woensdag 10 augustus 2016

Op deze dag van je leven / 10 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch

10 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat alles wat jullie zien, horen, voelen, proeven, ruiken,
 of waarnemen, op een of andere manier
een aspect is van het Goddelijke.

Het is wanneer jullie het beoordelen iets anders te zijn
dat het zich laat zien als iets anders in jullie leven.
Daarom oordeel niet, en veroordeel evenmin.

Want als jullie oordelen, oordelen jullie jezelf;
en wat jullie veroordelen zal jullie veroordelen.
Toch zal dat wat jullie zien voor wat het werkelijk is,
 jullie zien voor wat jullie werkelijk zijn.
En daarin zal jullie vrede worden gevonden.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl