Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 22 augustus 2016

Hilarion: “Geliefde Lichtwerkers, Jullie Zijn de Hoop van de Wereld” / 21 Augustus 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Hilarion:
“Geliefde Lichtwerkers, Jullie Zijn de Hoop van de Wereld”
21 Augustus 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Jullie zitten allemaal middenin het verteren van nochtans een andere frequentie verschuiving. Het is zich nu aan het voordoen. Er is veel dat nog steeds gereinigd wordt uit jullie systemen. Jullie moeten je herinneren, Dierbaren, dat er lagen op lagen zijn die zogezegd ingekapseld werden, welke een langzame, veilige en zachte reiniging nodig hebben om jullie nog steeds te laten functioneren zonder te bezwijken voor de chaotische energieën die overvloedig zijn op deze wereld of aldus zogenaamd. Er is veel dat naar voren zal komen in de komende maanden dat ervoor zal zorgen dat iedere persoon op de planeet, die de gedachten en harten van de mensen van de planeet echt maken, alles zal proberen te absorberen dat aan hen gegeven wordt, dat naar hen gespiegeld wordt in de buitenwereld.
Het zal een tijd zijn wanneer alle mensen van de wereld zich gefragmenteerd zullen voelen en niet in staat om om te gaan met alle veranderingen die plaatsvinden, maar uiteindelijk zal alles op een nieuwe manier samenkomen, een nieuw begin dat waarlijk iedere ziel op de planeet in ere zal houden. Elkeen van jullie werd op deze tijden voorbereid, elkeen van jullie heeft de training, de kennis en de bekwaamheid om van groot nut te zijn in het behouden van de stabiliteit als een primaire focus. Het betaamt jullie te beseffen dat dit de functie is die nodig is gedurende deze tijden, dat je een nuchterheid behoud en probeert het hogere perspectief van alles te zien dat er gebeurt en stabiliteit handhaaft, het Licht handhaaft.

De grootste waarde die jullie aan de mensheid aan zouden kunnen bieden gedurende de aankomende tijden is Onvoorwaardelijke Liefde en Acceptatie. Heel veel mensen zullen het gevoel hebben dat zij hun grip, hun verstand, alles dat er voor hen toe deed zullen verliezen. Jullie zijn het die een waardevolle rol spelen als deze gebeurtenissen zich voordoen. Heel veel mensen in de westerse werelden, die van vrede en overvloed genoten hebben, een vreugdevol en veelbewogen leven geleefd hebben, zullen zichzelf gewaarworden het gevoel te ervaren dat hun levens een dieptepunt bereikt heeft, alsof hun levens op drijfzand gemaakt waren. Dit zal het samenkomen van jullie en het geven van jullie energie nodig zijn om die stabiliteit te creëren die nodig zal zijn. Zoals wij gezegd hebben, het zal allemaal uiteindelijk goed zijn. Alles dat zich voor zal doen zal goed zijn.
Nieuwe manieren van zijn/bestaan, nieuwe manieren van het beheren van de behoeften van de mensen van iedere natie, zullen op een manier in de praktijk komen welke gunstig zal zijn voor hun burgers. Diegenen die in buitengewone luxe leefden zullen zichzelf op drift geraakt gewaarworden zonder te weten wat te doen. Gedurende een frequentie verschuiving is het moeilijk om verbonden te blijven met de hogere rijken, dit is een tijdelijke situatie en zal hervatten wanneer de energie-toevloeden meer gestabiliseerd geworden zijn. Ondertussen, zullen alle verborgen werkelijkheden die achtergehouden werden voor de mensen van de wereld doorgaan naar voren te komen in recordtempo’s. Dit is wat de mensen van de wereld in overweldiging zal plaatsen, zich afvragend hoe het is dat zij deze dingen niet geweten konden hebben. Het zal nog moeilijk worden voor hen om te proberen alles te absorberen dat zich voordoet. De stemming zal uiterst geprikkeld raken als mensen zich overweldigd voelen en niet in staat om ermee om te gaan.
Het leven op de planeet zal een onwerkelijk aspect aannemen. Uiteindelijk zal alles naar Goddelijke orde hersteld worden en zal het beter dan voorheen zijn. Wij vragen aan de Lichtwerkers van de wereld om in volle ernst het Licht binnenin zichzelf en het hoogste goede van iedereen hoog te houden. Er is een balanceren dat aan het plaatsvinden is en door zal gaan dat aldus te doen, totdat de structuren van de wereld vernieuwd en hersteld zijn en functioneren op een betere manier die rekening houdt met de behoeften van alle burgers van de planeet. Na de chaos komt het goede. Deze wortelen zullen stevig geplant zijn. Het zal de gecombineerde inspanningen van heel veel mensen nodig zijn om de nieuwe structuren te vestigen, maar het zal het goed waard zijn.
Geliefde Lichtwerkers, jullie zijn de hoop van de wereld, jullie zijn degenen die zelfverantwoordelijk zijn in een nieuwe vorm van bestuur waar alle mensen verantwoordelijkheid accepteren voor al hun gedachten, woorden en daden, alles dat in hun bewustzijn ronddraait. Want dat is de Goddelijke manier, om volledig verantwoordelijk te zijn voor jezelf, je wezen, je gebied van invloed in de omgeving om je heen. Steeds meer mensen beseffen dit, en vrede zal werkelijk op jullie planeet gevestigd zijn. Alles zal met grote harmonie beginnen te functioneren. De dagen die er in het verschiet liggen zijn gevuld met hoop … denk daaraan. Ben goed, want alles is goed.
Tot Volgende Week…
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
2009-2016© Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com