Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 25 augustus 2016

Verborgen en hoge kosten waarvoor ouders van schoolgaande kinderen zich plots geplaatst zien. / 25 augustus 2016 door Silvia Videler

Verborgen en hoge kosten waarvoor ouders van schoolgaande kinderen zich plots geplaatst zien.

Het volgende wil ik graag delen omdat het aannemelijk is dat meer ouders van schoolgaande kinderen hier tegenaan lopen.

 Ons kind gaat naar de middelbare school waarbij vanaf het derde jaar gebruik gemaakt wordt van tablets.

De schoolboeken van het middelbare onderwijs zijn echter gratis.

De school van ons kind heeft ons de mogelijkheid geboden om deze Ipad in 1 keer te betalen of in termijnen. Omdat wij het bedrag van euro 493,00 niet in een keer kunnen missen, besloten wij voor betaling in termijnen te gaan. Nu blijkt, achteraf, dat wij dan in totaal euro 577,00 kwijt zijn. Ruim 80,00 euro meer dus.

Uitgaande van de gedachte dat schoolboeken gratis zijn, zijn wij toch op onderzoek uitgegaan hoe het dan zit met de min of meer verplichte aanschaf van Ipads. De volgende link gaf hier ons uitsluitsel in.

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-met-gratis-schoolboeken-in-het-voortgezet-onderwijs

Overzicht gratis schoolboeken en lesmaterialen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de volgende studieboeken en leermaterialen gratis:
De gehele tekst is te lezen via deze link. De tekst specifiek over laptop-tablet hieronder even uitgelicht.

Laptop of tablet
Een laptop of tablet is geen gratis lesmateriaal. Middelbare scholen hoeven niet voor een laptop of tablet te zorgen. Maar scholen kunnen van ouders of verzorgers ook niet eisen dat zij de kosten betalen.

Vervangt een school (een groot deel van de) schoolboeken door digitaal lesmateriaal? Dan moet de school voor dit materiaal zorgen. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen als zij dit niet willen of kunnen. De school moet dan voor ander passend lesmateriaal zorgen.

Op grond van bovenstaande regelingen vanuit de overheid, zou de school dus een vrijwillige bedrage moeten vragen in plaats van de totale kosten . Je zult begrijpen dat wij als ouders bezwaar hebben gemaakt. Daarbij valt nog aan te merken dat de school in eerste instantie gecommuniceerd heeft dat je ook kan huren. De optie betalen in termijnen is echter geen huren, maar huurkoop omdat meer dan de totale aanschafprijs betaald moet worden.

 Veel zegen toegewenst,
Lonneke

http://boinnk.nl/