Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 9 augustus 2016

Montague Keen / 7 augustus, 2016

Montague Keen,
7 augustus, 2016

De waarheid verspreidt zich als een tsunami naar iedere hoek van de Aarde. Het kan niet worden tegengehouden. Alles dat als feit geaccepteerd is geweest wordt nu nauwkeurig onderzocht. Er worden openlijk vraagtekens bij geplaatst en het wordt besproken. Jullie weten nu dat alles wat jullie door middel van educatie hebben geleerd alleen maar is geweest wat de parasieten toestonden dat jullie wisten. Op deze manier werd een vals gevoel van waarheid aan jullie opgedrongen. Een onjuiste geschiedenis werd jullie aangepraat zodat jullie nooit zouden ontdekken wie jullie zijn. Ze bedachten religie om jullie te controleren en jullie levens te beheersen via ANGST. Ze creëerden de farmaceutische industrie om ervoor te zorgen dat hun geneesmiddelen jullie nog verder onder hun controle zouden brengen. Ze hebben alles vernietigd wat puur, goed en natuurlijk was en hun chemische medicamenten die jullie werden opgedrongen werden een bron van goud.

Alle regeringen worden door middel van hun corrupte bankensysteem gecontroleerd door de Cabal. Ze vormen op dit moment een uiterst groot risico aangezien ze worden uitgedaagd. Ze zien in dat hun spel uit is. De mensen zijn nu op zoek naar de waarheid in de zaken en ze zijn geschokt over wat ze ontdekken. Mijn vrienden, jullie hebben nog maar de oppervlakte weggeschraapt van de misdaden die tegen jullie werden gepleegd. De mensheid was nooit bedoeld om op Aarde te lijden; dit lijden ontstond pas toen de parasieten arriveerden en jullie overhaalden je rechten en kennis in hun handen te leggen.

De gehele mensheid kende de Oude Codes, de kennis die van vader op zoon werd overgeleverd. Deze Oude Kennis werd onder dwang bij de mensheid weggehaald en zorgde ervoor dat jullie waren overgeleverd aan jullie onderdrukkers. De Cabal heeft alles dat zij bezit van jullie afgenomen en tot op de dag vandaag nemen ze jullie nog steeds alles af. Binnenkort zal de mensheid de kracht hebben om NEE, NIET LANGER te zeggen en: we willen dat alles dat jullie ons hebben afgenomen aan ons wordt teruggegeven. Deze dag komt eerder dan jullie denken. Wees klaar om op het moment van de waarheid de juiste actie te ondernemen en jullie zelf voor altijd van de parasieten te bevrijden.

Aan deze kant van het leven verheugen we ons iedere keer wanneer meer van jullie voor de waarheid ontwaken. Kort geleden konden jullie de schok en afschuw zien toen het Engelse volk ervoor stemde om uit de corrupte EU te treden. De Europese Unie is voor het volk van Europa een OPEN GEVANGENIS; het controleert iedere natie alhoewel dit voor het volk geheim wordt gehouden. Engeland heeft besloten geen deel te willen uitmaken van de Verenigde Staten van Europa; haar volk wil Engels blijven. Dit heeft bij de parasieten grote paniek veroorzaakt, die nog steeds in het reine proberen te komen met de uittreding via het stemmen. Het enige waar deze parasieten om geven is hun macht en rijkdom. De mensen zijn voor hen lastige wezens en bestaan enkel om hen te dienen.

Het is enerverend om te zien dat de ontwaakten hun macht terugnemen. Hun stem wordt nu gehoord en men is bereid naar ze te luisteren en actie te ondernemen. Nu zien jullie alle Valse Vlag gebeurtenissen voor wat ze zijn; ze hebben maar één doel en dat is om de mensheid nog verder onder controle te brengen. Jullie zijn niet langer dom genoeg om in hun LEUGENS en dergelijke te trappen. Je hebt gelijk, mijn lief, jullie hebben een LEIDER nodig om naar voren te treden en de weg te leiden naar een betere wereld voor eenieder. Politieke partijen dienen iets uit het duistere verleden te worden, evenals haar controlesysteem dat ook daar achter dient te blijven. Jullie kunnen niet de corruptie van het verleden mee nemen naar de toekomst. Er is behoefte aan een nieuwe manier van denken. In tijden van grote nood treden de juiste mensen naar voren.

Mijn vrienden, sta me de vrijheid toe om jullie om je gebeden te vragen voor iemand die jullie hulp nodig heeft. De Cabal heeft hem in de val gelokt en houdt hem gevangen. Hij heeft een belangrijke missie te vervullen door de mensheid uit gevangenschap te bevrijden. Alhoewel ze hem niet kunnen doden veroorzaken ze wel serieuze hartproblemen. Ze willen dat hij een hartaanval krijgt. Hun ZWARTE MAGIE veroorzaakt blindheid en hersentumoren. Ze onderbreken zijn zuurstoftoevoer en hebben zijn lymfatisch systeem stilgelegd. De mensheid heeft deze man nodig om zijn missie op Aarde te voltooien. Help alsjeblieft, aangezien jullie gezamenlijk kunnen bewijzen dat de kracht van gebed groter is dan de controle van de Cabal over hem. De Cabal heeft hem van zijn bedrijf, zijn huis en alles dat hij bezit ontdaan. Nu is hij zonder geld, gevangen met een grote behoefte aan jullie gebeden. Tezamen met gebed, de juiste daden en intenties kan hij worden bevrijd. Omdat Veronica hem probeert te helpen en de Cabal niet gediend was van de vragen die ze stelde aan iemand die betrokken was bij deze zaak kreeg ze afgelopen maandag een scalar-aanval te verduren. Het was zeer schokkend en pijnlijk, drie dagen lang.

De controle van de Cabal op jullie levens en jullie wereld moet ten einde komen, evenals aan al hun corruptie. DE PYRAMIDE STAAT OP HET PUNT OM ZONDER VERTOON NEERGEHAALD TE WORDEN.

Mijn lief, je zorgen om onze broeder in nood gaat me aan het hart. Zijn behoefte aan goed wettelijk advies is gigantisch. De kosten hiervan in de VS zijn enorm. Er dient een oplossing gevonden te worden en de waarheid moet worden onthuld.

Pas alsjeblieft goed op jezelf mijn lief, aangezien er veel van je wordt gevraagd.

Altijd aan je zijde, je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja