Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 3 augustus 2016

Snel Arcturisch Bulletin 1 / The Arcturians via Suzanne Lie /21 juli 2016

Snel Arcturisch Bulletin 1
The Arcturians via Suzanne Lie
    21 juli 2016     
              
Gegroet, wij zijn de Arcturiërs,

Suzille heeft ons al de hele morgen gevoeld maar was niet in staat om haar energievelden te concentreren op die wijze zoals ze alles voorbereidt wat ze meeneemt op haar vakantie. Dus heeft ze gevraagd dat we tegen haar NU spreken als ze ‘iets anders heeft te doen.’

Eerst willen we een beetje spreken over dat “iets andere’ dat moet worden gedaan voor iemand/jullie/iedereen in staat is om tijd te vinden om zich te verbinden met je eigen Hogere Uitdrukking van het Zelf.

Wat we graag tegen jullie willen zeggen is dat als je eenmaal denkt in termen van “tijd” dan is het al te laat. Dan zit je al in de beperkingen van je drie en vierde dimensionale werkelijkheid. Dus voordat je ‘de tijd vindt’ zul je je zelf hebben moeten centreren en je bewustzijn zich hebben laten verbreden in de bovenste vierde en vijfde dimensie. Dan is alle tijd NU.

Shawna, wil jij ons een vraag stellen?

Shawna: Zeker! Als antwoord op wat je net zei, klinkt het, zelfs als het gepland wordt of de bedoeling neergezet worden voor agenda’s en activiteiten van schema’s, dat het raadzaam is om dat te doen in een hogere staat van bewustzijn?

De Arcturiërs: Ja, het is beslist raadzaam om dat te doen in een hogere staat van bewustzijn.

Shawna: Dan schept die hogere staat van bewustzijn het vermogen voor zo veel meer omdat je dan meer volledig verbonden bent met je activiteiten en initiatieven?

De Arcturiërs: Ja, de hogere staat van bewustzijn zal je uit laten loggen uit het drie/vierde dimensionale denken van ‘zou ik/kon ik/wanneer zal ik/heb ik tijd/kan ik dit erin passen en die verschuift je direct in het Nu van ‘wat kan meer belangrijk zijn dan de planetaire ascentie?’

Shawna: En die stelling alleen al helpt om duidelijkheid te maken in de prioriteiten van de “tijd”

De Arcturiërs: Ja. Dit moment van verbinding met de hogere frequenties is absoluut iets dat moeilijk is voor degenen die nieuw zijn voor het proces van verwerkelijking dat ze niet alleen maar drie dimensionaal zijn.

Dat is specifiek moeilijk voor degenen die nieuw zijn voor de realisatie dat het hun eigen hogere uitdrukking van het ZELF is die hen ‘over-licht’ op elk moment. Hun hogere uitdrukkingen van het ZELF sturen ook hogere frequenties van licht in hun kern om de activatie te beginnen van hun Kundalini.

Ook, als ze zich niet bewust zijn dat deze hogere energie WERKELIJK is, dat ascentie WERKELIJK is, dat wat zij onderzoeken iets is dat FEITELIJK aan het gebeuren is, dan komt dit in een directe juxtapositie (naast elkaar geplaatste positie) met hun dagelijkse leven.

Nu, voor dat, voordat ze tot deze verwerkelijking kwamen, in hun meditatie en in hun spirituele informatie lezend, is het iets dat zij doen in hun vrije tijd. In hun dagelijkse leven, in hun werk-leven, maken ze geld, voeden een familie op, zorgen ze voor hun huis en rijden ze naar hun werk. Daarom zal een voornaam percentage van hun bewustzijn nog steeds vastzitten aan de drie/vierde dimensionale illusie.

Maar, als ze ontwaakt zijn en ontwakend zijn, dat laat hen volledig omarmen wat er gebeurt tijdens hun inter-dimensionale communicaties, meditaties en dromen als 100% echt, als eenmaal dat component van hun leven past in hun drie dimensionale leven, dan komen ze tot een quandary/dilemma.

Dit dilemma is: “Kan ik me veroorloven om mijn focus op mijn Hoger Zelf te zetten? Wat dan met mijn kinderen, wat dan met mijn baan, hoe zal ik mijn taken klaar krijgen?” Op dit moment zullen sommige mensen verloren raken. Ze zullen zeggen: “Dit is belachelijk, ik heb daar geen tijd voor, ik kan op zondag naar de kerk gaan. Dat is maar een paar uren, en dan kan ik de rest van de dag rusten. Dat is goed.”

Anderen kunnen zeggen: “Weet je wat, IK VIND HET FIJN hoe ik me voel als ik verbonden ben met mijn Hogere Zelf! En ik ga dat doen en probeer en zie of ik het huis kan reinigen met die staat van bewustzijn.

Kan ik mijn e-mails doen in die staat van bewustzijn?
Kan ik mediteren gewoon omdat ik voel dat ik meer belangrijke informatie krijg en dan zeker stellen dat ik dat kan opschrijven?
Kan ik beginnen om dit soort keuzes in mijn dagelijkse leven te maken?”

Dat is een hele grote vraag want als je zegt ‘kan ik’ aan wie vraag je dat dan? Vraag je het aan je ego zelf? Want dat zou heel zeker zeggen: “Nee! Nee, natuurlijk kan je dat niet doen, je hebt er geen tijd voor. Er zijn hier belangrijke dingen voor je om te doen! Houd op met die dwaze dingen.”

Maar wat als je jezelf centreert en in die staat gaat die toenemend in je bewustzijn komt? Dit gevoel is het waarbij je je niet alleen voelt, dat je beschermd bent, dat je over-licht wordt, dat iemand in je oor fluistert, de hele tijd. Wat als je dat gevoel kon omhelzen dat je niet altijd kan grijpen maar wat je ECHT wilt doen?

Wat als je op een of andere manier “de tijd vond” om stil te zijn en te luisteren, om snel op te schrijven wat je krijgt en misschien dit deelt met een vriend? DAT is als je begint om te kiezen om ascentie normaal te maken.

Dat is wanneer je in dat proces bent gegaan van “Ik verlaat het oude normale. Ik ga nu in het nieuwe normale. En het nieuwe normale is dat van IK BEN op het pad van het proces van  minuut voor minuut interacties beleven en inter communicaties beleven met energievelden, met planten, met dieren, met het bewustzijn van mensen, met mijn eigen hogere leiding.”

Als je begint om het nieuwe normale te leven doet het er niet toe wat andere mensen denken.
Als iemand anders zegt: ”Dat is raar” dan glimlach je gewoon. En in feite herinner je je om naar hun aura te kijken en te zien of ze die informatie willen, want om hen informatie te geven die ze niet willen, dat maakt hen bang en dan zeggen ze iets gemeens of ruws tegen je omdat jij hen bang maakte.

Daarom, voordat je meedeelt, weet dan zeker dat je een lang moment neemt om hun energieveld te onderzoeken, om ze een paar inleidende vragen te stellen en te zien of ze echt willen horen wat jij wilt zeggen. Als ze dat echt willen horen, dan heb je een goede belevenis. Dan voel je je er goed over. Je voelt je goed over deze nieuwe werkelijkheid die je schept door die te delen met anderen.

Dan, als je je goed voelt over die mededeling, zal je bewustzijn je meer en meer verbreden. Je brengt je heldervoelendheid naar voren zodat je je Hoger Zelf kunt horen.

Als deze hogere perspectieven van het leven naar voren komen (online komen) zul je automatisch je bewustzijn beginnen te veranderen. Het is niet dat van “oh nee, je moet nog even langer mediteren.” Nee. Eigenlijk moet je waarschijnlijk nog minder mediteren. Je moet artikelen lezen omdat je in het moment van dat nieuwe wilt zijn.

We willen je er aan herinneren dat je nog steeds een stoffelijk lichaam hebt. Je leeft nog in de stoffelijke wereld. Je zult nog uit die dromerij worden getrokken. Je zult een telefoontje krijgen. Je zult een kind krijgen dat huilt. Je zult een buurman hebben die op je deur klopt.

Deel van het ascentie normaal doen is dat ascentie normaal is!

Het is normaal om te worden onderbroken, het is normaal om te worden afgeleid, en het is normaal dat er iets anders gebeurt. Daarom als je een ascentie normaal maakt, zul je al die afleidingen en verstoringen “normaal integreren” in je proces van ascentie.

Shawna, we vragen je of je vragen of commentaar hebt die je wilt toevoegen aan dit kleine commentaartje dat we met onze vrienden zullen delen?

Shawna: Nou, het is een waardevolle herinnering van de normale uitdagingen die we onder ogen zien als we door deze overgang gaan om ons bewustzijn uit te breiden en langzaam, een moment per keer, als we de matrix verlaten, als we door het her-programmeren gaan.

We verschuiven naar dat nieuwe werk-stelsel waar zoveel potentiëlen zijn en mogelijkheden. Het is een fascinerend proces om je voor te stellen hoe ver we al zijn gekomen! We beginnen te begrijpen hoe we onze eigen werkelijkheden creëren.

Dus, is het een nuttig aandenken je te herinneren aan dat het okay is om nog steeds in 3D te leven terwijl we leren de 3D/4D/5D verbinding in evenwicht te brengen en ook, zo bedachtzaam te zijn als mogelijk is om het beste besluit te maken, van moment tot moment, om de hoogst mogelijke werkelijkheid te creëren.

Zoals we al zo vaak hebben gezegd: “Wat kon er belangrijker zijn dan planetaire ascentie?” Ik denk dat die vraag onze bedoeling verduidelijkt en dat is een zeer belangrijk aandenken.

De Arcturiërs: Ja: “Wat kon er belangrijker zijn dan planetaire ascentie?” is een goed teken om op je werk bureau te zeten, op je Facebook op de desktop van je computer, om je te laten herinneren dat je een ascentie normaal maakt.

Wat waarschijnlijk de voornaamste moeilijkheid is, die wij observeren vanuit onze hogere waarneming is, wat mensen zullen zeggen; “Ik ben druk, en ik kan dat nu niet doen. Ik heb nu geen tijd om dat te doen.” We willen je er aan laten denken dat die zin opkomt, als je nu naar je leven kijkt via de derde of vierde sport van deze ladder.

Daarom zit je op hetzelfde perspectief van de zaak en de problemen waar je mee om gaat in je dagelijkse leven. Maar, als je hoger en hoger op die ladder klimt, zul je je bewustzijn uitbreiden. Met dat verbrede bewustzijn, zul je een punt van waarnemen hebben waarmee je in die lagere frequentie kunt kijken waar die zaken zijn en zeggen…

“Oh, mijn hemel, kijk dat nou. Hé, vanuit dit perspectief kan ik zien dat ik dit kan doen, ik kan dat doen, en ik kan dat andere doen. Oh, ja, dat werkt volmaakt!”

Dus, als je je ascentie proces normaal wilt doen, sta je jezelf toe om vijf minuten te nemen. Je kunt een wandelingetje maken, alsof je naar de wc gaat op je kantoor. Ga daarin, sluit de deur en zeg: “Okay, dit probleem brengt me zorgen. Is hier een hoger dimensionaal perspectief voor? “

Dan, omdat je de vraag gesteld hebt, zul je het antwoord vinden. Dan kun je terug gaan naar je bureau, beëindig dat waarvoor je een oplossing hebt gevonden en je gaat eerder van je werk weg omdat je al je werk klaar kreeg.
Weet dat het proces om tegelijkertijd door ascentie te gaan, terwijl je in je dagelijkse leven bent, je enorm helpt bij je dagelijkse leven.

Wij, de Arcturiërs, zeggen: “Zegeningen aan jullie allemaal. We wilden even binnen pieken en hallo zeggen aan jullie. Shawna wil je nog iets toevoegen?

Shawna: Oh, ik denk dat het altijd leuk is om gesprekken te hebben zoals dit om ons te laten zien dat ascentie normaal is. Soms, als we problemen hebben, is het hebben van dat hoger perspectief zo waardevol. In feite, dat is waar het allemaal om gaat. Dus, dank jullie, Arcturiërs voor dit aandenken.

De Arcturiërs: Ja en zegeningen aan jullie allemaal. Afsluitend vragen we je om er aan te denken dat:

Jullie geen menselijk wezen zijn.
Dat jullie een menselijk wezen dragen.
Binnenin je kundalini die binnen in je ruggengraat zit
is jullie Lichtlichaam verlangend om in je dagelijkse leven te barsten/springen.

Zegeningen voor dit NU

We zullen terugkeren met meer van deze “Snelle Arcturische Bulletins.”