Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 augustus 2016

Joseph - De Vader van Jezus De Ascentie van de Vader van Jezus / 12 Augustus 2016 / Natalie Glasson

Joseph - De Vader van Jezus
De Ascentie van de Vader van Jezus
12 Augustus 2016 / Natalie Glasson
Natalie: Deze channeling kwam door omstreeks het bekijken van een schilderij in de Tempel van Minerva van Assisi, Italië. Ik ontving een boodschap die Joseph, de vader van Jezus, aan mij en aan anderen die wensten te luisteren mee wilde delen, zijn herinneringen van zijn ascentie vanaf de Aarde. Hier is zijn verhaal.
Joseph: Het is een grote eer om in je aanwezigheid te zijn, om de ruimte te delen welke met jou Licht brengt en creëert. Gedurende enige tijd, heb ik gewenst om enige informatie mee te delen betreffende mijn ervaring van Ascentie als Joseph, de vader van Jezus, op de Aarde. Terwijl jullie Ascentie, wanneer het aanbreekt, niet hetzelfde mag zijn als mijn Ascentie, wat verschuldigd is aan het proces van Ascentie, verschuivend/veranderend en wijzigend op de Aarde nu, hoop ik dat ik jullie enige inspiratie aan kan bieden alsook om onze verbinding en communicatie te verbeteren. Het verhaal van mijn Ascentie mag ook jullie grotere begrip van mijn familie en de reis en het avontuur waarop wij ons in die tijd inscheepten ondersteunen.
Na de Kruisiging/Herrijzenis/Ascentie van mijn geliefde Jezus, werden Mary Anna (die jullie kennen als Moeder Mary) en ik begeleid om langzaam onze weg naar Engeland te maken, onze bestemming was Glastonbury. Aan ons werd verteld door onze gidsen, zielen, en de Schepper, dat wij naar de Druïden Gemeenschap van Glastonbury moesten gaan en enige tijd met hen door moesten brengen. Niet alleen zouden zij ons gedurende een paar jaren onderdak aanbieden, aan ons werd ook verteld dat de dochter van Jezus en Mary Magdalene zich later bij deze gemeenschap aan zouden sluiten, en dus moesten wij de gemeenschap voorbereiden op de aankomst van Sarah na haar achttiende verjaardag. Wij hadden veel informatie om met de gemeenschap te delen, alsook de rijkdom aan leringen die aan ons geschonken waren door onze geliefde Jezus. Nieuwe energetische verschuivingen deden zich op de Aarde en binnenin de mensheid voor, waar wij de gemeenschap alert over wensten te maken. Aan ons werd verteld dat de gemeenschap ons zou ondersteunen met onze eigen genezingsreizen alsook ons bescherming zou bieden.
Mary Anna en ik begonnen onze reis vrij snel na de Ascentie van Jezus; wij scheiden ons af van Mary Magdalene en Sarah in Egypte, aangezien we andere reizen hadden om te maken, welke zouden leiden naar dezelfde bestemming en een hereniging van onze harten en energie. Mary Anna en ik reisden met enige vrienden, hoewel de meerderheid van onze groep kinderen waren van de leeftijd van drie tot negentien jaar. De oudste van negentien mag je zeggen, was niet echt een kind, in onze ogen en in deze hachelijke tijden was zij een kind, een lief, onschuldig en uitermate gevoelig kind van het Licht. Haar bestemming was ook om in Glastonbury te zijn, en zij ondersteunde ons met het zorgen voor de tien andere kinderen waar wij mee reisden. Sommigen van deze kinderen waren geboren uit mijn vereniging met Mary Anna na de geboorte van Jezus, terwijl wij anderen geadopteerd hadden uit de Essenen Gemeenschap, aangezien hun ouders gestorven waren. Elk kind erkende ik als mijn eigen en ik wist dat wij in die tijd een betekenisvolle reis hadden.
Toen tien jaren na de Ascentie van onze geliefde Jezus naderde, bevonden wij ons in een gebied van Griekenland dicht aan de kust. Het was omstreeks deze tijd dat Jezus mij vaak kwam bezoeken in zijn Lichtlichaam. Hij begon met mij zijn eigen herinneringen en ervaringen van zijn Ascentie te delen. Ik was bekend met Ascentie, ik had velen geobserveerd, inclusief mijn zoon, in/naar het Licht te ascenderen vanaf de Aarde, het was geen nieuw concept voor mij, ik had me mijn hele leven lang op mijn Ascentie voorbereid. Jezus zijn herinneringen over zijn eigen Ascentie boden mij comfort, aangezien ik wist dat mijn eigen Ascentie naderbij kwam. Hij herinnerde mij aan bepaalde uitoefeningen en gebeden, alsook de orde waarin ik hen zou moeten bereiken.
Ik deelde met Mary Anna en de kinderen de bezoeken die ik van Jezus ontving, alsook de talrijke bezoeken die ik van de Aartsengelen ontving. Ascentie in die tijd betekende dat mijn ziel vrijgelaten zou worden van mijn fysieke lichaam, en dus zou ik alleen in staat zijn om bij mijn familie te zijn in een energetische of Lichtlichamelijke vorm. (Dit is niet hetzelfde in de moderne tijd, Ascentie of het bereiken van een hoog Lichtquotiënt kan nu bereikt worden zonder het fysieke lichaam te verlaten.) Zoals jullie je waarschijnlijk wel voor kunnen stellen waren Mary Anna en de kinderen uitermate blij voor mij, terwijl zij ook een sterke emotie ervoeren van niet te willen dat ik hen verliet. Ik wist dat een deel van hun reis en spirituele groei was om mij los te laten en voor mij om hen los te laten, wetende dat zij veilig waren en beschermd werden door de Schepper.
Terwijl de dagen voorbij gingen en wij begeleid werden om in Griekenland te blijven, begon ik te zweven tussen in mijn fysieke lichaam te zijn en dan mijn energie of Lichtlichaam te onderzoeken. Terwijl mijn fysieke lichaam rustte, begon ik in mijn Lichtlichaam mijn kinderen de één na de ander te bezoeken en deelde kostbare tijd en wijsheid met hen. Ik bezocht Mary Magdalene en Sarah badend in het Licht dat zij creëerden en deelde dat van mezelf met hen. Mijn Lichtlichaam reizen brachten mij naar vele plaatsen en mensen, soms om genezing te brengen naar mijn eigen wezen, soms om een planetaire genezing te veroorzaken en andere keren om zielen uit mijn verleden te ontwaken in/naar het Licht van de Schepper. Ik deed heel veel genezend werk met diegenen die betrokken waren bij het veroorzaken van het fysiek creëren van Jezus zijn kruisiging. Er was veel om genezen te worden, en ik nam de kans om dit te bereiken, zodat de generaties die hierna kwamen niet belast zouden zijn met de pijn veroorzaakt door deze tijden. Ik bracht heel veel tijd alleen met Mary Anna door, vaak gezamenlijk in gebed of alles nagaand dat zij zou moeten bereiken tijdens mijn afwezigheid in Glastonbury. Soms huilden we samen, aangezien onze ziel- en hartverbinding intens sterk was. We lieten onze angsten los van gescheiden te zijn, alsook onderzochten wij de vreugde gecreëerd door de wetendheid dat wij altijd één zijn. Deze waren verdrietige nochtans gelukzalige tijden voor onze familie, aangezien onze verbinding met elkaar ieder dag die voorbij ging sterker werd.
Terwijl mijn Ascentie naderbij kwam, werd ik mezelf gedurende lange tijdsduren zittend gewaar, terwijl Licht in/naar mijn geest gutste. Bij tijden zou ik volledig in beslag genomen zijn met het Licht te onderzoeken, hetgeen zowel binnenin als om mij heen scheen te zijn. Ik was me er bewust van dat mijn familie zich bij mij aansloot en soms van zonsopkomst tot zonsondergang bij mij zat. Ik voelde hun Liefde mij omhelzen en ondersteunen als ik mezelf verenigde met de Schepper. Bij een paar gelegenheden verraste ik hen en begon woorden van het Licht te verstrekken, deze woorden van wijsheid stroomden snel uit mijn mond en inspireerde en begeleidde mijn familie in/naar het Licht met mij. Wij deden allemaal ons voordeel van deze dagen badend in het Licht van de Schepper; wij werden voorbereid op onze lotsbestemming, ons doel. Voor mijn familie wat dat doel op de Aarde, voor mij was het de hemelen en innerlijke vlakken van het Universum van de Schepper, waar mijn werk werkelijk zou beginnen.
Met de toenemende helderheid en het Licht uitstralend van binnenuit mijn fysieke lichaam, en steeds meer fysiek gemanifesteerd werd, wisten wij allemaal dat het weldra tijd zou zijn voor mij om te vertrekken. Op een avond verraste Mary Anna mij met een feestmaaltijd, welke vele van de kinderen haar geholpen hadden te bereiden. Zij zei dat het een feest was in viering van de Liefde die ik gedeeld had gedurende mijn gehele leven. We aten zoals koningen, dansten vreugdevol, zongen onze favoriete liederen en vertelden verhalen die ons zowel lieten lachten als huilen. We genoten van elkanders gezelschap met zo een vrolijkheid, dat iedere ziel voelde dat zij tijdelijk ondergebracht waren in een sterke, onbreekbare Liefde. Het was mijn enige vraag geweest betreffende het leren dat ik zou Ascenderen, ik wilde mijn familie verlaten wetende dat zij in Liefde ondersteund werden, wat hen voort op hun paden zou dragen en begeleiden. Ik wist dat de opvolgende jaren uitdagend zouden kunnen zijn voor velen van hen, aangezien zij geconfronteerd zouden worden met het verlies van mijn fysieke aanwezigheid en hun eigen reis van Ascentie.
De volgende ochtend ontwaakte mijn familie om mij bewegingsloos te vinden behalve voor een zacht, oppervlakkig ademhalingspatroon welke nauwelijks merkbaar was. Mijn lichaam stond in ‘lichterlaaie’ met Licht, en zij wisten dat ik aan mijn overgang begonnen was van het fysieke lichaam in/naar het Lichtlichaam. Zij wisten op dat moment dat ik in een staat van pure gelukzaligheid en extase was, en dat weldra ik niet langer meer mijn fysieke lichaam nodig had. Waar zij zich niet bewust van waren was dat ik in staat was mijn Ascentie te observeren, terwijl ik nog steeds bewust was van alles dat er om mij heen gebeurde. Mijn geliefde Jezus was aan mijn zijde. Ook zichtbaar voor mijn familie, hij begeleide mij om kruiden, bladeren en bloemen te verspreiden in een kleine boot. Jezus instrueerde hen om mijn lichaam met onze heilige en gezegende olie te zalven. In mijn vlees en bedekt met een witte doek, werd ik in de boot geplaatst, diens lengte was net genoeg voor mijn lichaam om plat te liggen. De één na de ander zei diens vaarwel tegen mij; elkeen bracht zo een diepe Liefde tot uitdrukking dat het mijn hart en ziel vulde, en mijn Ascentie ondersteunde. Mary Anna, was de laatste om haar vaarwel tegen mij te zeggen, met tranen omlaag stromend over haar wangen bracht zij haar diepe en eeuwige Liefde voor mij tot uitdrukking. Toen, ondersteund en geïnstrueerd door Jezus, duwde zij de boot in de zee waar de zachte golven het opvingen en de boot van haar weg begonnen te dragen. Mijn familie observeerde het wonder dat zich vervolgens voordeed.
Jezus in zijn Lichtlichaam verscheen rustig wandelend naast mijn boot, zijn rug naar de kust, zijn Gouden Licht stromend in alle richtingen. Zijn Lichtlichaam omlaag buigend, reikte hij zijn hand uit naar de boot. Ik herinner me zijn gezicht, zijn ogen starend op mij met zulk een diepe Liefde en diep mededogen. Zijn schoonheid was betoverend. Terwijl ik de volheid en het hoogtepunt van mijn Licht bereikte, bewoog ik dieper in/naar het Licht van de Schepper om me hand in hand bij mij zoon aan te sluiten.
Mijn familie was getuige van mij in mijn Lichtlichaam opstijgend van de boot en hand in hand met mijn zoon weglopend van de boot, alsof wij op het water naar de ver weg staande Zon wandelden. Zij keken totdat zij ons niet langer meer konden zien en wisten dat ik mijn Ascentie gemaakt had.
In Vrede en Liefde altijd,
Joseph, Vader van Jezus
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com