dinsdag 30 augustus 2016

Heavenletter 1095: De Visie van de Liefde / Geplaatst 30 augustus 2016

De Visie van de Liefde
Brief uit de Hemel
Geplaatst 30 augustus 2016


God zei:

Je hoeft niet teleurgesteld te zijn wanneer je teleurgesteld bent. Teleurstellingen zijn niet de reusachtige teleurstellingen die je hebt gedacht. Begin teleurstellingen te overwegen als een goed ding. Het goede komt eruit. Zeker wanneer je teleurgesteld bent, wordt je je meer bewust van wie je bent en hoe je de Aarde opvat waar je op leeft.

Laat het mooi zijn dat iemand of iets je teleurstelt.
Laat het ondergeschikt zijn.
Laat het tot lering leiden.
En dan, laat het gaan.

Teleurstellingen zijn alleen teleurstellingen. Korte treffers en missers in het leven.

Je leert hoe andere mensen de wereld zien die je deelt. Geen twee zien dingen hetzelfde. Denk niet dat jouw kijk op dingen superieur is. Alles dat je weet is dat jouw kijk op dingen anders is.  Natuurlijk, jouw kijk lijkt juist voor jou, respectabel, of zelfs nodig. Volgens jouw kijk, handel je. Volgens wat jij ziet, volgens wat jij opvat, handel je. Het is niet aan jou om een ander te straffen omdat hij het anders ziet, zelfs als, bij alles wat je weet, hij fout is.

Je bent niet om een ander te hekelen, voor het anders zien dan jou. Het is niet aan jou om een ander te leren over gemaakte fouten. Het is aan jou om boven je eigen visie uit te stijgen en liefde af te werpen. Dan zal de andere meer open zijn om het leven te zien in de gedachtegang zoals jij doet.

Wie anders ziet dan jouw en jou teleurstelt, heeft geen misdaad begaan. Het ergste wat hij gedaan kan hebben, is dat hij/zij een vergissing heeft gemaakt, gestruikeld over een steen, wat melk gemorst. Hij is alleen verder gegaan volgens zijn opvatting van het leven, net zoals jij dat hebt gedaan. Hij heeft gelopen volgens de tekenen die hij zag. Misschien heeft hij het niet goed gezien of wist hij niet hoe de tekening te lezen.

Zijn pad kan meer bochten bevatten dan dat van jou. Het kan meer in’s en out’s hebben. Het feit dat hij anders rond springt hoeft jou niet te bezeren. Waarom aanstoot nemen, omdat iemand de geplunderde wereld anders ziet dan jou?

En leg wat Ik zeg niet uit als toestemming aan iedereen, om iedereen iets aan te doen, hoe hij dat ook wil. Nee, niemand gaat je huis binnen en steelt. Noch bedoel Ik dat je het moet toestaan.  Noch heb Ik te zeggen dat je alle spullen moet overhandigen. Noch heb Ik te zeggen dat je veel sloten op je deur moet hebben.

Kijk, iemand of de een of ander gaat inbreuk maken op wat jij gelooft. Moet je verbaasd zijn? Kun je in plaats daarvan ook lachen?

Wanneer iemand zijn actie een belediging voor jou is, dan zul je voelen dat jouw rechten geschonden zijn en zoals jij het ziet, zijn ze dat. Ze kunnen dat heel goed hebben gedaan, volgens ieders inzicht en het inzicht van de gehele geschiedenis van de wereld. Alleen, het was niet de wijze waarop hij het zag of op dat moment zag. Het is niet aan jou om de overtreder te verwerpen omdat zijn ogen schemerig waren of  vertroebeld  en hij eenvoudigweg het niet zo zag op de manier als jij deed. Misschien heeft hij je zelfs niet voldoende gezien om je wensen te overdenken, of misschien kwam het niet bij hem op dat je niet door zijn ogen zou zien.

Het is aan jou om je ogen hoger te heffen zo dat hij de zijne kan openen.
Stijg uit boven jouw eigen overtuiging. Je bent meer dan een vermaner in het leven. Je bent iemand die een stap verder gaat.

Iemand heeft jouw rechten teniet gedaan? Laat daar dan notitie van worden genomen, aangesproken, opgelost en weet dat het voor de liefde geen verschil maakt.

De laatste keer dat je een vergissing maakte, welke repliek zou jou hebben kunnen dienen, om jou anders te doen te zien? Welke repliek zou jij gedaan hebben, dat je nooit zo’n achteloze vergissing meer zou maken?

Wat denk je dat “Doe aan anderen”…… betekent? *

Vertaler: Anja

* Voor de lezer:

What do you think "Do unto others" means, in other words, “ do as you would be done by”
Gedraag je zoals je zelf behandeld wilt worden.