dinsdag 9 augustus 2016

JEZUS: Het is tijd voor jullie om afstand te doen van je geloof, jouw vertrouwen in de illusie en WAKKER TE WORDEN! / 8 augustus 2016 / door John Smallman


JEZUS:
Het is tijd voor jullie om afstand te doen van je geloof, jouw vertrouwen in de illusie en WAKKER TE WORDEN!
8 augustus 2016 door John Smallman

Jullie weten dat gemoedstoestanden invloed op je hebben als ze door je heen gaan, en jullie weten ook dat ze door jullie heen gaan. De menselijke ervaring, als een afgescheiden wezen binnen de collectieve droom of illusie, is een voorbijgaande ervaring, het houdt geen stand, het is tijdelijk, vergankelijk, in feite is het kortstondig! Maar de tijd lijkt heel echt voor jullie, als een rivier die door een steeds veranderende omgeving van de stemmingen - emoties, gevoelens, zorgen, angsten, angst, pijn en lijden stroomt, kort afgewisseld met hoop, verlangens, tevredenheid, en genoegens. Maar het stroomt altijd - langzaam of snel, afhankelijk van de keuze van het individu op dat moment - het is altijd in beweging.

Echter, jullie zijn allemaal eeuwige wezens in het eeuwige en tijdloze nu moment, altijd aanwezig in Gods goddelijke Aanwezigheid, de enige staat van het bestaan. Al het andere is onwerkelijk, een verzinsel van jullie verbeelding, een spel waarin jullie, als een klein kind, je handen voor je ogen houden en, in het kort moment voordat je ze verwijdert, je alleen, apart, verlaten, in feit doodsbang voelt. Er is niets te vrezen, want alleen liefde is echt, dus wees in de vreugdevolle zekerheid dat dat schijnbare gevoel van afscheiding, eenzaamheid, verlating volkomen onwerkelijk is!

De enige Werkelijkheid is, Alles Wat Bestaat, is God. Daarom zijn jullie allen Eén met Hem, want er is absoluut nergens anders dat je zou kunnen zijn! De mensheid kiezen er eindelijk voor, na vele eeuwen,  om te ontwaken in de realiteit. Echter, voor dat dat gebeurt moeten jullie je angstige wurggreep op de illusie loslaten. Dat betekent dat jullie al jullie denkbeelden moeten loslaten - waarlijk ze zijn niet echt - hebben een hekel aan, wrok, oordelen, angsten en elk gevoel van zelf gerechtigheid evenals al degenen die zich voor de Liefde van jou verbergen. Ze fungeren als een mantel, een sluier of een mist die hangt tussen jullie en de werkelijkheid, om het voor jullie te verbergen. Ook zij zijn denkbeeldig gebouwd door jullie, omdat jullie bang waren dat jullie keuze om afscheiding van God te ervaren Hem uitermate boos op jullie gemaakt had, en daarom hebben jullie ze gebouwd om jezelf te verbergen voor Hem.

Maar God weet niet wat boosheid is, laat staan dat Hij een gevoel van boosheid of oordeel zou koesteren tegen zelfs ook maar een van jullie! Hoe kan Hij boosheid kennen wanneer er slechts Liefde is? Hij wacht vreugdevol en liefdevol op jullie ontwaken omdat Zijn Wil voor jou eeuwige gelukzaligheid is, en Hij weet dat jullie ontwaken onvermijdelijk is! Jouw taak in het proces van ontwaken is alleen om los te laten! Loslaten van elke betekenis of gevoel van schuld, van onwaardigheid, schaamte, angst, want elk van hen is totaal ongegrond. God heeft jullie gecreëerd, daarom ben jij, en een ieder van jullie, perfect goddelijke wezens. Als mensen lijkt dat niet het geval te zijn, en dat is als gevolg van de grenzen en beperkingen die jullie hebben ingebouwd in het spel dat de illusie werd.

Jullie zijn liefde! Alles wat God schept is Liefde en God houdt onvoorwaardelijk van wat Hij schept op elk moment en zonder uitzondering. Als Hij van jullie houdt waarom zouden jullie jezelf dan niet liefhebben? Het heeft geen zin, in feite is het heel krankzinnig voor jullie allemaal te beoordelen als onwaardig, beschamend, zondig, onbetrouwbaar, lelijk, of kwaad inclusief enige van Gods goddelijke Creaties, natuurlijk, jullie zelf. Hij biedt jullie alleen Liefde aan, en Hij biedt het continu op elk moment aan, alles wat je hoeft te doen is je hart te openen door het loslaten van jouw woeste greep op wat het ook is dat niet van Liefde is, en Liefde zal hen onmiddellijk vervullen, en je vreugde zal extatisch zijn.

Angst is wat jullie terug houdt, angst dat jullie onwaardige zondaars alleen de hel verdienen. Dat is waanzin omdat er geen zonde en geen hel is. Wat jullie ervaren als zonde en hel zijn denkbeeldige en volledig onwerkelijke aspecten van de illusie, het spel van de afscheiding waar jullie in betrokken zijn, dat zelf heel onwerkelijk is. Het is tijd voor jullie om afstand te doen van je geloof, jouw vertrouwen in de illusie en WAKKER WORDEN!

Wanneer jullie de Liefde toestaan in jullie Harten te stromen, want het zal doen wanneer jullie stoppen het af te sluiten door middel van  oordelen en al de andere niet-liefdevolle gedachten die jullie denken verstrekt, zullen jullie wakker worden omdat het onmogelijk is om in slaap te blijven wanneer de liefde jullie harten vult. Als mensen zijn er maar heel weinigen van jullie die niet een intense liefde voor een ander hebben ervaren, en wanneer jullie dat soort ervaring hebben gehad, slapen jullie dan? Nee, jullie zijn volledig ontwaakt en helder levend met vreugde. Als jullie ontwaken in de werkelijkheid, zal jullie goddelijke en eeuwige Thuis, je levendigheid en vreugde in het leven oneindig groter zijn dan al jullie eerdere ervaringen en welke verwachtingen jullie ook hebben totaal overtreffen die jullie hebben vastgehouden over jullie terugkeer naar jullie ontwaakte staat.

Ik weet dat het moeilijk voor jullie is om de oneindige vreugde te begrijpen  waarmee de Realiteit jullie omhult , wachtend op jullie ontwaken en je erin te verliezen. Dus herinner jezelf eraan ten minste eenmaal per dag en bij voorkeur vele malen, dat Gods wil voor jouw incompleet en eeuwige gelukzaligheid is op dit moment! Hij wil niet dat jullie nog levens lang wachten, hij wil dat jullie gelukkig zijn, om in vreugde te zijn, op dit moment! Het enige wat jullie hoeven te doen is je volledig open te stellen voor de Liefde, dat is jullie ware aard, ten behoeve van jullie Eenheid met Hem en de hele schepping. Wanneer jullie de intentie vasthouden en onderhouden om dat te doen zal alles waar jullie je aan hebben vastgehouden dat niet in lijn is met Liefde wegvallen en het zal jullie bewegen uit de duisternis van angst, woede, haat en wrok in het briljante Licht van Gods eeuwige Liefde, en kennen jezelf direct als wie jullie werkelijk zijn - oneindige licht aspecten van de Eenheid dat God is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl