donderdag 25 augustus 2016

Klaar om Je Ware Zelf te Ontdekken? Ik Ben het wel! / Sandra Walter

Klaar om Je Ware Zelf te Ontdekken?
Ik Ben het wel!
Sandra WalterVoorbereiding voor de Derde Golf en Timeline Verschuiving.
 18 aug 2016   (deze wees ik aan, voor die bij Jenny schiltz)

Zegeningen Geliefde Licht Tribe,
Onze derde golf van 2016 zal zeer betekenisvol zijn voor ons Ascentie proces. Er is veel licht Intel (=informatie) voor deze specifieke Poort, hier zijn de details.

Timeline Verschuiving: In de laatste paar maanden heeft de intel ons doen herinneren aan de timeline mogelijkheid die in september beschikbaar is. De sterkste golf van Licht in tientallen jaren staat op het punt ons rijk binnen te gaan en die brengt pre-overeenkomsten die door ons op hun plek zijn gezet, om een keuze te maken tussen versnelling of een gelijkmatige ontvouwing.

Deze collectieve timeline splijtingen zijn diverse keren gebeurd tijdens de Verandering. Deze besluiten zijn typisch in handen van de Gatekeepers/PoortBewaarders en de Galactics; we herhalen hoe het collectief het doet, wat ze aankunnen, en passen dat overeenkomstig aan. Nu er zo velen zijn ontwaakt, zo velen bezig zijn met Ascentie praktijken en patronen die op het hart zijn gebaseerd, kan de versnelling meer dramatisch worden. Maar het moet een bewuste keuze zijn van de Hoge–vibe Tribe om de Ascentie timelines te versnellen. We moeten kiezen voordat de golf in september binnenkomt, want het licht zal juist worden gecodeerd voor de ervaring die we kozen.

Als Poort bewaarder en Verbinding voor deze intel vraag ik iedereen om hun ervaringen verstandig te kiezen, omdat de volgende golf ook een timeline splijting heeft – een verdeling van ervaringen van Ascentie. We zijn altijd uniek voor jullie ervaringen in dit rijk, omdat jullie een Schepper–in-Carnate zijn (in de stof, of geïncarneerde schepper), maar een verdeling is aanwezig en we hebben de kans om iedereen te verschuiven naar een meer uitgebreide, verhoogde ervaring van Goddelijke Liefde als de Ascentie zich op Gaia ontvouwt.

Tijdslijn mogelijkheden zijn talloos, maar bij gelegenheid hebben we punten getriggerd in de Verschuiving waar hogere vibrationele tijdslijnen aanwezig zijn voor een collectieve keuze. Elk heeft talloze mogelijkheden voor hoe die uitspelen, maar de voorname ervaringen worden beneden beschreven.

  1. Versnelde Gechristende  Ascentie tijdslijn die het proces zal versnellen en een groter aantal zielen voorbereiden voor de dimensionale verschuiving van 2017. Dit houdt versnelde opruiming in, volledige onthulling en verhoogde belichaamde ervaringen voor hen die deelnemen aan Ascentie.
  2. Een Ascentie tijdslijn (het zijn allemaal Ascentie tijdslijnen op dit moment die langzamerhand het collectief laten ontvouwen (langzamer gang, minder Goddelijke tussenkomst). Dit kan frustrerend zijn voor veel ontwaakten maar ook een goed leer instrument voor geduld en collectieve Actie.
Poorten zijn altijd, net als tijdslijnen, gegaan over mogelijkheden; gelegenheden van ons om te versnellen/omhoog te gaan of geleidelijk het tempo vast te houden van de Verschuiving. Bewuste daden van veel ontwaakte Lichtwerkers hebben voortdurend het collectief omhoog gebracht door volmacht, om de lijn te leggen door Gatework(Poortwerk), Gridwork (werk aan de roosters) en de constante Wereld en persoonlijke activiteit van op het hart-gebaseerde Ascentie praktijken. De eerste twee golven van 2016 sloegen veel Lichtwerkers uit balans, en velen werden geabsorbeerd door hun eigen ervaring van het stoffelijke. Als je bedoeling Eenheid Bewustzijn is, is het tijd om je te her-verenigen met Mensen maar je kunt en verspreidt het Liefdelicht ook dat je Bemeesterd hebt. Doe dit in verbinding met het Nieuwe Licht; het herhalen van oud licht-gewoonten of scheppingen zullen als gekheid voelen.

Hoe je de hoger versnelde tijdslijn kiest voor iedereen:

-          Lijn al je woorden, daden, acties, gedachten met Liefde uit. Leer dit Nu en beoefen het op elk moment.
Bezoek je Ascentie oefeningen en houd de Ziel-Spirit-Vorm drie-eenheid volledig bezig met hun Gechristende belichaming.
- Vermijd emotionele verwikkelingen met de lagere tijdslijn activiteiten (media, politiek, financiële zaken, emotionele triggers enz.) Heb zorg maar draag het niet.
- Galactische Raadsleden: Breng dit naar voren in je vergaderingen, onderhandel opnieuw je contracten om je te verbinden met de versnelling, stel je Teams samen en vraag om hun volledige ondersteuning van de versnelde tijdslijn. (Merk op wie er weigert – dat kan je wat zeggen.)
- Ga Gaia verder in en co-creëer met haar en je naaste Mensen. Roep de ontvouwing op van de versnelde tijdslijn. Dit is een Poortwachter oefening voor als de tijdslijn splijting daar is; roep de hogere werkelijkheid op om zichzelf te onthullen aan iedereen. Het bestaat al als mogelijkheid, nu maken we het licht-gegrond in deze werkelijkheid met onze scheppingen.
- Gebruik je kristallen, mediteer, dans, zing, toon, schep, open je geChristende portalen, open je DNA, zuiver het land en de roosters, licht deze planeet en het HUman hart rooster dagelijks omhoog. Als je wordt opgeroepen om te reizen, of te werken op een specifiek gebied voor de golf uit, dan acht die oproep.
- Weerspiegel de hogere ervaring; hoe voelt dit, wat doe je op de versnelde reis? Ga kijken en zet je activiteiten, emoties en gedachten op een lijn met die werkelijkheid.
- Spreek je waarheid uit en wees vriendelijk voor iedereen. Dit is een hoog geladen overgang als deze golf binnenkomt. Sta in je Meesterschap als het soevereine, nederige, gezegende wezen dat je bent. Wees gecentreerd en duidelijk over de lagere verwikkelingen; geen oordeel, geen twijfel, geen angst.

Er is een groot aantal van hart activatie beschikbaar. Opwinding zit in de lucht. De hogere rijken zegenen ons, maar de collectieve tijdslijn keuze moet gemaakt worden door degenen met aspecten in de vorm.

Drievoudige Eclips Portalen: Triple eclips portalen van 18 augustus (lunar). 1 september om 2 uur 01 in de ochtend PDT (solair) en 16 september om 11:54 am PDT (lunair) helpen bij deze collectieve bewustzijn-verschuivende energieën. (zoek in Google om de Ned. tijden op te zoeken)  Behandel die als Gateway instromingen; open je portalen, open jezelf om te ontvangen. Gaia monitoort bewust en antwoordt op jullie gedachten, scheppingen en emoties. Laat haar zien wat we wensen, vraag haar (verbaal-gebruik van je stem) om de codes en frequenties vrij te geven om de Tribe omhoog te brengen en verzorg de versnelde ervaring.

9 september- 11; Eerste Golf binnenkomst: De Derde golf begint te trikkelen op 9 september-11 september. De meesten van jullie kunnen die al voelen zich opbouwen, het heeft al invloed op de ZON met zijn krachtige frequenties. Solair plasma zal enorm worden beïnvloed, wat weer Gaia’s magnetics activeert (zeer) oude codes voor de dimensionale verschuiving. Dit is een grote duw voor de versnelde tijdslijn van Ascentie. Dit gebeurt niet zonder ons bevel, onze intentie en ons vermogen om (onmiddellijke) actie te ondernemen bij het creëren van de Verschuiving.

22 september de Equinox: De Equinox landt op 22 september om 7:21 am PDT.(zoek in Google naar de GMT) Dit is de Poort opening voor het nieuwe niveau van bewustzijn. Eer het juist, wees buiten op Gaia zo veel als mogelijk is. De ZON en Gaia zullen een sterk bondgenootschap hebben bij deze Poort en onze bedoelingen voor evenwicht, vrede, harmonie en Ascentie zullen enorm worden vergroot.

26-29 september: Onze Derde Golf van 2016. Dit is onze sterkste instroom in tientallen jaren. Wees opgewonden, laten we het goed doen! Deze fotonische frequenties versnellen verder de activiteit van Ascentie en zullen enige weken doorgaan met binnenstromen. Je zult gemerkt hebben dat het Licht niet langer afneemt tussen de golven in. Dit is een goed ding; we zijn in staat om hogere niveaus te handhaven van licht zonder integratie perioden zoals in het verleden. Elke golf dit jaar heeft het licht dramatisch omhoog gebracht en versnelde de Ascentie. De zuivering, openbare activiteit gaat door om zich op te bouwen om het bevel te eren van de Bron om orde, harmonie en Ascentie te bevelen.

In de tijd dat deze golf je raakt, zullen we collectief de versnellingsgelegenheid hebben gekozen.

Ik voel dat we in staat zijn om een versnelling te ervaren zonder te veel dwang, of minstens zijn we voorbereid om het collectief juist te helpen. Een op het hart-gebaseerde uitdrukking, die de geChristende staat van vrede belichaamt, heeft geweldige kracht als dit zich ontvouwt. Velen beleven het neutraliserende effect van het kristallijnen niveau van Goddelijke Liefde. IK BEN vertrouwt dat de Licht Tribe/Stam door deze overgang zal stromen met gemak en genade.

In Liefde, Licht en Dienst,

Sandra

19 augustus update – OPMERKING: Een siSTAR vroeg om een verduidelijking of de Tribe met een versnelling wel of niet kon omgaan. Dit is de vraag waarin we allen moeten stappen – het is geen gehaast besluit, en het zal integriteit nodig hebben omdat je in dienst wordt geroepen als je de benodigde vaardigheden hebt. Ik zal meer schrijven over
* Versnelling=Verantwoordelijkheid* volgende week. Er is veel te doen voor ik vertrek uit Mount Shasta op 2 september; hier is een kort antwoord:

Dit besluit is geen bedoeling om het hoogste goed van het collectief te doorkruisen, het is een maximum versnelling kiezen in de hoogste belangen van allen erbij betrokken. Velen kunnen zeggen * Ik kies* en dan demonstreren ze dat niet in hun activiteiten (wat een langzamer tijdslijn keuze maakt). Dit is een gelegenheid voor Lichtwerkers om de klachten neer te leggen over de problemen die we vertegenwoordigen met, de oude geloofsstelsels, en om verder te gaan door het hart.

Het betekent ook clementie voor veel wezens, wat betekent VEEL vergeving aan onze kant. Het heeft meer transparantie nodig van de Licht Tribe (om transparantie te creëren voor iedereen), creatieve actie om de hogere waarheid van Ascentie te onthullen (eerder dan wachten op een gebeuren), open delen van spirituele onthulling (eerder dan te verbergen, je eigen waarheid met sluiers te bedekken), en voor de voorbereiding om een nieuwe golf te krijgen van ontwaakte mensen met helderheid en geen-oordeel  (uit de grot, in actie).
Elke eerste tijdslijn heeft vele tweede en derde resultaten – dit is een van die kruispunten waar grote versnelling mogelijk is en ik voel dat het waarschijnlijk is. De golf komt ondanks onze keuze; het is de kracht van de inslag, en ons vermogen om zijn sterkste aspecten op te roepen waarvoor we besluiten in de volgende 2 weken.

Hoe sterker het licht zal binnenkomen, ondanks onze keuze. Het is wat we er mee creëren – onze collectieve werkelijkheid – die beïnvloed wordt door tijdslijn manifestatie. Hoe sterker frequenties/codes degenen die voorbereid zijn om dit te ervaren, zullen versnellen, terwijl de collectieve tijdslijn van ontwaken, openbaring, onthulling enz. kan opgevoerd worden in de hoogste belangen van alle betrokkenen. Individuele keuze van ervaring kan wat beschikbaar is doorkruisen; deze tijdslijn keuze is gericht op transparantie en verdere uitbreiding van bewustzijn. Meer snellere spirituele ontwakingen, meer ondersteuning beschikbaar voor bewuste HUmans. We kijken niet uit naar mensen om uitgesp onnen te worden, eerder worden ze bekrachtigd en beginnen werkelijkheden te creëren in verbinding met hogere, vredige, op het hart gebaseerde resultaten.

Ik zal schrijven over * Versnelling = Verantwoordelijkheid * de volgende week. Ik moet een tijdje offline zijn om te werken met Shasta, dank je voor jullie ondersteuning. Ik Houd van Jullie, Ik Zegen Jullie, Ik Dank Jullie.

In Liefde, Licht en Dienst,

Sandra