesde Dimensie - zodat zij de mensheid zouden kunnen helpen om succesvol de veelvoudige cyclussen van massale ontwaking/Ascentie te bereizen, terug in/naar de rijken van ver-Licht-ing. Aanvullend, was de Goddelijke Essentie van de Aarde gecodeerd met de Witte Vuur Geheugen Zaad Atomen, sleutels en codes, welke Diens eigen ontwaking zouden activeren, en ook het ontwakingsproces binnen de mensheid zou versnellen.  
Wij houden er niet van om de aandacht op onszelf te focussen, want onze grootste vreugde en missie is de Schepper en diegenen onder onze bescherming te dienen, en er is geen eerbewijs nodig of wordt verlangd. Het is echter noodzakelijk, zodat jullie volledig onze missie op de Aarde kunnen begrijpen en hoe innig wij altijd met jullie verbonden zijn geweest.
De geliefde Jezus/Jeshua kwam meer dan 2.000 jaren geleden naar de Aarde, en samen met Aartsengel Uriël en Lady Grace, verankerde hij de deugden, aspecten en kwaliteiten van de Zesde Straal van toewijding, vergiffenis, genade, goedgunstigheid, spirituele voeding en geloof/vertrouwen in God. De lieflijke Lady Mary, de vrouwelijke Aartsengel van de vijfde straal, die, samen met Aartsengel Raphael, de kwaliteiten van overgave, onzelfzuchtigheid, toewijding en genezing voort straalt, werd de eer gegeven van naar de wereld het Gechristende Wezen, genaamd Jezus/Jeshua/Yeshua voort te brengen. Nochtans, werd Mary voor een zelfs grotere taak en kans gekozen om de Schepper en de mensheid te dienen. Zij bracht naar de Aarde en verankerde de deugden van de godin in de grootst mogelijke omvang, aldus het proces van het in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten van de Schepper op de Aarde meer plaats zou kunnen vinden.
Velen van jullie zijn bekend met wat genoemd wordt de Michael/Mary lijnen in Engeland. Zij zijn “Leylijnen” die passeren door de Britse Eilanden, Duitsland, Frankrijk en vele andere minder bekende gebieden in Europa en rondom de wereld. Wij wensen om jullie een groter begrip te geven van het “Grootse Plan”, en wat geworden is sommige van de mythen en wonderen van jullie geschiedenis. Duizenden jaren geleden in de Aardse tijd, representeerde Lady Mary de ontvankelijke/negatieve of vrouwelijke kristallijnen elektromagnetische stromingen en ik, Michael, straalde de positieve of mannelijke kristallijnen elektromagnetische stromingen uit, ingesteld om de Leylijnen van de Aarde te bezielen met de noodzakelijke stromingen om het evenwicht en het harmonieuze gouden etherische rastersysteem van de Aarde te herbouwen. Staven van macht, Ascentie kolommen van Licht, of draaikolken werden geïnstalleerd op integrale punten rondom de Aarde. De heilige plaatsen, natuurlijke formaties wat plaatsen van verafgoding werden, alsook grote kerken en tempels, werden allemaal geconstrueerd langs deze Leylijnen en krachtpunten.
Omlaag doorheen jullie vele  levensspannen op de Aarde, werden jullie steeds weer opnieuw naar deze plaatsen aangetrokken om spirituele voeding te ontvangen, maar veel meer is er gebeurd dan jullie beseffen. Elk van jullie, ofwel door jullie fysieke aanwezigheid of in jullie nachtelijke reizen in het etherische, hebben niet alleen harmonieuze energieën en coderingen ontvangen van deze spirituele gemagnetiseerde locaties, maar jullie hebben ook geholpen hen te activeren en deze Lichtstromingen rondom de Aarde te verspreiden. Jullie zijn zowel een zender als ontvanger geworden van God-Licht vanuit de Aarde onder jullie als vanuit de hemelen boven jullie. De Ziel van de Aarde en het OverZiel bewustzijn van de mensheid zijn wederom afgestemd geraakt, de één met de ander.
Ik werd de “beschermende opzichter van de mensheid” genoemd, en het is tijd voor jullie om te begrijpen dat de geliefde Lady Mary het vrouwelijke aspect van de Godin is, toegewezen om de verblijfplaats en afdaling van de mensheid doorheen dit Universum te overzien. Het is onze grootste eer en privilege geweest om bij jullie te zijn - begeleidend, beschermend en jullie iedere stap voort op de weg aansturend doorheen de eonen van tijd - terwijl jullie voort reisden om de  jullie toegewezen taak van werelden en wonderbaarlijke dingen zonder einde te co-creëren.
Samen met de Essentie van de Schepper, de herinnering van ons samenkomend en jullie overlichtend met onze geïndividualiseerde Essentie en Liefde, werd diep binnenin jullie Ziel en jullie geheugen begraven, zodat, hoewel jullie het bewust vergeten mogen zijn, jullie het nooit zouden kunnen vergeten in het geheugen van jullie Ziel-Zelf.
Koning Arthur, The Lady of the Lake, Joan of Arc en vele mythische historische karakters, brachten elk een buitengewone hoeveelheid voort van Lady Mary haar Essentie en mijn Essentie om hen binnenin het bewustzijn van de Aarde en binnenin de harten van de mensheid te bezielen. Dit is waarom deze mythen nooit oud worden, en waarom zij bij jullie na aan het hart zijn blijven liggen. Zij roepen herinneringen op van de tijd waar wij in de hogere rijken samen waren, voordat jullie missie in de werelden van dichtheid begon. Jullie herinneren je onze innige en Goddelijke verbinding, en terwijl wij herenigd worden in geest en hart, is het een zeer vreugdevolle en heuglijke tijd voor ons allemaal.
Om jullie een groter begrip te geven van wat er plaatsgevonden heeft op de Aarde en hoe perfect het Plan van de Schepper was en is, zullen wij in jullie geschiedenis teruggaan naar ongeveer 5.000 VC, in overeenstemming met jullie tijdmeting, naar de tijd dat de Avatar Rama naar de Aarde kwam. Het Gechristende Wezen in de menselijke vorm genaamd Rama, die de attributen, deugden en kwaliteiten van de Schepper voor dat tijdperk voortbracht, was Overlicht met mijn Essentie en droeg de Eerste Straal van de Goddelijke Wil. Velen van jullie zijn van mijn afstamming, en jullie dragen de Essentie van engelen in jullie DNA en Ziel. Het verschil is, dat Rama de grootste bezieling van mijn Essentie ooit voortgebracht geboren liet worden op de Aarde om de fundering voor de toekomst te leggen, deze tijd die wij momenteel ervaren. De Liefde van de Schepper is altijd de belangrijke OverLichtende focus geweest bij iedere Avatar; niettemin brachten zij andere leringen voort, die leringen die het beste geschikt waren voor de tijd en het huidige niveau van het besef van de mensheid.  
Degene die Rama opvolgde was Krishna, toen Gautama Siddhartha, de Boeddha, en talrijke andere Avatars. Aartsengel Mary, als de draagster van de Godin energie of het vrouwelijke aspect van de Schepper, speelde een belangrijke rol in de levens van deze grote Avatars. In Rama zijn leven, werd zijn vrouw, Sita, OverLicht met de Essentie van Mary. In Krishna’s leven, was het een spirituele vriendin en kameraad, ontdaan van fysiek verlangen. Natuurlijk was Mary’s best bekende rol als de Moeder en mentor van Jeshua. Al deze duizenden jaren is zij op de achtergrond gebleven, maar haar grootste Liefde voor en toewijding aan de Schepper en de mensheid is altijd een belangrijke kracht op de Aarde en in de hogere rijken geweest.  
Vele andere grote Wezens van Licht hebben de Aarde gedurende de tijdperken bezocht, Lao-Tzu, Confucius, Abraham, Mozes en Mohammed om er slechts een paar te noemen. De Geliefde Quan Yin werd met de Essentie van Lady Mary OverLicht en bracht de kwaliteiten van mededogen, gerechtigheid en genezing naar de Aarde. Jullie zijn, of zouden moeten zijn, bekend met deze Groten, want zij portretteerden allen specifieke facetten, aspecten en deugden van de Schepper, en hebben belangrijke rollen op de Aarde als afgevaardigden van de Schepper gespeeld.
Wat niet breed begrepen is, is dat het Aartsengelachtige Rijk ook een integrale rol gespeeld heeft in dit Goddelijke drama van afdaling in/naar de werelden van de materiële vorm. Doorheen de tijdperken, heeft iedere Aartsengel een overheersende rol gespeeld in het verankeren en uitstralen van specifieke aspecten, attributen, kwaliteiten en deugden van de Schepper. Zij werden afgestemd op en zijn in communicatie geweest met de grote Avatars, en zij hebben deze wonderbaarlijke Wezens met hun eigen uitstraling en deugden OverLicht. De Avatars waren de fysieke, menselijke representaties van de Schepper gedurende een specifieke tijdsperiode, en de Aartsengelachtige Wezens waren hun spirituele OverLichtende verbinding met onze Vader/Moeder God.
Deze unieke tijd werd nooit eerder op de Aarde ervaren, en hoewel er momenteel heel veel machtige Avatars en Geascendeerde Meesters op de Aarde zijn, zal er niet slechts één grote Avatar naar de Aarde gestuurd worden om de mensheid te OverLichten, te gidsen en te inspireren. Elkeen van jullie heeft het potentieel van een Geascendeerde Meester te worden voor deze glorieuze tijden die er in het verschiet liggen. Wij gaven jullie een gouden belofte, en die belofte verkondigde, dat ongeacht hoeveel of hoe weinig Gechristend Licht of Essentie van jullie Goddelijke Zelf jullie bij jullie geboorte voort brachten, jullie het potentieel hebben om alle luister van jullie God Straal en IK BEN Aanwezigheid voort te trekken. Dat is waar Ascentie helemaal over gaat, terugkeren naar evenwicht en harmonie in jullie fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen, zodat, wederom, Spirit af kan dalen en heerschappij kan nemen. Niettemin moeten jullie je herinneren, dat alles dat jullie voort trekken jullie moeten gebruiken voor het grootste goede van allen, en dan, geliefden, zal zelfs meer aan jullie gegeven worden.  
Geliefden, mijn vlammende Zwaard van Licht werd gevormd door gedachte en energie vanuit mijn meest innerlijke wezen, en bezield met de dynamische energieën van de Schepper diens Eerste Straal van de Goddelijke Wil. Het is een zwaard van verlossing, een zwaard van hoop, een zwaard van vrijheid, een geschenk dat ik aan jullie aanbied om de ketenen van jullie eigen miscreaties te scheiden, en om jullie te bevrijden van de illusionaire banden van de Derde/Vierde Dimensie. Wij vragen aan jullie om de verbazingwekkende macht van de Eerste Straal van de Goddelijke Wil en Macht te accepteren en te gebruiken, en de Adamantine Deeltjes van Schepper Licht om nieuw in harmonie met de Goddelijke Wil van de Schepper te creëren. Wij verzoeken jullie om, wederom, jullie Goddelijke recht als een medeschepper op te eisen onder de aansturing van onze Vader/Moeder God.
De kelk die wij nu aanbieden tijdens deze gedenkwaardige tijden van grote verandering, is gevuld met de Elixer van Liefde/Licht, de Twaalf-Voudige Vlam van onze Vader/Moeder God. Het bevat het Kosmische vuur van nieuwe creatie, dat gebruikt zal worden om de nieuwe Gouden Galaxy te modelleren en om dit Universum naar buiten in/naar de leegte uit te breiden. Drink diep mijn geliefden en trouwhartigen, want jullie zijn het SterrenZaad van de toekomst. Wij omringen en omwikkelen jullie met ons auragebied van Liefde en bescherming.
IK BEN Aartsengel Michael.
Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.