vrijdag 5 augustus 2016

Januskop / 4 augustus 2016/ ArjunA

Januskop
4 augustus 2016/ ArjunA

In de beeldhouwkunst en schilderkunst is een januskop een hoofd met zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een gezicht. Het is genoemd naar de Romeinse god Janus, die in een van zijn verschijningsvormen twee gezichten had.

Een modern voorbeeld is Quirinus Krinkel, een personage uit de Harry Potter boeken, een man met twee gezichten (zowel letterlijk als figuurlijk). Een voorbeeld in eigen land is het beeld van de Stenen Man in Harlingen.

In de literatuur wordt de term januskop wel gebruikt om te benadrukken dat iets diverse - vaak tegengestelde - eigenschappen of karakteristieken kan hebben. Hierbij wordt dus gebruikgemaakt van beeldspraak.

Janus was de Romeinse god van de poorten en doorgangen. Hij werd vaak afgebeeld met twee hoofden, waarmee hij naar voren en naar achteren kon kijken. Hij was tevens de god van de overgang van het oude naar het nieuwe, vandaar zijn vernoeming in de maandnaam januari. 

Voorspellingen.
Jaren geleden kwam ik tot de verrassende conclusie dat de beste voorspellingen niet uitkomen, omdat ze bedoeld zijn het collectief bewustzijn te triggeren die voorspelling ongedaan te maken… Dat sommige voorspellingen wel uitkomen, ligt aan het ontbreken van schepperkracht in het collectief bewustzijn. Voorspellingen hebben dus twee gezichten!

Onlangs kreeg ik een e-mail met een link naar een voorspelling van een remote viewer. Laten we dit begrip meteen maar van alle mystiek ontdoen. Elk ontwaakt individu heeft wel eens heldere momenten, maar we noemen dit gewoon heldere momenten. Al in de Koude Oorlog (1945-1989) hadden zowel Russen als Amerikanen mensen in dienst om locaties, personen en militaire operaties waar te nemen die zich niet binnen het bereik van hun uiterlijke zintuigen bevonden.

Een betere omschrijving voor remote viewing is buitenzintuiglijke waarneming. Welnu, daartoe is een ieder in staat die op Alfabewustzijn kan functioneren. Goed, en dan nu naar de voorspelling van Ed Dames, een gepensioneerde remote viewer uit het Amerikaanse leger.

Enige jaren geleden voorspelde Ed Dames dat de aarde getroffen zou worden door een enorme zonnevlam met als gevolg dat een groot deel van de Aarde, en misschien wel de hele Aarde, zonder elektriciteit zou komen zitten. Mr Ed J noemt deze ‘Moeder van alle Zonnevlammen’ de Killshot. Mr. Ed baseert zijn voorspelling op de waarneming van een planeet X of Nibiru die ons zonnestelsel is binnen geslopen.

Deze planeet en zijn satellieten hebben de laatste jaren meer dan ooit tevoren aardbevingen, tsunami’s, vulkaanerupties en klimaatveranderingen van ongekende omvang gecreëerd. Deze planeet zou 5 keer groter dan de Aarde, en men neemt aan dat hij dan ook vijf keer de massa van de Aarde moet hebben.

De passage van Planeet X of Nibiru zal, net als in de tijd van Atlantis, zoveel rampspoed scheppen dat we niet meer weten waar we het moeten zoeken. Mr. Ed geeft daarom aan dat hij en zijn team de verhuisdozen al klaar heeft staan om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Als deze voorspellingen kloppen, moeten we minimaal naar een hoogte van 200 meter boven NAP gaan. Mr. Ed heeft zelfs hints voor de inhoud van de evacuatie rugzak. Mr. Ed voorspelt dat de de enorme zwaartekracht van deze planeet zeer veel invloed op Aarde en de andere planeten in ons zonnestelsel heeft. Hij denkt daarbij aan ontzettend hoge tsunami’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, meteorieten, het omkeren van de polen en heel veel regen.

Geliefden, ook op meer dan 200 meter boven NAP zal het dan fors regenen, en bovendien zal die hoogte ook eerder getroffen worden door meteorieten. Ik moet ineens denken aan een liedje uit 1971.

“Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe
Hoe ver moet je gaan…”

Twee gezichten.
Net als een Januskop heeft ook een voorspelling twee gezichten. De catastrofes die onze geplaagde planeet zullen treffen zijn het gevolg van het menselijk verstand, de menselijke logica. Want een planeet die 5 keer groter is dan de Aarde moet wel vijf keer de massa en vijf keer de zwaartekracht hebben van onze thuisplaneet.

Het is maar goed dat ik niet veel verstand heb. Juist in die factor 5 zie ik het getal van vrijheid en bevrijding, want stel dat deze planeet vijf keer het Licht quotiënt van de Aarde meebrengt. Stel je voor dat deze wederkomst gewoon meer Licht, en dus een collectief ontwaken met zich meebrengt…

Planeet X of Nibiru is de thuiswereld van de Anunnaki, zij die uit de Hemel op Aarde neerdaalden. Het was in een vergadering van de Anunnaki leiders dat een van hen de onvergetelijke woorden sprak: “Laat ons wezens creëren naar ons evenbeeld…” Het was ook een van hun leiders die de door het smelten van grote delen van Antarctica veroorzaakte Tsunami/Zondvloed gebruikte om zich van die gecreëerde wezens te ontdoen. Wie zei ook alweer dat de geschiedenis zich herhaalt?

Planeet X.
Laten we ons dan nu focussen op die andere naam voor hetzelfde hemellichaam. Merk op dat ik hier het woord planeet doelbewust heb vervangen voor hemellichaam. Planeet X… Voor ogen die kunnen zien is in die naam het concept Pax Christie gecodeerd. Weet je nog hoe dat Pax Christie symbool is ontstaan?

De slag bij de brug van Milvius vond plaats op 28 oktober 312 tussen de legers van de keizers Constantijn I en Maxentius. De slag werd gewonnen door Constantijn. Het is een belangrijke veldslag in de Romeinse geschiedenis. Volgens Constantijn had hij de overwinning te danken aan de God van de christenen...

Constantijn had daags voor die veldslag een visioen (helder moment c.q. remote view) van een komeet of meteoriet, een hemellichaam dus, die een symbool in de lucht achterliet voordat het op Aarde insloeg. Dat Pax Christie symbool liet hij op alle schilden van zijn legermacht zetten en zo behaalde hij de overwinning (zoals Bob Dylan het ooit zong) met god aan zijn zijde.

Voor ogen die kunnen zien herbergt de naam Planeet X, ook het getal 10 in Romeinse cijfers. Het getal 10 staat voor een overgang. De 10 bestaat uit 1+0=1 en staat dus voor zowel het einde als het nieuwe begin. Het is het einde van dat wat is en tegelijkertijd het begin van een nieuwe cyclus of fase. Het getal 10 staat dus voor de Alfa en de Omega, voor het einde dat al een nieuw begin in zich bergt.

Openbaringen.
Is het dan puur toeval dat Yeshua volgens het boek Openbaringen de Alfa en de Omega of de Eerste en de Laatste wordt genoemd? Is het dan puur toeval dat de Essenen elkaar met de armen als een X gekruist voor het Hartchakra begroetten? Is het dan puur toeval dat de Amerikanen het hebben over X-mas als ze de kerstkalkoen aansnijden?

Net zoals de Januskop, en net zoals elke voorspelling, kan deze planeet X op twee manieren ervaren worden. De wetenschap en Mr. Ed hebben het alleen maar over de enorme zwaartekracht van de Tiende Planeet en de rampen die ermee samenhangen. Tegenover die zwaartekracht stel ik Lichtkracht. Durven wij, als Lichtkrachten, te voorspellen dat de wederkomst van Nibiru of Planeet X tevens de wederkomst is van Yeshua?

Dit is artikel 41 van deze site, en de som van 14 is toevallig 5. Is het dan toeval dat wij Bevrijdingsdag vieren op de vijfde dag van de vijfde maand? Ja, ik weet dat ik met woorden speel, maar dat deed Johannes ook in zijn evangelie: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God". J

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com