Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 14 augustus 2016

JEZUS: Sta het bewustzijn van jouw Eenheid met jouw Vader en Zijn oneindige Liefde voor jou toe je te overgieten. / August 13, 2016 via John Smallman


JEZUS:
Sta het bewustzijn van jouw Eenheid met jouw Vader en Zijn oneindige Liefde voor jou toe je te overgieten.
August 13, 2016 via John Smallman

Dit zijn inspirerende tijden! Als jullie je fascinatie voor de mainstream media en de constante voeding van rampen en catastrofes vermijden, en kijken naar het goede nieuws, zullen jullie verbaasd zijn over de hoeveelheid die daar is en op jullie wacht om ontdekt te worden. De mensheid wordt wakker! Wat anderen jullie misschien ook vertellen over - hun meningen en angsten - over de toestand van de wereld, jullie weten, diep in jezelf, dat alles stroomt precies zoals goddelijk gepland is. Jullie zijn niet alleen, verlaten, en verloren, of kleine en onbeduidende wezens op drift geraakt in wat lijkt op een groot en oneindig aantal onbewuste en onverschillige Universums te zijn. Jullie zijn de geliefde kinderen van God, eeuwig gehouden in Zijn liefdevolle omarming, een omhelzing van waaruit jullie nog nooit van elkaar afgescheiden waren. En jullie weten dit! Ga naar binnen, breng een bezoek aan jullie heilig altaar waar de vlam van Zijn Liefde voortdurend brand om er jullie aan te herinneren dat de afscheiding nooit heeft plaatsgevonden, en jullie zachtjes terug duwt naar volledig wakker zijn.

Wakker zijn, je volledig bewust te zijn, en om volledig te leven in de Aanwezigheid van jullie Vader betekent het ervaren van VREUGDE ! Een ervaring van oneindige en eeuwige VREUGDE wat, mensen die binnen de illusie, binnen de droom leven, zich met geen mogelijkheid kunnen voorstellen.

Mens zijn is onbegrijpelijk beperkend. Wanneer jullie ontwaken zullen jullie zien en begrijpen hoe beperkt jullie waren, dus ook waarom het leven zo moeilijk was voor jullie. De verwarring en chaos waar jullie gedachten de hele tijd dat jullie in menselijke vorm waren aan onderhevig waren zal het heel duidelijk maken waarom jullie je zo vaak gedroegen alsof alles een ernstige bedreiging was voor jullie overleven. Jullie zullen jullie schijnbare noodzaak begrijpen om preventieve maatregelen te nemen om rampen te voorkomen, de rampen waarop de mainstream media voortdurend jullie aandacht gericht heeft. Jullie zullen ook begrijpen hoe niets van wat jullie hebben ervaren, tijdens de menselijke vorm, werkelijk is gebeurd. Zoals wij jullie blijven vertellen, dromen jullie gewoon, en terwijl sommige van deze dromen absoluut angstaanjagend kunnen zijn voor jullie, zijn het alleen maar dromen. Wanneer jullie ontwaken zullen ze zeer snel verdwijnen en worden vergeten, jullie hebben geen behoefte om het onwerkelijke te herinneren.

Het onwerkelijke is al eeuwen de ervaring van de mensheid geweest en heeft altijd intens echt geleken, want dat was jullie collectieve intentie toen jullie het bouwde. Vergeet niet, Jullie zijn Een, en toen God Jullie creëerde schiep Hij Jullie met alles - alle Kracht, al het Creatieve Potentieel, en alle Liefde - dat Hij is. Bijgevolg was de illusie die jullie gebouwd hebben om de afscheiding te ervaren zeer overtuigend, een grote en prachtige oneindigheid universums waarin Jullie jezelf vervolgens in ondergedompeld hebben als talloze heel verschillende en fysiek discrete individuen. Daarbinnen, en met dergelijke kleine en beperkte fysieke vormen in tegenstelling tot de uitgestrektheid en immense kracht van de omgeving die jullie omvatte, ontstond angst.
Uit die angst kwam de noodzaak om een beschermer te hebben, en dus vonden jullie goden uit, idolen, aan wie jullie gehoorzaamheid en opoffering aanboden in de hoop dat zij jullie zouden beschermen tegen de vele gevaren die jullie aan alle kanten leken te bedreigen - hevig slecht weer, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, woeste dieren, eindeloze menselijke conflicten en ziektes. Effectief gaven jullie je Macht weg door te weigeren die te erkennen. God is almachtig en het was van Hem dat jullie ervoor kozen om jullie af te scheiden om te bewijzen dat jullie Hem niet nodig hadden, en daarom hebben jullie er ook voor gekozen om jullie Macht te verbergen of te verloochenen.

Maar, Jullie en God zijn Een, onlosmakelijk met elkaar verbonden, en alles waar Hij Jullie mee heeft doordrongen heeft Jullie nooit verlaten, er is nergens waar het heen kan gaan.

Jullie ontwaken is het proces waarbij jullie alles terugvorderen wat jullie weggeworpen hebben. Niets is verloren gegaan, jullie hebben je alleen verborgen voor jezelf de Realiteit van Wie Je Bent. Jullie bewegen je in de richting van het ontwaken door terugvorderen wat jullie hadden weggegooid, jullie Macht, jullie Eenheid, die er voor jullie zijn in elk moment, ongewijzigd. Jullie kunnen ze terugvorderen door naar binnen te gaan en door het erkennen van jullie Eenheid met de goddelijke Vlam van Gods eeuwige Liefde, die altijd aanwezig is op jullie heilige altaar. Jullie erkennen het door het openen van jullie harten en het toestaan van Liefde om binnen te stromen en hen te vullen. Maar eerst moeten jullie de behoefte en de intentie loslaten om te oordelen, te veroordelen, te verwijten, en ook jullie hooggewaardeerde gevoelens van haat, wrok en bitterheid die de Liefde weigeren en blokkeren.

Dus, terwijl wij in de spirituele sferen, jullie liefdevolle broeders en zusters, jullie eraan blijven herinneren, is het essentieel dat jullie naar binnen gaan ten minste eenmaal per dag om Een te worden met God en Jezelf. Laat jullie fascinatie en betrokkenheid met de afleidingen van de illusie los, breng je egoïstische geest tot rust of besteed er geen aandacht aan, en sta het bewustzijn van jullie Eenheid met jullie Vader en Zijn oneindige liefde toe om Jullie te overgieten. Het is Jullie Wil en de Zijne dat jullie niet alleen bewust worden van jullie onverbrekelijke verbinding met elkaar, maar ook dat jullie de Heelheid van het Een zijn ervaren, de volledige en onuitsprekelijke vrede van jullie natuurlijke staat.

Wanneer jij (kleine jij!) Ervaart dat je het nooit zult vergeten, zal jouw intentie om liefdevol te zijn in ieder moment van het aardse leven binnen de illusie een constante worden. Je zult het Christusbewustzijn in iedereen met wie je omgaat herkennen in plaats van dat je een gebrekkige en mogelijk bedreigende andere ziet, een afzonderlijk individu waarvoor je te bang bent om te vertrouwen, omdat het kan leiden tot verraad. Jullie zullen je realiseren dat verraad een illusie is en zo zullen jullie angsten oplossen. Dus, ik zeg jullie wederom: “Ga ten minste eenmaal per dag naar binnen en wees in vrede in de liefdevolle omhelzing van jullie hemelse Vader.”  Als je dat doet zullen jullie zien dat het dagelijks leven veel soepeler stroomt voor jullie ongeacht welke kwesties jullie tegenkomen en moeten omgaan, en jullie zullen jezelf in staten van de vrede vinden in plaats van conflict. Anderen zullen worden gewezen op de rust die jullie uitdrukken en jullie je samen met hen verenigen in een uitdrukking van het Christusbewustzijn, volledige acceptatie van elkaar en zoete tevredenheid zal jullie dagen vullen. PROBEER HET, HET WERKT ECHT!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl