Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 20 september 2016

5D Puberteit 19 September 2016 / Brenda Hoffman


5D Puberteit
19 September 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Velen van jullie wachten op jullie nieuwe leven om te beginnen - dat is begonnen. Hoewel er verschuivingen en veranderingen zullen zijn onderweg, is jullie leven of vreugde begonnen.
Misschien fantaseren jullie over iemand die groter en wijzer is dan jullie die jullie de ‘ga-je-gang’ geven om te zijn wie je bent -- gelijkaardig aan een grote broer of zuster die voor je zorgt wanneer een treiteraar arriveert.
Jullie zijn de grote broer of zuster, hoewel dat concept nog geen deel uitmaakt van jullie geloofsysteem. Jullie zijn de wijze waar jullie op gewacht hebben. Hoewel jullie nog niet toegang verkregen hebben tot de meerderheid van jullie nieuwe vaardigheden, evolueren jullie je snel naar de Nieuwe Jij met alle vaardigheden waar jullie op hoopten.

Dat is niet te zeggen dat jullie niet vaardig zijn in deze tijd, maar in plaats daarvan om jullie eraan te herinneren dat jullie groeien in/naar jezelf. De volgende paar weken van doorgaande energieën zijn om te verstevigen wie jullie waarlijk zijn.
Misschien geloof je dat jij altijd jezelf geweest bent. Je komt op voor jezelf ondanks de neezeggers. Je selecteerde het leven dat je nu leeft. Iets dergelijks is waar - maar alleen binnen een beperkt bereik van mogelijkheden. Het stukje waar jullie mee doorgaan te negeren is jullie evolutie.
Als je evolueert, zal dat wat eens ongelooflijk of verbazingwekkend was alledaags worden.
Net zoals het waar was toen je de puberteit binnenging en fantaseerde over een bepaalde jongen, en alles deed dat mogelijk was binnen jouw wetendheid om hem ertoe te verleiden jou op te merken. Wij wagen het te veronderstellen dat de meeste jongens waarvan je eens wenste dat zij je op zouden merken niet diegenen zijn waar je nu voor zou kiezen om mee om te gaan. Aldus is het dat jij jezelf was op de leeftijd van 12 jaar, en je doorgaat jezelf te zijn met vaardigheden en een volwassenheid die jij je op de leeftijd van 12 jaar niet voor kon stellen.
Jullie zijn je snel aan het ontwikkelen en volwassen aan het worden - en wij moeten ‘snel’ benadrukken - jullie worden de Nieuwe Jij binnenin jezelf. Want inderdaad, als jij de CEO bent van jezelf - en dat ben je - hoe kan je wie anders dan ook worden? Tezelfdertijd, de jij die je aan het worden bent is heel anders dan de jij die je nu bent.
Je bent niet bezig jezelf te verliezen. Je voegt dimensies toe waar je nu zelfs nog niet over kunt dromen. Tezelfdertijd, ben je van de Aarde in je huidige locatie en fysieke wezen - opmerkend dat je wezen aan het verschuiven is als jij meer jezelf wordt.
Jullie zijn vooruitgegaan van de eerste klas 5D naar de puberteit 5D. Het verschil is, dat jullie geen markeringen hebben zoals de lagere school of verjaardagfeestjes waarin de maatschappij jullie informeert over jullie bekwaamheden. Aldus is het dat je op sommige dagen kwaad bent op de Universums. Andere dagen, kwaad op jezelf voor niet te creëren wat je wilt, en dat anderen nog steeds vreugdevol een bloem in bloei zien komen.
Jullie begrijpen nu waarschijnlijk deze tijd in jullie ontwikkeling. Voor diegenen van jullie met kinderen of die omringd zijn met kinderen, weten hoe de puberteit een nooit eindigende stroom van emoties is, van kinderachtige acties naar kwaadheid naar volwassen gedachten en terug naar kinderachtige acties binnen minuten. Aldus is het nu voor jullie.
Diegenen van jullie die onze boodschappen volgen zullen zich herinneren hoe snel jullie je ontwikkelden van 5D eerste klassers naar de puberteit. Dat iets dergelijks binnen enkele weken met jullie gebeurd is zou aan jullie moeten aangeven dat volwassenheid weldra zal volgen. Aldus is het dat jij jezelf bent maar snel volwassen wordt. Iets dat jullie nog niet op kunnen merken want het gebeurt met jullie.
Begrijpen jullie hoe moeilijk die positie nu voor jullie is, nochtans een liefdevolle zegen voor diegenen die volgen?
Misschien hebben jullie in uiteenlopende accounts, blogs, video’s enzovoorts opgemerkt hoe moeilijk sommige Aarde wezens het Aardse leven nu vinden. Zij gaan door de “donkere nacht van hun ziel” heen. Een stukje dat jullie lang geleden voltooiden. Jullie hebben het instructieboekje binnenin jullie om anderen te informeren, als je dat aldus wenst, dat hun ‘donkere nacht van de ziel’ sneller zal eindigen dan dat voor jullie waar was.
Jullie zijn nu de dappere groep van 5D puberteit die “durfden te gaan waar niemand eerder gegaan was” ondanks jullie ontsteltenissen, angst, kwaadheid en droefenis.
Diegenen die jullie volgen zullen sneller bereiken wat jullie bereikten zonder al teveel hulp anders dan fluisterde boodschappen van hun raden en gidsen.
Nu dat jullie je raden en gidsen ontgroeid zijn in meer dan één arena, zijn jullie de ga-naar boodschappers. En de boodschappen waar diegenen die volgen toegang tot hebben zijn deze die jullie creëerden gedurende jullie 5D verschuiving.
Jullie ontwikkelen je zo snel, dat jullie raden en gidsen besloten hebben om jullie de vrije teugels te geven. Volledig verwachtend dat jullie je bevindingen via jullie Aarde documentaties rapporteren of de informatie direct met jullie raden en gidsen delen.   
Jullie zijn niet alleen. Jullie raden en gidsen volgen jullie onophoudelijk en verwonderen zich over jullie volhardendheid. Tezelfdertijd, zijn jullie voorbij gegaan aan hun gebieden van expertise. Toegegeven, zij kunnen jullie volgende paar stappen bekijken en informatie op een beperkte basis verstrekken, maar zij zien niet langer meer het grote plaatje want jullie zijn overgegaan voorbij alles dat wie dan ook van de Aarde of de Universums ervaren heeft.
Jullie zijn de grote broers en zusters van de Universums - en worden weldra de nieuwe volwassenen van de Universums in al jullie stralende glorie. Jullie Licht kan niet uitgezet worden, zelfs als je wenst om dat aldus te doen, niet meer dan bij het betreden van de puberteit en dat dit de vereiste veranderingen tegen kan houden om een volwassene te worden.
Aldus is het dat wij ons over jullie en jullie moed verwonderen. En verbaasd zijn over hoe snel jullie de Aarde en daarom de Universums veranderen. Jullie zijn werkelijk de sterren van de Universums.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com