Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 21 augustus 2016

Het Team Breng Je Goddelijke Zelf tot Uitdrukking / 16 Augustus 2016 / Peggy Black


Het Team
Breng Je Goddelijke Zelf tot Uitdrukking
16 Augustus 2016 / Peggy Black
Wij zijn hier om jullie enige duidelijkheid alsook inzicht aan te bieden aangaande de ontvouwende chaos die jullie waarnemen. Dit is werkelijk een tijd van transformatie, want het is vanuit energetische en collectieve chaos dat nieuwe werkelijkheden voortgebracht of geboren worden.
Wij beseffen dat jullie wereldgebeurtenissen waarnemen vanuit een plaats van ongeloof en bezorgdheid. Wij hopen dat deze woorden jullie gerust zullen stellen over jullie krachtige rol in deze transformatie en nodigen jullie gefocuste aandacht en intenties op een manier uit dat de geboorte van een levensonderhoudende werkelijkheid voor iedereen zal creëren en verankeren. Dit is jullie opdracht. Als jij onze woorden leest, ben jij je hiervan bewust als een kans om je goddelijke zelf tot uitdrukking te brengen.

De misplaatste energieën die opgeroepen, opgestookt en bekrachtigd worden komen naar boven om opgeruimd te worden. Wij beseffen, dat wanneer jullie deze misplaatste of negatieve energieën en emoties waarnemen die in beroering gebracht worden en dan uitgevoerd worden vanuit het collectieve bewustzijn, er groot alarm en ongeloof is. Ben er bewust van dat je getuige bent van wat genoemd wordt de schaduw, het aspect van het menselijke onderbewuste waarin vele donkere impulsen onderdrukt worden.
Wij nodigen jullie uit om je best te doen om gecentreerd te blijven en wederom gefocust op een werkelijkheid die jullie wensen. Dit is waarlijk jullie kracht en verantwoordelijkheid.
Je hebt een fysiek lichaam alsook een energie lichaam en vanaf de tijd dat je geboren werd in/naar deze dimensie en werkelijkheid, is het je fysieke vorm dat de meest aandacht nodig heeft. Als een kind, toen je begon de uiteenlopende energieën van ongemak, teleurstelling, kwaadheid, angst en iedere andere misplaatste emotie te ontwikkelen en te ervaren, werd aan jou niet onderwezen hoe deze emoties tot uitdrukking te brengen, op te ruimen of te verschuiven. Vele keren worden deze emoties zo snel afgesloten, dat zij zelfs niet door anderen waargenomen worden.
Het meeste van deze pijnlijke emoties en ervaringen worden onderdrukt en opgeslagen binnenin het energielichaam. Jullie ouders begrepen niet hoe deze negatieve emotionele energieën op te ruimen. Daarom, werden jullie niet over het belang van het opruimen van deze misplaatste emoties onderwezen, en daarom werd de cyclus voortgezet. Dit is een aspect van de menselijke natuur welke niet geadresseerd of opgelost is.  
Wij oordelen dit gedrag niet; het is een patroon dat alle mensen gedurende eeuwen beziggehouden heeft. Wanneer een negatieve of misplaatste emotie of ervaring gevoeld wordt en niet tot uitdrukking gebracht wordt op een gezonde manier op dat moment, wordt het dan opgeslagen in de fysieke vorm in de cellen, weefsels en organen van het lichaam, je bio-computer. Het wordt ook energetisch opgeslagen in het energielichaam.
Deze dichte vibraties en frequenties van negatieve misplaatste emoties van angst, kwaadheid, haat, schuldgevoel, achterlating, niet geliefd of gezien te zijn enz, worden, wat energetisch genoemd werd, het schaduw-zelf, het deel of aspect van jezelf dat onderdrukt of ontkend wordt.
Aan jullie werd onderwezen dat het niet passend is om je kwaadheid of iedere andere misplaatste emotie tot uitdrukking te brengen. Wat jij en anderen gedaan hebben is geweest om deze kwaadheid of angst of iedere andere negatieve emotie en ervaring te controleren, te remmen, in te dammen of op te kroppen.
Emoties die onderdrukt, ontkend of genegeerd worden kunnen gemakkelijk getriggerd of geactiveerd worden door een gelijkaardige emotionele vibratie of frequentie. Dus wanneer iemand kwaadheid tot uitdrukking brengt, activeert het vaak iedere onderdrukte kwaadheid in de ander. Als angst opgeroepen wordt door iemand, zal iedere angst die onderdrukt wordt geactiveerd worden in het individu en diens persoonlijke schaduw of de collectieve schaduw.
Neem de mogelijkheid in overweging dat emotionele frequenties besmettelijk kunnen zijn. Kwaadheid zal vaker angst oproepen, angst zal meer angst uitnodigen en stimuleren, en dat allemaal omdat individuen niet geïnformeerd werden hoe deze negatieve emoties of energieën op te ruimen of te transformeren. Aan jullie werd niet onderwezen dat jullie een alchemist zijn. Dit besef maakt deel uit van de ontvouwende evolutie.
Dit is een waarheid waar jullie hier voor zijn om te verankeren. Jullie zijn waarlijk hier op deze planeet, in deze tijd, om deze misplaatste negatieve emoties en vibraties te verheffen die de mensheid in de beperkende overtuiging gehouden heeft van machteloos te zijn.
Deze donkere en misplaatste impulsen worden gewoonlijk verborgen en onderdrukt in het onderbewuste van ieder individu. Als een multidimensionaal goddelijk wezen van Licht, zijn jullie bedoeld om hen te transformeren. Je voelt een emotie en als het misplaatst is of het is een lage, dichte negatieve emotie, moet je dat verschuiven door de emotie op een gezonde manier tot uitdrukking te brengen, deze gevoelens te bezitten in plaats van hen te onderdrukken en te beperken.
Je kunt geluid gebruiken om deze dichte frequentie op te ruimen of tot uitdrukking te brengen, of vele van de andere energie gereedschappen die beschikbaar zijn gebruiken, in plaats van deze vibraties op te slaan in het energiegebied en het fysieke lichaam.
Wat jullie waarnemen in de collectieve actie en chaos welke rondom jullie planeet tevoorschijn komen, is de activering van alle onderdrukte haat, kwaadheid, angst, oordeel en dergelijke dat door vele generaties onderdrukt werd. De collectieve schaduw is duidelijk en beschikbaar om te transformeren.
Ben bewust wanneer welke van je eigen onderdrukte emoties dan ook getriggerd worden door de media, of door anderen. Denk eraan je niet bezig te houden met dezelfde negatieve emoties die in het collectieve bewustzijn tot uitdrukking gebracht worden.
Neem de kans om iedere persoonlijke misplaatste of negatieve gevoelens van rancune, agressie, jaloezie, haat, of angst op te ruimen en ben bewust van ieder oordeel of iedere gerechtigheid die je zou kunnen hebben betreffende jouw standpunt. Wanneer je eenmaal de mogelijkheid erkent dat deze gevoelens verborgen zouden kunnen zijn voor je besef, is het veel gemakkelijker om hen te transformeren. De handeling van het waarnemen, van het her/erkennen en deze emoties te bezitten, verzwakt hun kracht.
Wanneer wat voor Licht dan ook eenmaal aangeboden wordt aan een schaduw manifestatie, verdwijnt het. Het is Licht dat er de oorzaak van is dat de schaduw tevoorschijn komt en uitgevoerd wordt, en het is ook het bewustzijn van Licht dat er de oorzaak van zal zijn dat de collectieve schaduw kan en zal oplossen.
Ben bewust wanneer welke van je eigen onderdrukte emoties dan ook getriggerd wordt door de media of door anderen. Denk eraan je niet bezig te houden met dezelfde negatieve emoties die onderdrukt worden in het collectieve bewustzijn.
Denk eraan dat je een alchemist bent. En een alchemist heeft de bekwaamheid en het begrip om energie te transformeren. Emoties zijn gewoon energie.
Stap in je persoonlijke kracht en begrip, wetende dat jij je kunt focussen op het Licht van het besef dat zich voordoet wanneer het ook maar is dat de schaduw gereflecteerd wordt. Stuur liefdevolle zegeningen naar diegenen die verstrikt zitten in de expressie van het schaduw zelf. Houd de visie vast en herbekrachtig de ware luister in anderen.
Wij delen nu eenvoudig de belangrijkheid mee voor jullie evolutie en de evolutie van het bewustzijn op jullie planeet, voor jullie om in jullie kracht te stappen als een bewuste alchemist en te beginnen om jullie Licht aan te bieden, om jullie Licht te focussen en zonder enige twijfel te weten dat het een verschil maakt.
Zie jezelf de vibraties en frequenties van Liefde, mededogen, begrip en levensondersteunende acties verankeren. Zie jezelf kosmisch Licht verankeren en verbeeld je dat het zich verspreidt en iedereen verzamelt in een omhelzing van heelheid en genezing.
Verbeeld je deze liefdevolle Lichtenergie, deze goddelijke energie, alle kwetsuren van de wereld, spirituele kwetsuren, mentale kwetsuren, emotionele kwetsuren en fysieke kwetsuren te genezen.
Denk eraan ook een beroep te doen op alle goddelijke wezens in de niet-fysieke rijken om jullie inspanningen en jullie intenties te ondersteunen richting de verlichting van alle gevoelhebbende wezens.
Wij zijn bij jullie met deze actie en in dit alchemistische proces van transformatie. Wij omhelzen jullie met onze Liefde en diepe dankbaarheid voor wie jullie zijn en voor het werk en de dienstverlening die jullie aan deze dimensie en dit tijdskader aanbieden. Weet dat jullie ondersteund en gezien worden.
Het Team
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com