Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 2 augustus 2016

Heer Metatron: Leeuwenpoort 2016 Ontwaken Tot een Nieuwe Werkelijkheid / 31 Juli 2016 / Rev. Christine Meleriessee

Heer Metatron:
Leeuwenpoort 2016
Ontwaken Tot een Nieuwe Werkelijkheid
31 Juli 2016 / Rev. Christine Meleriessee

Groeten Mijn Kameraad Licht Wezens,
Het is een genoegen om met elk van jullie te verbinden in deze krachtige tijd van versnelling. Ik ben Heer Metatron tot uw dienst.
Ik wil met jullie converseren over de energetische uitwisselingen die zich momenteel voordoen op de planeet. De Leeuwenpoort heeft grote aandacht ontvangen door heel veel individuen, aangezien het altijd een zeer krachtig moment in het jaar is.
Dit jaar is specifiek interessant, aangezien het opengaan van de toegangspoort van energieën werkelijk een voortzetting van Licht is dat in 2015 gebeurde. Want zien jullie, de energieën van vorig jaar zijn zo krachtig geweest, dat de beweging van de frequentie doorging in/naar 2016. We zijn aangekomen in dat tijdsgewricht waarin het openen van de doorgang van de poort toestaat voor meer aardende energieën om zich binnenin de planeet voor te doen.
Het brengt de bekwaamheid voort voor meer om te gebeuren door de essentie van jullie ziel toe te staan de aanwezigheid van deze Lichtformaties te erkennen.

De uitwisseling van Licht dat zich voordoet via Sirius is zeer speciaal, aangezien hun planetaire bewegingen zeer gelijkaardig zijn aan wat jullie ervaren, maar nochtans komt het op een andere manier van begrip. Sirius B is de  planeet die deze frequenties uitstraalt; in feite, de Heer en Dame van Sirius met de Raden van Sirius zijn zeer heersend in de uitwisseling die zich voordoet. Wij zijn allemaal zeer aanwezig voor deze Lichtuitstralingen om meer mogelijkheden voort te brengen in het fysieke rijk van Gaia.
Er zijn dus veel meer elementen die verkregen moeten worden voordat de hulp van Sirius B erkend kan worden in een fysieke staat van conditionering. Maar het proces van het toestaan van het potentieel van de Zevende Dimensionale energieën om ervaren te worden, niet door het fysieke zelf, maar door het hogere bewustzijn van de Aarde, is om uitgebreid te worden binnenin de staat van bewustzijn van de mensheid.
Met andere woorden, de Aarde is helemaal niet bezig zevendimensionaal te worden, maar de toegang van de Draaikolk is zevendimensionaal.
Dit betekent dat de overdracht van de energieën niet een aardende essentie zijn, maar nu passeert het door de Aarde heen en dan voorbij de Aarde voor het potentieel van de versnelling om zich voor te doen.
Als jij je eigen bewustzijn kunt begrijpen en wat dat voor jou mag betekenen in ieder gegeven moment, dan kan je het potentieel begrijpen van meer gerealiseerd te zijn in jullie wereld. Het is zoals het staan op de rand van een afgrond, niet wetend wat de uitkomst zal zijn maar wetend dat er meer is om gerealiseerd te worden. Dit is precies wat er zich momenteel voordoet via deze Leeuwenpoort.
De energie van deze draaikolk van Licht representeert een spirituele aardende kracht, welke toegepast moet worden binnenin het vier-lichamelijke systeem. Het is een toegangsweg om de inclusieve energieën toe te staan ontvangen te worden om de drie geesten van het bewuste - sub-bewuste - super-bewuste te helpen. Het is het potentieel van alle elementen om op hun plaats te komen om voor de toegangsweg toe te staan meer gerealiseerd te worden.
Het is ook het proces van terug te gaan doorheen het Etherische Lichaam om de genezing toe te staan te gebeuren. Dit betekent dat de vele momenten die nog steeds klem zitten in gebieden van wanhoop binnenin het Etherische Niveau losgelaten/bevrijd moeten worden.
De Leeuwenpoort is een zeer krachtige Lichtstroming van energie dat aan het creëren is dat alle zielen ontwaken jegens een ander deel van hun werkelijkheid - de werkelijkheid waar zij niets over weten.
Niet alleen verhuizen alle zielen op de Aarde doorheen hun Etherische Zelf, Gaia gaat door hetzelfde heen. Dit betekent dat tijdlijnen uitbarsten en genezen worden terwijl wij spreken. Gebeurtenissen die zich voordoen kunnen elementen van het verleden zijn om in/naar heelheid gezet te worden, zodat er geen pantheons (eretempels) op de Aarde bestaan. De energieën van eretempels zijn overal rondom de Aarde.
Dit zal enige tijd nemen voor dit reinigingsproces om te gebeuren, aangezien het geen gemakkelijke overgang zal zijn.
Dit, op diens beurt, staat toe voor de vermenging van alle energieën om in/naar het evenwicht te komen. Het is de hoogste ervaring van wetendheid dat zich voor kan doen voor een ziel die in het lichaam woonde op een planeet die door hetzelfde proces heengaat. Maar het meest belangrijke element is om het proces toe te staan te gebeuren.
Deze energetische uitwisseling kan veroorzaken dat vele energieën verschuiven.
Het is een tijd van grote transformatie waarin elementen naar boven zullen komen, genezingen plaats zullen vinden, en het potentieel heeft van het fysieke zelf toe te staan verder te treden in/naar diens voorbestemde besef van Spirit en Materie welke Eén worden.
Jullie moeten je herinneren dat het grote verwoesting en verandering kan veroorzaken om te gebeuren. Ben voorbereid op een opeenvolging van gebeurtenissen om binnenin de Aarde te veranderen.
Natuurlijk, deze golf van Licht is al begonnen op 26 Juli 2016. Het is aan het opbouwen naar de 8ste van Augustus en zal dan afnemen rondom de 12de van Augustus. Dit is wanneer het noodzakelijk is om te weten te komen wat er binnenin je gebeurt.
Dit gaat niet slechts over de energieën toestaan om in jou te komen, en te veranderen; het gaat over deel uit te maken van het proces.
Ik wil dat iedereen aangemoedigd is dat dit een tijd van grote groei is. Elke individuele ziel zal beïnvloed worden door deze energieën; het is noodzakelijk/belangrijk te beseffen dat een ieder van jullie, die volledig bewust is van deze energieën, een verantwoordelijkheid voor zichzelf heeft. Als jullie volledig de veranderingen integreren, doen jullie Gaia een grote dienst.
Iedere ziel op deze Aarde houdt diens eigen frequenties vast en als deze niveaus van Licht binnenin een laag percentage zijn, dan kan Gaia niet voorwaarts gaan. Natuurlijk, iedere ontwaakte ziel moet weten dat zij aan het versnellen zijn, derhalve is het belangrijk om de energieën volledig te aarden.
Als je de verandering niet toestaat om alle delen van jou te worden, dan kan het niet bereikt worden.
Het lichaam zal de veranderingen voelen, dus is het belangrijk voor jou om gereedschappen op hun plaats te hebben die je helpen met door het proces heen te gaan. Het gaat over bewust te zijn van wie je aan het worden bent in ieder moment.
Sta de driedimensionale constructie waar je deel van uitgemaakt hebt niet toe om jou in dit proces tegen te houden.
De spiegels moeten gebroken worden om voor het volledige effect gerealiseerd te worden in al je delen: via de Fysieke, Etherische, Emotionele en Mentale Lichamen. Deze energetische uitwisseling gaat over de Uitlijning van het Zelf.
Wat ik suggereer is dat na 8 Augustus, het gekomen zou moeten zijn naar een hoogtepunt moment. Het is een goede tijd om een ceremonie voor jezelf te doen, specifiek buitenshuis.
Omhels wie je aan het worden bent.
Dan, zal de volgende fase voor jou zijn om het te aarden doorheen al je chakra centrums en je energie toe te staan meer te worden dan het was in het moment ervoor.
Een ander gereedschap is om iedere dag te schrijven over wat je voelt, wat je gedaan hebt, en hoe jij voelt dat je beïnvloed werd gedurende de dag. Doe dit gedurende de volledige fase van de Leeuwenpoort. Dit zal je helpen om meer te worden van wat er aan het gebeuren is; om je energetische uitwisseling te verhogen binnenin je fysieke cellen, organen, spieren en gewrichten. Loop met de energie; wordt het volledig, aangezien het jou zal helpen de verandering binnenin jou te her/erkennen.
Dit proces staat de verandering toe om zich binnenin Gaia voor te doen. Wat jullie momenteel op de Aarde ervaren is precies waar Sirius doorheen ging en dat is waarom zij zich afgescheiden hebben in/naar een andere planeet.
Elk van de wezens van Sirius, samen met mezelf, en Aartsengel Michael en vele anderen, zijn aan het werk met een ieder van jullie om in dit proces te helpen van deze energieën op de Aarde in stand te houden.
Verwacht veranderingen te gebeuren. Ik weet dat jullie uitgedaagd worden met alles dat er aan het gebeuren is binnenin en rondom de Aarde, maar jullie rol is om boven die verhoogde dualiteit te blijven. Geloof het niet en herinner je de gereedschappen voor de veranderingen die jullie op het punt staan om te ervaren.
Dit is het jaar waarin het werkelijke aarden moet gebeuren om de actualisatie van het Nieuwe Licht toe te staan om in/naar het bestaan te komen. Denk eraan dat dit het jaar van beëindigingen en nieuwe aanvangen is. Dit is iets om werkelijk opgetogen over te zijn.
Sta de energieën toe om jou te worden, Doe het Werk, en Zie dan de Resultaten binnenin jou tevoorschijn komen.
Ik Ben Heer Metatron tot jullie dienst.
Aldus Mag Het Zijn ~ Het is Gedaan
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery. WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages: