Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 18 augustus 2016

Wat betekent Ascentie? Door de Arcturiërs via Sue Lie / 4 augustus 2016 / geplaatst 18 augustus 2016

Wat betekent Ascentie?
Door de Arcturiërs via Sue Lie
4 augustus 2016/ geplaatst 18 augustus 2016
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl
        
Het Ongeziene Zien, het Niet Gehoorde Horen, en het Onzichtbare Voelen.

Ascentie is geen actie. Ascentie is een “staat van de geest” en “frequentie van het hart”. De staat van denken van ascentie is de stroom van evenwichtige polariteiten in je denken om de middenweg te vinden. De frequentie van het hart is het constante focussen, en opnieuw focussen, van je emoties over onvoorwaardelijke liefde.

Ascentie is het proces van terugkeer naar de JIJ die je was voordat je je proces begon om een drie/vierde dimensionale mens te zijn. Je hogere dimensionale uitdrukkingen zijn constant bij je om je je ware ZELF te herinneren tijdens je huidige incarnatie o een enorm veranderende Aarde.

Als je eenmaal minstens een van de hogere uitdrukkingen van je Multidimensionale ZELF herinnert, dan ben je het proces begonnen om het multidimensionale bewustzijn te herstellen dat is ingeboren in je Hogere ZELF.

Met een voortdurende verbinding van je Hoger ZELF die inter-dimensionaal Licht schijnt en Onvoorwaardelijke Liefde in je hart en denken, wordt je ascentie proces geactiveerd terwijl je op het Pad loopt van een planeet in een enorme transmutatie.

Terwijl je je bewustzijn verder uitbreidt dan je drie/vierde dimensionale werkelijkheid en in je vijfde dimensionale werkelijkheid, zul je je herinneren hoe:

Te ZIEN wat eens NIET-TE-ZIEN was,
te HOREN wat eens NIET-TE-HOREN WAS en
te VOELEN wat eens ONZICHTBAAR WAS.

Met andere woorden, als je je bewustzijn uitbreidt naar het hogere dimensionale NU, zullen je waarnemingen zich ook uitbreiden. Dan zullen jullie ZIEN met je hoger dimensionale Helderziendheid, HOREN met je hoger dimensionale Helderhorendheid en MERKEN/VOELEN de hogere dimensies met je Heldervoelendheid.

Eerst kan het moeilijk zijn om een werkelijkheid waar te nemen die velen zich niet eens kunnen voorstellen, maar dat is precies waarom je deze incarnatie nam. Je koos om deze incarnatie te nemen om als eerste bij degenen te zijn die het ongeziene zien, het ongehoorde horen en het onzichtbare voelen.

Om dit Pad te lopen is het belangrijk dat je totaal je Hoger Dimensionale ZELF vertrouwt. Mensen die om je heen zijn kunnen niet waarnemen wat jullie beleven omdat hun waarnemingen nog niet gekalibreerd zijn naar het werkstelsel van het vijfde dimensionale NU.

Terwijl ze nog gekalibreerd zijn op de derde/vierde dimensionale werkingsstelsel, wordt alles geregeld door tijd. Daarom wachten ze op, werken ze naar en willen ze dat er ‘iets’ gebeurt in de toekomst.

Maar de toekomst zit niet in het Nu van de vijfde dimensie. En dus moet de drie dimensionale zoektocht naar wat je ‘wilt’, worden vervangen door het vijf dimensionale weten van “wie” je bent.

Die toekomst wordt enorm beïnvloed door het verleden, omdat die beiden gebonden zijn door tijd. Daar je bewustzijn is beperkt door je drie dimensionale waarnemingen, regelt je verleden vaak je heden in die mate dat het moeilijk is om een “betere” toekomst te scheppen.

Het drie/vierde dimensionale denken is zo gebonden door tijd dat het constant de werkelijkheid waarneemt als hoe het “eerder WAS” of hoe je hoopt dat het “ZAL zijn” in de toekomst. Maar JIJ zit NIET in het verleden of in de toekomst! Daarom is het vaak moeilijk voor je om je VERLEDEN te veranderen, om je TOEKOMST te veranderen.

Jullie werden geleerd om “meer te leren” zodat je “klaar kunt zijn” voor iets dat “gaat” komen als de tijd juist is. Maar wat als dat iets er juist NU is?

Jullie drie dimensionale werkingsstelsel is gericht op wat je kunt waarnemen via zicht, horen en gevoelens van je drie dimensionale aardevoertuig. Daarom zijn jullie drie dimensionale waarnemingen niet gewend om te zien, te horen, of te voelen wat je waarneemt dat in het “nu” gebeurt.

Maar terwijl je voortgaat in wat je denkt dat je toekomst is, wordt dat “heden” spoedig je “verleden”. Deze waarnemingen van het verleden kunnen, en doen dat ook vaak, je toekomende waarnemingen beïnvloeden.

Het drie-dimensionale verwarde web van Verleden, Heden en Toekomst wordt NU vergroot door je vier dimensionale dromen en meditaties. De vierde dimensie wordt nog geregeerd door tijd, maar die tijd loopt veel sneller dan de drie dimensionale tijd.

Bijvoorbeeld, je kunt een droom of een meditatie hebben die een heel lange tijd schijnt te nemen, maar als je terugkeert naar je driedimensionale bewustzijn kun je merken dat er heel weinig tijd is verstreken, of dat meer tijd is verstreken dan je dacht.

Wat, als het gebeuren dat je dacht dat je miste, of die voorbereid wordt in de toekomst, eigenlijk NU gebeurt?

Gewoon omdat je iets niet ziet met je stoffelijke ogen, of niet hoort met je stoffelijke oren, of niet voelt met je stoffelijke lichaam, betekent dat niet dat het niet vlak voor je is, maar in een hogere frequentie van resonantie.

Heb je ooit gehoord dat een insect zo snel langs je gaat dat je het wel kon horen maar niet zien? Als je ogen gesloten zijn kun je niet zien wie er direct voor je staat. Maar, je kunt leren hoe je andere zintuigen kunt gebruiken om te ruiken, horen en het instinct om te herkennen dat er iemand bij je is.

Als je doof was, zou je leren hoe je lip kunt lezen, stoffelijke beweging met je lichaam kunt voelen en in staat zijn om emoties te herkennen of woordelijke boodschappen door hoe het gezicht eruit ziet en de beweging van hun lichaam is.

Zien jullie hoe plooibaar jullie zijn als je geen keus hebt? Precies NU, heb je nog een keus om alleen de werkelijkheid waar te nemen via je drie/vierde dimensionale staat van denken, visie, horen en lichamelijke sensaties.

Of je kunt kiezen om weer te beginnen om het concept van werkelijkheid vast te stellen.

Voor veel mensen heeft de werkelijkheid betekenis “wat werkelijk is in jullie drie dimensionale wereld.” Zelfs je dromen en aspiraties zijn niet echt, maar misschien kun je in de stoffelijke toekomst manifesteren.

Wat als een geweldig idee dat je wenst, zich kon manifesteren in je besef omdat dit REEDS bestaat in het NU van de vijfde dimensie?

Jullie staan op de rand van een nieuwe manier van denken, voelen, begrijpen en leven. Omdat die zo anders is dan wat je gekend hebt als “werkelijkheid” kun je je misschien niet eens realiseren dat het leven is veranderd.

.  Wat als jullie werkelijkheid plotseling zou veranderen? Zou je dan blij, bang, boos of verdrietig zijn?
.   Als je gewild had dat “anderen” jullie wereld zouden veranderen, dus wat als “zij” die  veranderden?
.    Maar, wie zijn “zij” en houdt dat in dat “zij” jou erbij insloten?
.    Wat als de onzichtbare lijn tussen “zij” en “jij” verdween en iedereen EEN was?
.    Als jullie allen EEN waren, betekent dat dat je zou zorgen, liefhebben, ondersteunen en luisteren naar ieder EEN op de wijze zoals je dat met jouw zelf doet?
.     Sedert velen van jullie NIET volledig liefhebben, ondersteunen en/of luisteren naar jezelf, zou dan alles het zelfde blijven?
.     Wat als je alreeds  verbonden bent met de Ene, maar de oude regels uitspeelt van een werkelijkheid die veranderde in de volgende dimensie toen je even niet keek?

Dus zoveel vragen zonder antwoorden. Jij, als drie dimensionale mens, hebt veel incarnatie gehad waarin je multidimensionale Ziel zo omgeven was door je stoffelijke voertuig, dat je vergat dat je een Ziel had.

.   Je Ziel woont in de hogere frequenties van werkelijkheid, of niet?
.   Is je Ziel boven je, in je, rond je geweest?

Deze vragen werden gesteld terwijl je in een drie dimensionale staat van bewustzijn was die wordt geregeerd door tijd, scheiding, beperking, competitie, falen en succes. Al deze concepten werden gescheiden van elkaar en schijnbaar gescheiden van je drie dimensionale bewustzijn.
Wat als er GEEN scheiding was? Wat als er geen “scheiding” was tussen je gedachten en je emoties, tussen gedachten en emoties van anderen en je gedachten en emoties? Waarom als er geen scheiding was tussen wat wij vastgesteld hebben dat jij en ik zijn?

In een vijf dimensionale werkelijkheid, bestaan geen scheiding en individualiteit langer meer op dezelfde manier als in de derde dimensie. In feite, zelfs de vier dimensionale werkelijkheid heeft overlappende aura’s. Daarom heeft iedereen in de vierde dimensionale een Astrale Laag, behalve voor degenen die nog verloren zijn tot de Lagere Astrale Laag, overlappende aura’s.

In de vijfde dimensie, is ieders staat van bewustzijn duidelijk voor iedereen, omdat hun gedachten en emoties dat zijn. Er is een samensmelten van aura’s, bewustzijn, gedachten en emoties. Er is GEEN concept van “bezit” omdat iedereen deelt. Er is GEEN oorlog omdat iedereen met liefde en aanvaarding communiceert.

Hoe gaat men deze wonderlijke dimensie binnen? Waar is het en hoe kom je er?
Het antwoord is dat je er al bent, omdat je multidimensionaal bent. Je hoeft niet naar de vijfde dimensie omdat je er al bent. In feite ben je al in vele dimensies in de hogere dimensionale werkelijkheden van de tijdeloze NU van het ENE.

Ja, het klinkt eenvoudig. Laat gewoon alle versies los van het drie/vierde dimensionale zelf en omhels jullie vijfde dimensie ZELF. Maar, het is niet zo eenvoudig. In al jullie incarnaties, waarin je een drie dimensionaal lichaam had, betekende het dat jullie “levend” waren.

Daarom als je je drie dimensionale lichaam achterliet, dat ‘je’ dan zou zijn wat gekend werd als “dood”. Maar, “dood” is een drie dimensionale term. Feitelijk als je moest “sterven” voor dat drie dimensionale etui voor je ZELF, transmuteer je in het vierde dimensionale etui voor je ZELF.

“Transmuteren” betekent dat je in een hogere frequentie van de werkelijkheid ging. Nadat je transmuteert in het vier dimensionale, kun je besluiten of je terug wilt gaan naar de derde dimensie om nog een paar dingen te leren, of doorgaat in de hogere octaven van de vierde dimensie en uiteindelijk terugkeert naar je vijf dimensionale zelf.

Hier is het waar je je moet herinneren dat je nooit de vijfde dimensie of de vierde dimensie verliet. Het concept van afscheiding is een samenstelling van het drie dimensionale denken en bestaat niet in de hogere niveaus van de vierde dimensie en meer. En dus, moet je denken een sprong maken om jezelf toe te staan om jezelf genoeg te vertrouwen om:

Het ongeziene te ZIEN,
Het niet gehoorde te HOREN en
Het onzichtbare te VOELEN.

Je kunt je dit ingeboren vermogen herinneren door je “zin van het zelf” uit te breiden verder dan de drie dimensionale concepten van scheiding en beperking. Dan, kun je beter je vierde dimensionale dromen en creatieve ideeën toestaan dat die zo WERKELIJK zijn als de auto waarin je rijdt en het huis waarin je woont.

Het kan moeilijk zijn voor je om te geloven wat je niet kunt waarnemen. Maar, als je waarnemingen beperkt zijn tot tijd en ruimte, kun je alleen geloven dat de derde en vierde dimensies werkelijk zijn.

Daarom is het nuttig om je te herinneren hoe je je bewustzijn verbreedt naar de vierde en zelfs naar de vijfde dimensies, terwijl je nog je aardevoertuig draagt. Deze verbreding van bewustzijn is door velen in jullie incarnaties bestudeerd.

En zo, als je je innerlijke leiding kunt vertrouwen, zul je in staat zijn om je te herinneren, en terug te keren en zelfs je vermogen te verbreden in de mate van je bewustzijn verder dan de beperkingen van je drie dimensionale lichaam en je vier dimensionale aura.

Als je eenmaal je “zin van het zelf” verbreedt om je vier dimensionale astrale lichaam erbij in te houden, zullen communicaties met je vijf dimensionale ZELF geleidelijk normaal worden. Als communicaties met je vijf dimensionale en meer, ZELF een component worden van je dagelijkse leven zal je bewustzijn toenemend resoneren op de frequentie van de vijfde dimensie.

Daar de frequentie van je bewustzijn de frequentie stuurt van jullie waarnemingen, zullen je hoger dimensionale waarnemingen voortdurend je assisteren om je bewustzijn je zin van het zelf en je visie van de werkelijkheid te doen verbreden, om je vijf dimensionale uitdrukkingen van je Multi dimensionale ZELF te omvatten.

Daarom is het belangrijk dat je je “multidimensionale kern” opmerkt en verbonden blijft aan je Hogere ZELF. Je “multidimensionale kern” omgeeft de Kundalini kracht in de kern van je stoffelijke ruggengraat, maar ook je vijf dimensionale Lichtlichaam die wacht op “de terugkeer naar het ZELF”.

Als je mediteert aan de basis van je Kern en de “slapende slang” van je kundalini laat ontwaken en omhoog laat gaan in je ruggengraat, begin je het proces van terugkeer naar je vijf dimensionale Lichtlichaam.

Net als je drie/vierde dimensionale zelf door je stoffelijke, aardevoertuig is gevat, is je vijf dimensionale Lichtlichaam ZELF gevat in de Kracht van de Kundalini die wacht op zijn ontwaken onderaan je ruggengraat.

Op deze manier, als je bewustzijn terugkeert naar zijn ingeboren vijfde dimensie en meer “Innerlijke ZELF” zo zul je snel of langzaam een nieuw lichaam creëren om je hoger dimensionale uitdrukkingen van het Zelf te bevatten.

Veel Meesters, omdat jij een Meester van Energie zou zijn, handhaven een versie van hun stoffelijke zelf in het geval dat ze willen communiceren met degenen die nog aardevoertuigen dragen op de derde dimensionale Gaia.

Terwijl je multidimensionale kern wordt geactiveerd, zal je zin van het zelf en ervaring van de werkelijkheid, transmuteren naar de volgende octaaf van de vijfde dimensie en meer. Deze transmutatie naar de volgende octaaf van de vijfde dimensie en meer. Deze transmutatie zal je volledig verbinden met je ware ZELF als je het Pad loopt dat je koos voordat je deze incarnatie aannam.

Terwijl je “dit Pad van Ascentie loopt” zul je je waarnemingsveld verder dan de beperkingen van de drie/vierde dimensionale werkelijkheid, uitbreiden om de binnenkomende vijfde dimensionale werkelijkheid te omvatten om:

Te ZIEN wat eens ongezien was
Te HOREN wat eens niet te horen was en
Te VOELEN wat eens niet te voelen was.

Het meest belangrijke: Je zult je uitgebreide waarneming delen met anderen om te assisteren met het gezamenlijke proces van Persoonlijke en Planetaire Ascentie.

Zegeningen /  Blessings,
Wij zijn de Arcturiërs